Więcej

  Rolnik, który wrócił na Litwę z zagranicy, zachęca innych do wyciągnięcia wniosków z jego doświadczeń

  Czytaj również...

  Po odejściu z pracy menedżera w Anglii Audrius Meseckas wrócił na Suwalszczyznę cztery lata temu i zabrał się za realizację długo rozważanego pomysłu – uprawę borówek. Nawet dla niego samego w sposób nieco nieplanowany we wsi Stirniškiai (rej. wyłkowyski) ostatecznie powstało niekonwencjonalne gospodarstwo, po tym, gdy osiedliło się tam stado danieli.

  Audrius Meseckas.
  A. Meseckas się cieszy, że otrzymane wsparcie pozwoliło natychmiast stworzyć bardziej wydajne gospodarstwo, zacząć uprawę w szerszym zakresie

  Rolnik nie ukrywa, że to wsparcie Unii Europejskiej zachęciło go do rozpoczęcia hodowli zwierząt i zachęca innych drobnych rolników, aby nie przeoczyli okazji, by skorzystać z pomocy w najbliższym czasie.

  Drobni rolnicy będą mogli składać wnioski w ramach obszaru działalności „Wsparcie dla małych gospodarstw” w ramach działania „Rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) od 1 marca do 31 marca.

  Na jednego rolnika można przeznaczyć do 15 000 euro.

  Ciągnik i 11 danieli za pierwsze otrzymane wsparcie

  A. Meseckas zaczął myśleć o uprawie borówek w 2014 roku. Aby zarobić na inwestycję potrzebną do prowadzenia gospodarstwa, młody człowiek udał się następnie na 4 lata do Danii i Anglii.

  „Pracowałem za granicą w dziedzinie rolnictwa, więc gromadziłem nie tylko pieniądze, ale także doświadczenie. W końcu, gdy w 2017 r. awansowałem na stanowisko kierownicze w szklarniach, nie byłem już zainteresowany pozostaniem za granicą na kolejny sezon, więc postanowiłem wrócić na Litwę i zabrać się za rolnictwo” — mówi.

  W tym czasie A. Meseckas, który nie miał 30 lat, postanowił założyć nie tylko biznes jagodowy, ale od razu stworzyć nie całkiem zwyczajną mieszaną farmę.

  „Widziałem, jak we wsi znikają krowy, więc szukałem czegoś bardziej interesującego i opłacalnego” — wspomina początki działalności rolnik.

  „Podczas gdy jeździłem po litewskich farmach, najbardziej zainteresowały mnie daniele, opieka nad którymi jest minimalna w porównaniu z innymi zwierzętami” — podkreśla.

  Meseckas dwukrotnie skorzystał ze wsparcia w ramach działania PROW „Wsparcie dla małych gospodarstw”. Za pierwszą otrzymaną płatność rolnik kupił 11 danieli, ciągnik do uprawy borówek i produkcji paszy oraz sadzonki borówek. W drugiej fazie wsparcia zainwestował w przetwórstwo produkcji.

  „Kupiłem liofilizator, zamrażarkę, minibus ze sprzętem chłodzącym i materiały budowlane do renowacji oficyny. Teraz mogę sprzedawać nie tylko świeże jagody, ale także je przetwarzać — suszyć na zimno, czyli liofilizować, a także robić soki; staramy się znaleźć przepisy na suszone przysmaki. Bez otrzymanego wsparcia przetwarzanie jagód odeszłoby na znacznie dalszy plan” — przyznaje.

  Rolnik się cieszy, że otrzymane wsparcie pozwoliło natychmiast stworzyć bardziej wydajne gospodarstwo, zacząć uprawę w szerszym zakresie.

  „Nie trzeba bać się korzystać z tej możliwości, ponieważ przy wsparciu znacznie szybciej można stać się konkurencyjnym gospodarstwem, z którego dochód stanowiłby znaczący wkład do budżetu rodzinnego” — zachęca A. Meseckas, który obecnie hoduje stado liczące prawie 50 danieli i uprawia ponad 1,5 tys. krzewów borówek.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Kto może uzyskać wsparcie

  W tym roku, na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa, zasady wykonawcze zostały nieznacznie zmienione.

