Więcej

  Wizyta Čmilytė-Nielsen w Polsce: Oś Wilno —Warszawa musi być tak silna, jak nigdy dotąd

  Czytaj również...

  Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen objęły patronatem konferencję „Rzeczpospolita Obojga Narodów w Europie”, która odbyła się w miniony poniedziałek w Warszawie. W trakcie spotkania został też poruszony temat Ukrainy.

  Przewodnicząca Sejmu RL złożyła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
  Przewodnicząca Sejmu RL złożyła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza
  | Fot. LRS, Olga Posaškova

  Viktorija Čmilytė-Nielsen w trakcie konferencji oświadczyła, że uchwalona 3 maja 1791 r. konstytucja jest wzorem dla politycznego kompromisu i nadal jest ważna dla obustronnych stosunków. „Właśnie w tym duchu przed 28 laty Litwa i Polska podpisały Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, który odegrał wyjątkową rolę nie tylko we wzmocnieniu dwustronnych relacji, ale również w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO. Wspólne dziedzictwo historyczne Litwy i Polski oraz ideały Konstytucji 3 Maja nadal pomagają wzmacniać dwustronne stosunki, podobnie oceniać otoczenie i wyzwania, zgadzać się w sprawie celów strategicznych i dążyć wspólnie do ich realizacji” — oświadczyła litewska polityk. Dodała, że wspólne stanowisko Litwy i Polski jest niezbędne w obliczu agresji Rosji na Ukrainie. „Oś Wilno-Warszawa musi być tak silna, jak nigdy dotąd” — zaznaczyła Čmilytė-Nielsen.

  Czytaj więcej: Konstytucja 3 maja, dzieło wielu narodów. Konferencja Naukowców Polaków Litwy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Marszałek Witek ze swej strony podkreśliła, że Rzeczpospolita Obojga Narodów miała szczególnie doniosłe znaczenie i „mimo upływu czasu nie przestała nas zadziwiać i zachwycać”. „Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie połączone przed wiekami w jedno państwo stały się wówczas, aż do czasu ostatniego rozbioru, czyli ponad 200 lat temu, bezprecedensowym symbolem potęgi polityczno-duchowej w Europie Środkowo-Wschodniej” — oświadczyła marszałek Sejmu RP. Elżbieta Witek zaznaczyła, że wspólne polsko-litewskie państwo jest dobrym przykładem współpracy i solidarności między narodami. „Każe bronić wartości chrześcijańskich i prawdy o historii, wskazuje na genezę europejskiego zjednoczenia, wreszcie przypomina o bezcennej idei solidarności narodów Europy Środkowo-Wschodniej, która powraca na kolejnych etapach historii i jest tak bardzo potrzebna nam współcześnie. Europa to kontynent pluralizmu, państw, wyznań i zwyczajów. Dzieje związku Polski i Litwy mogą być dla Europy lekcją tego, jak to wszystko osiągnąć” — podkreśliła.

  Czytaj więcej: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek w Wilnie. „By nasi parlamentarzyści mogli się spotkać bezpośrednio”

  Fundusz dla Ukrainy

  Podstawowym tematem spotkania parlamentarzystek obu krajów była wojna w Ukrainie. „Epicentrum wojny jest tuż w naszym sąsiedztwie, na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na Ukrainie, z narodem, który zachował historyczną pamięć o niej. Więc w pewnym sensie Ukraińcy walczą również o dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tylko będąc zjednoczonymi i zdecydowanymi, pokonamy okoliczności, które kiedyś zniszczyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów oraz obronimy dziedzictwo Rzeczpospolitej” — oświadczyła Čmilytė-Nielsen.

  Zdaniem przewodniczącej litewskiego Sejmu Polska i Litwa oraz kraje sojusznicze muszą zrobić następujące kroki. „Po pierwsze, moim zdaniem, musimy nadal dostarczać różnego rodzaju broń, aby pomóc Ukrainie w obronie swojej wolności i w odtworzeniu integralności terytorialnej oraz w zatrzymaniu dalszego masowego mordowania cywili. Drugim ważnym krokiem jest natychmiastowe udzielenie Ukrainie statusu kraju ubiegającego się o członkostwo w UE. Dlatego mamy nadzieję, że opinia Komisji Europejskiej będzie pozytywna. Po trzecie, już teraz musimy powołać fundusz solidarnościowy z Ukrainą, który pomoże w odbudowaniu kraju po wojnie” — powiedziała Čmilytė-Nielsen.

