Więcej

  W Gimnazjum w Rukojniach konferencja w ramach projektu Erasmus+

  Czytaj również...

  30 marca Gimnazjum w Rukojniach zorganizowało konferencję „Doświadczenie, korzyści i zastosowanie projektu Erasmus+ »Doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu pomocy uczniom w przejściu od edukacji do rynku pracy«”.

  Foto migawka z Gimnazjum w Rukojniach.
  | Fot. organizatorzy

  Wydarzenie odbyło się z udziałem administracji, kadry pedagogicznej, specjalistów od kształcenia zawodowego ze szkół rejonu wileńskiego, przedstawicieli władz lokalnych oraz firm.

  Zastępca dyrektora ds. nauczania Anna Paulauskienė przedstawiła zebranym cel konferencji — zaprezentowanie nowego modelu nauczania zawodowego uczniów (ang. New Tutoring Model), którego głównym zadaniem jest ułatwienie uczniom przejścia ze szkoły do świata pracy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a firmami.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Koordynatorzy i członkowie zespołu Erasmus+ opowiedzieli o idei projektu, realizacji oraz podzielili się wrażeniami z pobytu w szkole Cometa we Włoszech, którą odwiedzili podczas spotkania partnerów w 2019 roku. Prelegenci podkreślali, że nowy model nauczania zawodowego koncentruje się na najważniejszym uczestniku — uczniu, poznaniu jego możliwości, umiejętności, obserwacji ucznia, a także praktyce zawodowej. Omówiono również funkcje i rolę, jaką pełni kurator — wychowawca (ang. Tutor) — osoba będąca pośrednikiem między szkołą a rynkiem pracy.

  Czytaj więcej: Prezentacja projektu Erasmus+ w przedszkolu w Mejszagole

  Uczestnicy projektu podzielili swoimi spostrzeżeniami ze szkoleń Erasmus+, w których wzięli udział wraz z partnerami z Włoch, Grecji, Portugalii i Rumunii.

  Celem szkoleń było doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu wdrożenia nowego modelu nauczania zawodowego w Gimnazjum w Rukojniach, by ułatwić uczniom przejście od nauczania do rynku pracy. Mówiono również o okresie pilotażowym, w którym wzięli udział uczniowie klasy IIG, oraz o tym, w jaki sposób model został zastosowany w gimnazjum w Rukojniach.

  Pedagog socjalny Jowita Bliznike opowiedziała, że w pilotażu wzięło udział 25 uczniów (klasa IIG), podczas którego zorganizowano różne zajęcia mające za zadanie ustalenie zainteresowań i możliwości każdego z uczniów. Podczas okresu pilotażowego pod kierunkiem nauczycieli uczniowie uczyli się pisać CV, list motywacyjny do pracodawcy, zapoznali się ze szczegółami rozmowy kwalifikacyjnej, tworzyli regulamin dotyczący prawideł zachowania się w gimnazjum i miejscu pracy, uczyli się poszukiwania ofert pracy, odwiedzili instytucje i firmy w celu zapoznania się z różnymi zawodami.

  Czytaj więcej: W Rukojniach odbyła się aktywna i wesoła fiesta młodzieży

  Specjalista ds. edukacji zawodowej w gimnazjum Oksana Aleknavičius przedstawiła możliwości wdrożenia modelu nauczania zawodowego w placówkach kształcenia ogólnokształcącego na Litwie, podkreśliła zalety i wady modelu omawianego w projekcie Erasmus+ oraz możliwości zastosowania na Litwie.

  Cieszy fakt, że nauczyciele Gimnazjum w Rukojniach mieli nie tylko okazję do doskonalenia swoich kompetencji zawodowych na poziomie międzynarodowym, ale również możliwość zaprezentowania i dzielenia się zdobytymi kompetencjami z partnerami ze szkół rejonu wileńskiego, przedstawicielami władz lokalnych oraz firm.

  Czytaj więcej: Uczniowie Gimnazjum w Rukojniach: kochamy naszą szkołę


  Alicja Klonowska

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...