  Ważna zmiana dotyczy tych rolników, którzy tworzą gospodarstwo mieszane, które obecnie określa się jako gospodarstwo, którego dochody w wyniku realizacji biznesplanu pochodzą z więcej niż jednego sektora rolnego i którego dochody z żadnego sektora rolnego nie stanowią więcej niż 50 proc. całkowitego dochodu z działalności rolniczej. W związku z tym, jeżeli co najmniej jeden sektor rolny będzie generował więcej niż 50 proc. dochodu, takie gospodarstwo jest/będzie uważane za wyspecjalizowane.

  Istotne jest, że pojawił się nowy wymóg i zobowiązanie dotyczące rejestracji i korzystania z inwestycji — od teraz konieczne jest opłacenie wszystkich inwestycji przewidzianych w biznesplanie nie tylko w celu zapłaty w całości, dostarczenia do gospodarstwa, ale także zarejestrowania się w rejestrach publicznych (jeśli wymagana jest rejestracja) i wykorzystania ich do działań przewidzianych w biznesplanie.

  Biznesplan nie zostanie uznany za zrealizowany, jeżeli planowana inwestycja nie zostanie wykorzystana w działalności gospodarstwa podczas realizacji biznesplanu.

  Należy również zwrócić uwagę na zmienione wymogi dotyczące wydatków, które przewidują wykorzystanie inwestycji oraz określają, że jeżeli inwestycje są dokonywane w sektorach innych niż hodowla bydła mlecznego, inwestycje te muszą odnosić się do sektora rolnego innego niż hodowla bydła mlecznego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Aplikacje – tylko elektronicznie

  Wnioski do Krajowej Agencji Płatności (NMA) w tym roku należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS. Dokumenty składane wraz z wnioskiem muszą być w formie elektronicznej, tj. dokumenty papierowe zeskanowane w formacie PDF.

  We wszystkich przypadkach wniosek i wymagane dokumenty można złożyć nie później niż do godziny 24:00 ostatniego dnia wezwania do udzielenia wsparcia.

  Sposób wypełnienia wniosku o wsparcie dla małych gospodarstw, dostarczenia go do NMA i inne istotne informacje dla wnioskodawców będą dostępne w transmisji na żywo zorganizowanej przez NMA, która zostanie zgłoszona w sekcji Aktualności (Naujienos) na stronie internetowej NMA w okresie poprzedzającym wybór wniosków.


  Drobni rolnicy w kraju zostaną wkrótce zaproszeni do ubiegania się o wsparcie na rozwój i renowację swoich gospodarstw. Wnioski w ramach obszaru działalności „Wsparcie małych gospodarstw” w ramach Działania „Rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą przyjmowane oddzielnie przez rolników prowadzących hodowlę bydła mlecznego oraz osoby prowadzące inną działalność rolniczą.

  KIEDY ZBIERANE SĄ WNIOSKI?

  Od 1 marca do 31 marca.

  KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, które zarejestrowały posiadłość i gospodarstwo we własnym imieniu przed datą złożenia wniosku i które deklarują swoje uprawy i (lub) zarejestrowane zwierzęta gospodarskie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jak również kwalifikują się do małych przedsiębiorstw lub mikroprzedsiębiorstw.

  JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Drobni rolnicy zajmujący się hodowlą bydła mlecznego otrzymają w tym roku 5 milionów euro, prowadzący inną działalność rolniczą 15,66 mln euro.

  Małe gospodarstwo może otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 15 tysięcy euro. Realizacja biznesplanu przedłożonego na poparcie wniosku musi rozpocząć się w ciągu 9 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu pomocy.

  GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Wnioski do Krajowej Agencji Płatniczej (NMA) w tym roku należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS. Dokumenty składane wraz z wnioskiem muszą być w formie elektronicznej, tj. dokumenty papierowe zeskanowane w formacie PDF.

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.nma.lt i zum.lrv.lt

  Tel. (85) 252 6999 lub 1841.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...