Więcej

  Wileński oddział ZPL o słowach Jedzińskiego: „Nie brakuje »pożytecznych idiotów«”

  Czytaj również...

  Wileński oddział Związku Polaków na Litwie w oświadczeniu odniósł się do słów Zbigniewa Jedzińskiego — byłego posła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, a obecnie doradcy posła Czesława Olszewskiego — o wystąpieniu Polski z UE i NATO oraz sojuszu z Rosją.


  Oświadczenie ws. publicznych komentarzy
  członka ZPL i AWPL-ZChR
  Zbigniewa Jedzińskiego

  Zarząd Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie (dalej – ZPL) zdecydowanie potępia prywatne wypowiedzi i komentarze, głoszone przez jednego z liderów naszego Związku za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uważamy, że osobie, otwarcie głoszącej teorie w duchu kremlowskiej propagandy, bezwstydnie nawołującej do wystąpienia Polski z UE i NATO oraz zbliżenia z Rosją nie powinno być miejsca w szeregach zarówno największej, reprezentacyjnej polskiej organizacji, jak i Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

  Szanujemy prawo każdego członka ZPL, każdego Polaka oraz obywatela Litwy do posiadania i głoszenia własnych poglądów, ale w obecnej sytuacji brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę, barbarzyńskiej agresji, którą potępia cały demokratyczny świat, wypowiedzi w takim duchu noszą znamiona prowokacji i czynią olbrzymią szkodę całej społeczności Polaków na Litwie. Rozumiemy, że Wileńszczyzna od wieków była przykładem wzorcowej koegzystencji różnych narodowości, że obok siebie zgodnie żyli tu Polacy i Rosjanie, Litwini i Białorusini, Żydzi i Ukraińcy. Jednocześnie nie możemy zapominać, że od pięciuset lat największym zagrożeniem dla ich pokojowego współistnienia, dobrobytu oraz rozwoju Polski i Litwy był moskiewski imperializm, który od chwili swoich narodzin traktował nas Polaków całą Litwę i Polskę jako swoją „strefę wpływów”. Jedynie zbliżenie Litwy i Polski z Europą oraz wspólne stawianie czoła Kremlowi pozwoliło nam zerwać rosyjskie kajdany, ceną krwi naszych przodków wywalczyć wolność i niepodległość. Dziś walczą o nią Ukraińcy, z którymi przez wieki współtworzyliśmy wspólne państwo czy to w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy też Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zanim Moskwa nie rzuciła kości niezgody, nie zaczęła „dzielić i rządzić” w naszej części Europy, zatruwając ją jadem nienawiści oraz nacjonalizmów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dziś z ubolewaniem stwierdzamy, że mimo całego tego historycznego doświadczenia „pożytecznych (dla Moskwy) idiotów” nie brakuje także w szeregach liderów społeczności polskiej na Litwie. Fakt, iż w obliczu wojny takie poglądy pozwala sobie głosić osoba, która w ostatnich wyborach do Sejmu Litwy była Nr 1 na liście polskiej partii, dla wielu z nas był szokiem lub wręcz policzkiem. Nie chcemy i nie możemy sobie pozwolić na to, by mieszkańcy Wileńszczyzny zarówno na Litwie, jak i w Polsce byli utożsamiani z tą nieliczną grupą ofiar kremlowskiej propagandy.

  Zwracamy się także do naszych kolegów z innych oddziałów Związku oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, by nie pozostali obojętni wobec takich postaw i zachowań. Nie możemy w nieskończoność tłumaczyć się, że „ktoś nam przypina” gieorgijewską wstążeczkę. Nie możemy w trosce o „zróżnicowany elektorat” tolerować anachronicznych i szkodliwych poglądów – inaczej tylko do siebie będziemy mogli mieć pretensje, gdy nasze dzieci i wnukowie zaczną dystansować się nie tylko od polskich organizacji, ale i od polskości na Litwie…


  W imieniu zarządu ZPL m. Wilna,
  prezes Marek Kubiak

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...