Piękny jubileusz Apolonii Skakowskiej, rzeczniczki kultury polskiej na Litwie

5 lutego piękny jubileusz urodzin obchodziła Pani Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.

Piękny jubileusz obchodziła pani Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszk
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Z zawodu pedagog, Pani Apolonia znana jest przede wszystkim jako działaczka kulturalna, poetka, organizatorka życia kulturalnego Polaków Wileńszczyzny. Jest inicjatorką i organizatorką m.in. Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”, Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, Festiwalu „Rozśpiewane przedszkole”, Festiwalu Dzieci i Młodzieży Muzycznie Uzdolnionych im. Stanisława Moniuszki, Wigilii Polskich w Wilnie. Do udziału w tych wydarzeniach Pani Apolonia zawsze zaprasza przedstawicieli różnych zawodów, ludzi działających na polu kultury, oświaty, w różnych obszarach twórczości artystycznej, duchownych, członków organizacji społecznych.

Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, mówi, że organizowane przez Panią Apolonię wydarzenia wzbogacają repertuar kulturalny nie tylko DKP, ale także Wilna.

– Pani Apolonia odegrała bardzo wielką rolę w fali odrodzenia polskości na Wileńszczyźnie, m.in. polskich teatrów, zespołów szkolnych, przedszkolnych, była kierowniczką Centrum Kultury przy ZPL Litwy. Nadal jest aktywną działaczką kulturalną. Festiwale, które odbywały się w latach 90., m.in. Festiwal Moniuszkowski czy spotkania przedszkolaków, odbywają się dotychczas. Chciałbym życzyć pani Apolonii przede wszystkim zdrowia i takiej aktywności, jaką ma teraz – mówi dyrektor DKP.

Wieloletnia współpraca łączy Jubilatkę z Twórczym Związkiem Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”.

– Od dziesięcioleci Pani Apolonia zaprasza naszych artystów malarzy do udziału w plenerach oraz wystawach poplenerowych w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Mrągowie. Jest naszym krytykiem i doradcą, uczestniczy w każdej wystawie członków Elipsy, jest mistrzem mowy polskiej, recytuje swoje wiersze. Życzymy pani Apolonii, żeby każda odmierzająca czas minuta niosła radość, nadzieję i miłość, aby w duszy zawsze była obecna wiosna, zaś Pegaz i wena twórcza szły w parze ze sztuką. Wraz ze słowami największej wdzięczności za wszystkie starania życzymy zdrowia, sił, szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary oraz łask Matki Boskiej Ostrobramskiej – w imieniu członków Elipsy mówi Danuta Lipska, prezes związku.

Czytaj więcej: Credo „Elipsy” –nieść sztukę do widza

Serdeczne życzenia urodzinowe na ręce Jubilatki skierował Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie, były wiceminister kultury Republiki Litewskiej. „Życzę Pani Apolonii Skakowskiej ogromu satysfakcji z już dokonanych wspaniałych dzieł na niwie kultury polskiej na Wileńszczyźnie. Za Jej sprawą postać Stanisława Moniuszki – wielkiego kompozytora, który wniósł do literatury muzycznej opery polskie, rozsławił również folklor – dotarła do świadomości wielu osób. Ponadto liczne edycje festiwalowe, adresowane do miłośników folkloru, owocują tym, że ta dziedzina kultury polskiej w naszym kraju jest ocalona od zapomnienia. Nasz rodzimy folklor w swoich sercach nosi mnóstwo ludzi młodych, co jest niezwykle istotne. Życzę Jubilatce również kolejnych, dalszych sukcesów i pomyślnej realizacji planów na rzecz społeczności polskiej na Litwie. Niech jej dopisuje szlachetne zdrowie, niech ta osobowość, emanująca pełną finezyjności kobiecością, nadal będzie miała optymistyczny pogląd na otaczający ją świat” – napisał Edward Trusewicz.

Z okazji pięknego jubileuszu serdeczne gratulacje Pani Apolonii Skakowskiej składa także redakcja „Kuriera Wileńskiego”. Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, dalszych sukcesów twórczych, bogatych planów oraz możliwości ich realizacji.

Czytaj więcej: Dom Kultury Polskiej w Wilnie z nagrodą „Świadek Historii”