Więcej

  Mer Maria Rekść złożyła sprawozdanie z działalności

  Czytaj również...

  Zarządzany przez przedstawicieli AWPL-ZChR rejon wileński nieustannie się rozwija. Oficjalnie mieszka w nim 108 828 mieszkańców, a więc wciąż notuje się wzrost liczby mieszkańców. Przedstawiamy dokonania samorządu kierowanego przez mer Marię Rekść.


  Mer Maria Rekść z satysfakcją opowiadała o swojej działalności i dokonaniach
  Fot. Marian Dżwinel

  W 2021 r. Sejm RL rozpatrywał poprawki do ustawy budżetowej, które miały zmniejszyć o 2 proc. finansowanie m.in. dla samorządów przylegających do dużych miast, w tym dla rejonu wileńskiego. Mer Maria Rekść intensywnie broniła interesów mieszkańców w trakcie procedowania poprawek, brała udział w posiedzeniach komisji sejmowych, inicjowała w tym celu narady z innymi samorządami. Mimo tego wysiłku parlament ostatecznie ograniczył finansowanie na drogi.

  Na rzecz dobrej współpracy

  W minionym roku mer Maria Rekść odebrała kilka nagród, w tym za dobrą współpracę z samorządem, od Policji Litewskiej za pomyślne przeprowadzenie szczepień funkcjonariuszy przeciw covid-19 oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej od MEN RP.

  Niedawno ukazała się pokonferencyjna publikacja, w której znalazła się treść odczytu mer Rekść wygłoszonego zdalnie podczas majowej konferencji zorganizowanej przez Senat RP nt. Polek za granicą, które odniosły sukces.

  W 2021 r. samorząd nadal rozwijał współpracę zagraniczną korzystną dla mieszkańców, wspólnot i całego rejonu. Między innymi pogłębiano relacje z Kujawsko-Pomorską Wyższą Szkołą w Bydgoszczy. Specjaliści z rejonu wzięli udział w 40-godzinnych szkoleniach (wrzesień–październik), zaś w grudniu – w konferencji podsumowującej współpracę. W tym roku samorząd zamierza kontynuować szkolenia dla nauczycieli we współpracy z bydgoską placówką.

  30 czerwca ub.r. mer Maria Rekść spotkała się w Wilnie z wójtem gminy Korycin. Podczas spotkania omówiono współpracę prowadzoną w ramach realizacji projektów. Dzięki udziałowi w projekcie transgranicznym zostały wyremontowane remiza i przynależący do niej garaż w Kowalczukach, nabyto wóz strażacki, zaś strażacy wzięli udział w szkoleniach.

  Omówiono też współdziałanie obu samorządów w dziedzinie realizacji projektu „Emergency response matrix – a new approach to cross border emergency govermance” w ramach Programu INERREG Litwa–Polska.

  Nowa sala sportowa, aż dwutygodniowy pobyt w Polsce dla wszystkich 107 dzieci oraz stroje dla zespołu tanecznego „Bursztynki” – takie prezenty obiecał Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który 7 października ub.r. odwiedził tę polską placówkę oświatową na Wileńszczyźnie.

  Czytaj więcej: Rejon Wileński dofinansuje infrastrukturę dróg o znaczeniu państwowym

  Na rzecz dostępności usług społecznych

  W ciągu ostatniego dziesięciolecia populacja rejonu wileńskiego, którego merem od lat jest Maria Rekść, zwiększyła się o prawie 10 tys. nowych mieszkańców.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z najbardziej socjalnie ukierunkowanych samorządów. W rejonie działa szeroka sieć placówek socjalnych, które świadczą pełen wachlarz usług dla mieszkańców. Na wiosnę ub.r. w Wielkiej Kosinie działalność rozpoczął dom opieki społecznej dla osób starszych.

  Najważniejsze osiągnięcia samorządu kierowanego przez mer Rekść w 2021 r. w zakresie budownictwa oświatowego to:

  ● Samorząd otworzył imponującą dobudówkę przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach, w którą zainwestował 1,6 mln euro.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  ● Uruchomiono budowę przedszkola w Wielkiej Rzeszy w rejonie wileńskim. Nowoczesna placówka dla 125 dzieci otworzy swoje podwoje w 2024 r. Inwestycja ta to koszt rzędu 1,7 mln euro.

  ● Ku końcowi ma się projekt modernizacji Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (4,4 mln euro), a także modernizacji pomieszczeń Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (wartość prac: 1,7 mln euro); kontynuowane są prace modernizacyjne w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość prac: 1,5 mln euro).

  ● W Bendarach samorząd otworzył dwa nowe domy wspólnotowe dla dzieci. Placówki te zapewnią opiekę tymczasową bądź też stałą dla dzieci, które zostały bez opieki rodziców. Samorząd zainwestował w projekt 520 tys. euro.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podjął decyzję, zgodnie z którą transportem podmiejskim seniorzy w wieku 80+ lat podróżują za darmo, uczniowie – z 80-procentową zniżką, zaś osoby w wieku emerytalnym – o połowę taniej. Od początku roku samorząd stosuje zniżki dla rodzin wychowujących 3 i więcej dzieci.

  Podczas spotkania podsumowującego jej działalność w 2021 r. mer mówiła też o coraz większym budżecie samorządu, pokaźnych inwestycjach w gospodarkę cieplną i wodno-ściekową, o stosowanych zniżkach za wywóz śmieci. Wymieniła osiągnięcia w rozwijaniu infrastruktury drogowej, o dalszym rozwoju usług socjalnych dla mieszkańców, cieszyła się, że w rejonie z roku na rok coraz mniej dzieci zostaje bez opieki rodziców.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Rejon wileński gościnnie przyjmuje uchodźców z Ukrainy

  Na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

  Maria Rekść podkreśliła, że z roku na rok liczba przedsiębiorstw w rejonie rośnie. Samorząd co roku wspiera podmioty gospodarcze drobne i średnie. W rejonie działa też kilku gigantów biznesowych („Baltic Petroleum”, „Viada”, „Villon” czy „Vilniaus paukštynas”), do których w 2021 r. dołączyła spółka „Homanit Lietuva” – w Pogirach buduje zakład produkcyjny i utworzy ok. 440 nowych miejsc pracy.

  Wymienione przez mer zostały także przykłady dobrej opieki zdrowotnej, pomyślne pozyskiwanie inwestycji, wskaźniki w rolnictwie, kulturze, sporcie i innych dziedzinach. Mer Rekść z satysfakcją odnotowała, że w 2021 r. stworzona i zaprezentowana została identyfikacja wizualna rejonu, a pod koniec marca 2022 r. wystartowała nowa strona internetowa Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  – Wierzę w to, że naszym wspólnym celem jest harmonijnie rozwijający się Samorząd Rejonu Wileńskiego. Jego szczęśliwym mieszkańcom w rejonie wileńskim żyje się dobrze – powiedziała na zakończenie mer, która życzyła również wszystkim pokoju w tych niespokojnych czasach.


  Tłum. L24.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  20-lecie dziennego centrum w Niemenczynie 

  — To już 20 lat szlachetnej działalności na rzecz innych – więc i tysiąca podziękowań nie wystarczy. Pracownicy centrum każdego dnia wkładają ogromny wysiłek, troskę i miłość, dlatego możemy im tylko dziękować, że wybrali tę właśnie drogę życia i...

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...