Inwestycja w aktywność fizyczną i osiągnięcia sportowe mieszkańców

Od 1 czerwca w rejonie wileńskim rozpocznie działalność nowe Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego, którego głównym celem będzie promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców rejonu wileńskiego, szkolenie wykwalifikowanych sportowców oraz rozwijanie najpopularniejszych działań sportowych.

W nowym Centrum Sportu planuje się utworzenie grup sportowych dla pięciu dyscyplin sportowych z możliwością ich rozszerzenia. Na zdjęciu: gmach administracyjny centrum
| Fot. vrsa.lt

Obecnie na terenie rejonu wileńskiego aktywnie działa Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, która zapewnia dzieciom edukację nieformalną i edukację uzupełniającą. Z kolei Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego centrum zapewniłoby ciągłość programów szkoleniowych kształcenia mistrzostwa. Do centrum sportowego byliby przyjmowani sportowcy, którzy osiągnęli wysokie rezultaty i odpowiadają programom wysokiego mistrzostwa. Ośrodek sportowy angażowałby się też w rozwój sportu masowego, organizując imprezy sportowe, uroczystości, mistrzostwa, zawody i igrzyska. Popularyzowałby aktywność fizyczną wśród mieszkańców rejonu wileńskiego.

W Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego będzie organizowana i prowadzona edukacja nieformalna, działalność sportowa, będą zaspokajane potrzeby publicznych usług sportowych, turystycznych i rozrywkowych. Pojawi się też oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która umożliwi zaangażowanie się w wychowanie fizyczne, zdrowy tryb życia i wychowywanie wysoko wykwalifikowanych sportowców. Dzięki zdobywaniu coraz większej liczby nagród w zawodach sportowych dla sportowców rejonu wileńskiego nowe Centrum Sportu gwarantowałoby ich postępy, ciągłość rozwoju umiejętności i programów, przechodząc do wychowania sportowców o wysokim mistrzostwie.

Czytaj więcej: Już 22 lata z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny

W nowym Centrum Sportu planuje się utworzenie grup sportowych dla pięciu dyscyplin sportowych z możliwością ich rozszerzenia: biatlon, hokej na trawie, piłka nożna, siatkówka i lekkoatletyka. Podczas posiedzenia rady wicemer rejonu wileńskiego Robert Komarowski argumentował, że obecnie do założenia wybierane są te dyscypliny sportowe, w których sportowcy rejonu wileńskiego mają największe osiągnięcia, ale nie wyklucza się możliwości poszerzenia oferty sportowej.

– Rejon wileński ma głębokie, wieloletnie tradycje w dziedzinie sportu, dlatego postanowiono przedstawić Radzie ten ambitny i niezbędny projekt uchwały dla sportowców rejonu. Działalność sportowa w rejonie wileńskim z roku na rok jest aktywnie rozwijana, dlatego ważne jest zapewnienie sportowcom warunków do doskonalenia się. Obowiązkiem samorządu jest dbanie o swoich mistrzów i wspieranie ich, zwłaszcza, że co roku rozsławiają oni swoją ojczyznę zaszczytnymi osiągnięciami. Cieszę się, że inwestycje samorządu już mają owoce: Karol Dąbrowski, wychowanek Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w tym roku reprezentuje Litwę na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. A otwarty w 2017 r. tor biatlonowy w Niemenczynie zachwyca nie tylko sportowców rejonu wileńskiego, ale także biatlonistów z całej Litwy. Już w tym roku, w dniach 12–13 lutego, zaplanowano tu zawody Litewskiego Pucharu Biatlonu, a w 2023 r., również w Niemenczynie, odbędzie się Baltic Cup. Jestem niezmiernie zadowolony z tej decyzji i wierzę, że inwestycje samorządu w młodych sportowców przyniosą w przyszłości międzynarodowe i światowe osiągnięcia – skomentował decyzję rady Robert Komarowski.