W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

30 marca Gimnazjum w Rukojniach zorganizowało konferencję „Doświadczenie, korzyści i zastosowanie projektu Erasmus+ »Doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu pomocy uczniom w przejściu od edukacji do rynku pracy«”.

Foto migawka z Gimnazjum w Rukojniach.
| Fot. organizatorzy

Wydarzenie odbyło się z udziałem administracji, kadry pedagogicznej, specjalistów od kształcenia zawodowego ze szkół rejonu wileńskiego, przedstawicieli władz lokalnych oraz firm.

Zastępca dyrektora ds. nauczania Anna Paulauskienė przedstawiła zebranym cel konferencji — zaprezentowanie nowego modelu nauczania zawodowego uczniów (ang. New Tutoring Model), którego głównym zadaniem jest ułatwienie uczniom przejścia ze szkoły do świata pracy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a firmami.

Koordynatorzy i członkowie zespołu Erasmus+ opowiedzieli o idei projektu, realizacji oraz podzielili się wrażeniami z pobytu w szkole Cometa we Włoszech, którą odwiedzili podczas spotkania partnerów w 2019 roku. Prelegenci podkreślali, że nowy model nauczania zawodowego koncentruje się na najważniejszym uczestniku — uczniu, poznaniu jego możliwości, umiejętności, obserwacji ucznia, a także praktyce zawodowej. Omówiono również funkcje i rolę, jaką pełni kurator — wychowawca (ang. Tutor) — osoba będąca pośrednikiem między szkołą a rynkiem pracy.

Czytaj więcej: Prezentacja projektu Erasmus+ w przedszkolu w Mejszagole

Uczestnicy projektu podzielili swoimi spostrzeżeniami ze szkoleń Erasmus+, w których wzięli udział wraz z partnerami z Włoch, Grecji, Portugalii i Rumunii.

Celem szkoleń było doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu wdrożenia nowego modelu nauczania zawodowego w Gimnazjum w Rukojniach, by ułatwić uczniom przejście od nauczania do rynku pracy. Mówiono również o okresie pilotażowym, w którym wzięli udział uczniowie klasy IIG, oraz o tym, w jaki sposób model został zastosowany w gimnazjum w Rukojniach.

Pedagog socjalny Jowita Bliznike opowiedziała, że w pilotażu wzięło udział 25 uczniów (klasa IIG), podczas którego zorganizowano różne zajęcia mające za zadanie ustalenie zainteresowań i możliwości każdego z uczniów. Podczas okresu pilotażowego pod kierunkiem nauczycieli uczniowie uczyli się pisać CV, list motywacyjny do pracodawcy, zapoznali się ze szczegółami rozmowy kwalifikacyjnej, tworzyli regulamin dotyczący prawideł zachowania się w gimnazjum i miejscu pracy, uczyli się poszukiwania ofert pracy, odwiedzili instytucje i firmy w celu zapoznania się z różnymi zawodami.

Czytaj więcej: W Rukojniach odbyła się aktywna i wesoła fiesta młodzieży

Specjalista ds. edukacji zawodowej w gimnazjum Oksana Aleknavičius przedstawiła możliwości wdrożenia modelu nauczania zawodowego w placówkach kształcenia ogólnokształcącego na Litwie, podkreśliła zalety i wady modelu omawianego w projekcie Erasmus+ oraz możliwości zastosowania na Litwie.

Cieszy fakt, że nauczyciele Gimnazjum w Rukojniach mieli nie tylko okazję do doskonalenia swoich kompetencji zawodowych na poziomie międzynarodowym, ale również możliwość zaprezentowania i dzielenia się zdobytymi kompetencjami z partnerami ze szkół rejonu wileńskiego, przedstawicielami władz lokalnych oraz firm.

Czytaj więcej: Uczniowie Gimnazjum w Rukojniach: kochamy naszą szkołę


Alicja Klonowska