  Zobowiązania wobec Ukrainy i Białorusi

  Elżbieta Witek podkreśliła, że do obowiązków Polski i Litwy należy upominanie się o prawa Białorusinów i Ukraińców. „Nasze kraje współpracują ws. nałożenia jak najsurowszych sankcji na rosyjskiego agresora. Nasza tradycja, oparta na wolności i solidarności, zobowiązuje nas do upominania o prawa Ukraińców i Białorusinów” — przypomniała marszałek. Polityk podkreśliła, że Wilno i Warszawa wiedzą, co to oznacza, walczyć o własną niepodległość. „Polska i Litwa wiedzą, jak wielką, a zarazem niezmiernie kruchą wartością jest samodzielny, suwerenny byt państwowy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa oparta na szacunku, lojalności i wyznawaniu podobnych zasad. Bez tego wszystkiego nie uda się zbudować europejskiej jedności, która nie może być dyktatem jednych wartości nad drugimi, preferowaniem jednej wybranej idei czy ideologii nad pozostałymi” — powiedziała parlamentarzystka.

  Viktorija Čmilytė-Nielsen spotkała się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim
  | Fot. LRS, Olga Posaškova

  Po spotkaniu z Elżbietą Witek Čmilytė-Nielsen udała się na spotkanie z marszałkiem senatu Tomaszem Grodzkim

  W trakcie oficjalnej wizyty w Warszawie Viktorija Čmilytė-Nielsen złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewodnicząca litewskiego Sejmu w poniedziałek (11 kwietnia) spotkała się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz z Litwinami mieszkającymi w Warszawie. Spotkanie z litewską diasporą odbyło się wieczorem w gmachu ambasady RL w Polsce.

  Czytaj więcej: 12. rocznica tragedii smoleńskiej. Prorocze słowa śp. Lecha Kaczyńskiego

  Dzisiaj (12 kwietnia) do posłów Sejmu RL zdalnie zwróci się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po przemówieniu lidera ukraińskiego państwa Sejm RL zajmie się rezolucją potępiającą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.


  Na podst.: PAP, BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Czy immunitet poselski jest potrzebny?

  Prokurator Generalna Litwy, Nida Grunskienė, w ubiegłym tygodniu zwróciła się do przewodniczącej Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego dla Kristijonasa Bartoševičiusa, ponieważ wobec niego zostało wszczęte postępowanie karne w sprawie możliwej przemocy seksualnej względem osoby nieletniej. Kilka godzin wcześniej poseł...

  Wzrosło zainteresowanie mieszkańców muzeami

  Właśnie minęła ostatnia niedziela miesiąca, czyli każdy chętny mógł bezpłatnie odwiedzić dowolne muzeum podporządkowane resortowi kultury. „W 2022 r. z bezpłatnej możliwości odwiedzenia muzeum skorzystało 336 251 osób. To o wiele więcej niż w latach 2020-21, kiedy liczba odwiedzających...

  Przekazanie czołgów Ukrainie może mieć kluczowe znaczenie w wojnie

  Ubiegły tydzień był przełomowy, jeśli chodzi o kwestię przekazania czołgów Ukrainie, które mogą odegrać kluczowe znaczenie na polu walki. Rząd Federalnej Republiki Niemiec 25 stycznia oświadczył, że ma zamiar dostarczyć stronie ukraińskiej 14 czołgów Leopard 2A6 oraz wyraża zgodę...

  Papież, który przyczynił się do powstania państwa litewskiego

  Biskup Bolonii Giacomo della Chiesa został wybrany na papieża 3 września 1914 r., kiedy w Europie już trwała wojna. Jeszcze w tym samym roku papież otworzył watykańskie biuro opieki nad jeńcami oraz ośrodek informacyjny o jeńcach i zaginionych. Od...