Więcej

  Apelacja ws. „Naszej Gazety” ZPL-u oddalona. Wyrok skazujący jest prawomocny

  Czytaj również...

  Sąd Okręgowy w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy, utrzymał w mocy wyrok skazujący wobec Pawła Stefanowicza, byłego sekretarza Zarządu Głównego ZPL w głośnej sprawie tygodnika „Nasza Gazeta”.

  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Apelacja oddalona

  Sąd Okręgowy w Warszawie, orzeczeniem z dnia 11 marca 2022 roku, oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, wydany 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przeciwko oskarżonemu Pawłowi Stefanowiczowi w głośnej, i od kilku lat elektryzującej społeczność polską na Litwie, sprawie karnej związanej z nieprawidłowościami w rozliczeniach tygodnika „Nasza Gazeta”. Pismo to wydawane było przez Związek Polaków na Litwie w latach 2014-2016.

  Doprecyzowano środki karne

  Sąd Odwoławczy oddalił w całości apelację obrońcy i utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji uznający Pawła Stefanowicza winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, doprecyzował jedynie środki karne wymierzone przeciwko byłemu sekretarzowi Zarządu Głównego i członkowi Rady Krajowej ZPL.

  W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd II instancji podkreślił, że złożona przez pełnomocnika oskarżonego apelacja miała jedynie charakter polemiczny, zaś cały materiał dowodowy zebrany w sprawie, zeznania świadków, a także stanowisko Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w procesie jest zgodna ze stanem faktycznym i znalazła całkowite uzasadnienie w świetle poczynionych przez sąd I instancji ustaleń.

  Orzeczenie Sądu II instancji jest prawomocne

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie obecnie egzekwować od Pawła Stefanowicza wykonanie treści wyroku, w celu umożliwienia zwrotu do Skarbu Państwa środków z dotacji, które nie zostały zrealizowane ani rozliczone zgodnie z przepisami prawa, o udowodnienie czego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zabiegała od początku 2017 roku.

  Równolegle do tej sprawy, w ostatnich tygodniach na Litwie, w ramach pomocy prawnej w trybie Europejskiego Nakazu Dochodzenia, wykonano czynności m.in. wobec Michała Mackiewicza – byłego już posła na Sejm RL i byłego prezesa Zarządu Głównego ZPL, który na kanwie tej sprawy zmuszony był ustąpić ze stanowiska w ZPL w połowie 2021 roku.

  Michał Mackiewicz od 2018 r. nie złożył wyjaśnień

  Były lider ZPL Michał Mackiewicz od wiosny 2018 roku usilnie unikał złożenia wyjaśnień oraz możliwości postawienia mu zarzutów w tej głośnej sprawie przez polską prokuraturę, w międzyczasie świadomie wprowadzając opinię publiczną na Wileńszczyźnie w błąd.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Mackiewicz utrzymywał, jakoby wszystkie działania związane z drukiem i rozliczeniem tygodnika „Nasza Gazeta”, kierownictwo ZPL pod jego przewodnictwem wykonywało zgodnie z prawem i z poszanowaniem elementarnej uczciwości.


  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Afisze

  Więcej od autora

  „Przegląd” BM TV z Grzegorzem Saksonem. „Niegospodarności nie można tłumaczyć argumentami środowiskowymi”

  Mówiono też o ostatniej decyzji prokuratury, że niektóre wcześniej zwężone ulice mają być przywrócone do stanu przejezdności dla m.in. karetek. Grzegorz Sakson: W imieniu państwa może bronić interesu społecznego, jeśli ten interes jest naruszony. Nie mówimy o jakimś przestępstwie, że...

  Pokaz naukowy Centrum Nauki „Kopernik” w Kownie

  Planowane są dwa pokazy: o godz. 13:00 oraz o 14:30. Eksperymenty naukowe będą prezentowali edukatorzy z Polski – Piotr Michalczuk, Łukasz Kozłowski oraz Kacper Dykban. Pokaz naukowy jest zaaranżowany jako przyjęcie urodzinowe Edukatorzy z Polski wcielą się w rolę gospodarzy przyjęcia...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o labiryncie

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka zachęca nas do...

  Prace twórców, związanych z Wilnem na wystawie w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu

  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, we współpracy z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego na Litwie, przygotowało wystawę prezentującą twórczość malarzy miasta i regionu związanych z Wilnem. Pokazywani są przede wszystkim twórcy z okresu międzywojennego (1918-1939), kiedy to Wilno przeżywało swój...