Prezentacja projektu Erasmus+ w przedszkolu w Mejszagole

Cieszymy się, że pedagodzy rejonu wileńskiego są aktywni, przywiązują ogromną wagę nie tylko do edukacji dzieci, ale także skupiają się na edukacji własnej, jednocześnie wzbogacając proces kształcenia w placówkach oświatowych Foto. vrsa.lt

Rejon wileński może pocieszyć się aktywnego i skutecznego uczestnictwa w międzynarodowych projektach instytucji edukacyjnych – 2 października w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole zaprezentowano międzynarodowy projekt „Erasmus + „Polska szkoła za granicą.

Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego”, który stworzył pedagogom Żłobka-Przedszkola w Mejszagole szerokie możliwości do poszerzenia umiejętności zawodowych, dzielenia się dobrymi praktykami w skali międzynarodowej i znalezienia skutecznych form kształcenia.
Międzynarodowy projekt Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego”, w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole wystartował 1 września 2017 r. Podczas realizacji projektu wychowawcy Żłobka-Przedszkola aktywnie uczestniczyli w szkoleniach i dzielili się dobrymi doświadczeniami pracy z pedagogami z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Norwegii. Udział w działaniach programu Erasmus+ jest bardzo ważny: współpraca z partnerami zagranicznymi, wymiana najlepszych praktyk i ciągłe poszerzanie umiejętności zawodowych przyczyniły się do poprawy, jakości pracy pedagogów i ulepszania edukacji.

W uroczystej prezentacji projektu uczestniczyli partnerzy – przedstawiciele polskich instytucji edukacyjnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Norwegii. Aby zapoznać się z rezultatami projektu, zrealizowanymi działaniami i posłuchać opowiadań pedagogów o zdobytych doświadczeniach, w Żłobku- Przedszkolu w Mejszagole zgromadziła się spora liczba gości: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, starosta frakcji parlamentarnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Marcin Zieniewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, założyciel i redaktor polskiej stacji radiowej „Wataha” w Norwegii Łukasz Pawłowicz, długoletni partner przedszkola – dyrektor Białostockiego Ośrodka Doradztwa Metodologicznego Maria Jolanta Ambrożej. W celu zapoznania się z aktywną działalnością pedagogów tej instytucji edukacyjnej przybył st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kurator Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Jarosław Subocz. Aby pocieszyć się powodzeniem działalności żłobka-przedszkola, przybyła również dyrektor Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole Alfreda Jankowska.

Dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Iwona Matwiejko powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zrealizowane działania projektu międzynarodowego, podzieliła się zdobytymi doświadczeniami i serdecznie podziękowała partnerom projektu za współpracę i możliwość zdobycia przydatnej wiedzy pedagogicznej za granicą, która przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia dzieci.
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść przekazała pedagogom Żłobka-Przedszkola w Mejszagole słowa wdzięczności za inicjatywność i znaczącą pracy na rzecz dzieci rejonu wileńskiego. Za aktywną pracę, mającą na celu promowanie rozwoju stosunków międzynarodowych i budowanie partnerstwa ze szkołami zagranicznymi, za włożony wysiłek w rozwój dzieci i szkolenie personelu, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego wręczyła list dziękczynny dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Iwonie Matwiejko. Listy dziękczynne mer wręczono także kurator międzynarodowego projektu „Erasmus + „Polska szkoła za granicą. Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego” p. Marii Jolancie Ambrożej, dyrektor Białostockiego Ośrodka Doradztwa Metodologicznego.