Więcej

  Wsparcie UE dla hodowli i pielęgnacji litewskich lasów

  Czytaj również...

  Litewscy leśnicy wiedzą, że leśna hodowla i utrzymanie już założonego lasu wymaga nie tylko wiedzy, ale także środków finansowych. Krajowa Agencja Płatnicza (lit. – NMA) przypomina, że dostępne jest wsparcie UE w celu poprawy rozwoju obszarów leśnych i ich żywotności. Wsparcie może być przyznawane na hodowlę lasów, utrzymanie, ochronę i rozwój zalesiania, a także na odnowę lasów już istniejących, ale dotkniętych ekstremalnymi zdarzeniami.

  Las.
  Krajowa Agencja Płatnicza przypomina, że w celu poprawy rozwoju obszarów leśnych i ich żywotności jest dostępne wsparcie UE

  Specjalistka NMA Janina Gudonė mówi, że osoby, które planują zalesianie lub pielęgnują już posadzony las, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Hodowla leśna” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 20214-2020. W 2022 r. przewidziane są dwa etapy zbierania wniosków: od 1 marca do 31 maja i od 1 września do 30 listopada. Na pierwszy etap zbierania wniosków przeznaczono 12 507 073 euro.

  „O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które we własnym imieniu jako zarządcy gospodarstwa rolnego zarejestrowały gospodarstwo rolne w Rejestrze Rolnictwa i Działalności Wiejskiej Republiki Litewskiej i zamierzają zalesić własne grunty lub nadzorować już istniejący las, a także samorządy planujące hodowlę lub utrzymanie lasów na gruntach objętych prawem zaufania” — wymienia Janina Gudonė.

  „Należy zauważyć, że o wsparcie można ubiegać się również w przypadku zalesiania na gruntach innych niż leśne — wystarczy uzyskać pozwolenie lub decyzję z wydziału terytorialnego Krajowej Służby Gruntów podlegających Ministerstwu Rolnictwa”.

  Według niej hodowcy lasów mogą otrzymać jednorazowe świadczenie. Następnie przez 12 lat wypłacana jest roczna płatność wyrównawcza na utrzymanie i rozwój założonego lasu. Przy zakładaniu lasu z funduszy wsparcia można sadzić wyłącznie drzewa pochodzenia lokalnego (terytorium Republiki Litewskiej).

  „Zdarza się, że po zalesieniu, już w pierwszym roku wzrostu, występują ekstremalne zdarzenia i sadzonki leśne giną. W takich przypadkach można ubiegać się o wsparcie na ponowne sadzenie zniszczonego lasu” — mówi Janina Gudonė.

  „Część płatności z tytułu ponownego sadzenia lasu jest proporcjonalna do ilości nowych sadzonek”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Wysokość wsparcia i jego dostępność

  Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest przedłożenie projektu zalesiania i samoodnawiania lasu, zatwierdzonego przez odpowiedzialną instytucję.

  Gdy las jest hodowany na gruntach prywatnych, projekt zalesiania i samoodnawiania lasu jest zatwierdzany przez Państwową Służbę Gruntów, gdy las jest hodowany na gruntach państwowych — przez upoważnionego zarządcę lasów państwowych.

  W tym samym czasie musi być sporządzony projekt dla kadastralnej i/lub taksacyjnej działki leśnej lub jej części, z wyjątkiem przypadku hodowli lasów na kilku kadastralnych i/lub taksacyjnych powierzchniach leśnych przylegających do siebie. Należy zauważyć, że należy zaplanować zasadzenie co najmniej 0,5 ha stałego lasu uprawnego (wyjątkowe przypadki są określone w przepisach wykonawczych) i nie mniej niż 70 proc. całkowitej powierzchni upraw.

  Specjalistka Janina Gudonė podkreśla, że wsparcie jest przeznaczone na hodowlę i utrzymanie lasów i że w związku z tym sadzenie zagajników o krótkiej rotacji (rotacja wycinki do 15 lat), bożonarodzeniowych choinek i szybko rosnących drzew przeznaczonych do produkcji energii nie kwalifikuje się do wsparcia. Nie udziela się wsparcia do zalesiania po raz drugi na tym samym obszarze lub w przypadku, gdy zalesianie rozpoczęto przed złożeniem wniosku oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach wykonawczych.

  Termin zalesiania

  Wnioskodawcy muszą założyć las w ciągu najbliższych trzech sezonów zalesiania (sezon jesienny do 1 listopada bieżącego roku, sezon wiosenny do 1 lipca bieżącego roku) od daty złożenia wniosku. Po otrzymaniu decyzji NMA o zatwierdzeniu wniosku konieczne byłoby wcześniejsze zamówienie sadzonek leśnych w szkółkach, ponieważ las musi być obsadzony certyfikowanymi sadzonkami.


  Zbierane są wnioski zgodnie z obszarem działalności „Hodowla leśna” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  KIEDY ZBIERANE SĄ WNIOSKI?

  Od 3 marca do 31 maja i od 1 września do 30 listopada.

  KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

  Osoby fizyczne i prawne, do których grunt, który ma być zalesiany, należy na mocy prawa własności, jak również samorządy, które posiadają grunty objęte prawem zaufania.

  WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

  Obliczenia płatności dokonuje się oddzielnie dla każdego projektu pojedynczego zalesiania, jak również coroczne płatności na utrzymanie, ochronę i rozwój, w zależności od składu gatunkowego hodowanych sadzonek. Kwoty płatności za zalesianie, utrzymanie lasów, ochronę i rozwój poszczególnych gatunków drzew są określone w przepisach wykonawczych do środka „Hodowla leśna”.

  JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

  Wnioski do NMA składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dokumentu w systemie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa, z wykorzystaniem dostępu do internetu pod adresem https://zumis.lt zgodnie z procedurą określoną w regulaminie administrowania litewskim Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.nma.lt i zum.lrv.lt

  Tel. (8 5) 252 6999 lub 1841.


  Zam. 2458

  Afisze

  Więcej od autora

  „Przegląd” BM TV z Grzegorzem Saksonem. „Niegospodarności nie można tłumaczyć argumentami środowiskowymi”

  Mówiono też o ostatniej decyzji prokuratury, że niektóre wcześniej zwężone ulice mają być przywrócone do stanu przejezdności dla m.in. karetek. Grzegorz Sakson: W imieniu państwa może bronić interesu społecznego, jeśli ten interes jest naruszony. Nie mówimy o jakimś przestępstwie, że...

  Pokaz naukowy Centrum Nauki „Kopernik” w Kownie

  Planowane są dwa pokazy: o godz. 13:00 oraz o 14:30. Eksperymenty naukowe będą prezentowali edukatorzy z Polski – Piotr Michalczuk, Łukasz Kozłowski oraz Kacper Dykban. Pokaz naukowy jest zaaranżowany jako przyjęcie urodzinowe Edukatorzy z Polski wcielą się w rolę gospodarzy przyjęcia...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o labiryncie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka zachęca nas do...

  Prace twórców, związanych z Wilnem na wystawie w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu

  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, we współpracy z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego na Litwie, przygotowało wystawę prezentującą twórczość malarzy miasta i regionu związanych z Wilnem. Pokazywani są przede wszystkim twórcy z okresu międzywojennego (1918-1939), kiedy to Wilno przeżywało swój...