O czym należy pamiętać składając deklaracje?

Składając roczną deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM), mieszkańcy mają ostatnią w tym roku okazję do zwrotu kwoty do 400 euro. Kwota ta przysługuje za poniesione wydatki za usługi związane z inwestycjami w mieszkanie, naprawę samochodu oraz usługi dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi.

Państwowa Inspekcja Podatkowa miasta Wilna.
W tym roku mieszkańcy Litwy powinni zadeklarować swoje dochody do 2 maja
| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Szacuje się, że z roku na rok mieszkańcy Litwy coraz chętniej korzystają z podatkowych instrumentów pomocowych, np. w postaci ulg podatkowych oraz otrzymują coraz większe zwroty. Jednak czy wykorzystują wszystkie możliwości? Deklarując opłacane składki emerytalne, polisy na życie czy kwoty wpłacone za studia, podatnik może otrzymać około 300 euro rocznie. Ponadto, bieżący rok jest ostatnim, kiedy deklarując dochody za 2021 r., można uzyskać zwrot podatku w wysokości do 400 euro za naprawiony w ubiegłym roku samochód, remont lokum mieszkalnego i sprawowanie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi — informuje Justina Bagdanavičiūtė, ekspert Instytutu Finansów Swedbank.

Czytaj więcej: Można już składać zeznania podatkowe na Litwie. Na Ukrainie bez deklarowania zdobycznych czołgów

Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z ulg podatkowych

— W 2021 r. około miliona osób, które w ustalonym terminie zadeklarowały swoje dochody oraz przedstawiły rozliczenie wydatków, doczekały się zwrotu podatkowego w wysokości średnio 270 euro. Podobnie w 2020 r. 850 tys. podatników otrzymało zwroty podatkowe stanowiące średnio 217 euro. W ciągu ostatnich dwóch lat za naprawę auta, remont mieszkania czy sprawowanie opieki nad dziećmi podatnicy otrzymali zwroty podatku w wysokości średnio 145 euro — tłumaczy ekspertka.

Fundusze emerytalne nie cieszą się popularnością

W 2021 r. stosunkowo niedużo zwrotów podatkowych otrzymali podatnicy, którzy płacą składki do III filaru funduszu emerytalnego.
— Wskazuje to na to, że dodatkowe oszczędzanie w funduszach emerytalnych dla większości mieszkańców nie jest priorytetową kwestią finansową. Świadczy to też o tym, że ludzie poważnie nie zastanawiają się nad tym, jaka będzie ich sytuacja finansowa po przejściu na emeryturę. Warto jednak sobie uświadomić, że płacenie składek do funduszy emerytalnych nie tylko zapewni w przyszłości finansową stabilność, ale daje też możliwość korzystania z ulg podatkowych obecnie — mówi Justina Bagdanavičiūtė.

Czytaj więcej: Oszczędzanie na emeryturę w tle wojny na Ukrainie

W terminie wypełnić deklarację podatkową

Po zwrocie części zapłaconego podatku dochodowego ludzie często śpieszą się, aby wydać otrzymane pieniądze. Według przeprowadzonych sondaży 39 proc. mieszkańców wydaje otrzymaną kwotę na bieżące wydatki. 25 proc. mieszkańców rozważa możliwość inwestowania albo oszczędzenia tych pieniędzy. Żeby dostać zwrot części od zapłaconego podatku dochodowego, należy przede wszystkim w terminie wypełnić deklarację podatkową. W tym roku mieszkańcy Litwy powinni to zrobić do dnia 2 maja.


Deklarując opłacane składki emerytalne, polisy na życie czy kwoty wpłacone za studia, podatnik może otrzymać około 300 euro rocznie. Ponadto, bieżący rok jest ostatnim, kiedy deklarując dochody za 2021 r., można uzyskać zwrot podatku w wysokości do 400 euro za naprawiony w ubiegłym roku samochód, remont lokum mieszkalnego i sprawowanie opieki nad niepełnoletnimi dziećmi.


Na podst.: inf. Swedbank