Więcej

  Pamięci zasłużonego wilnianina

  Czytaj również...

  18 kwietnia mijają 24 lata, jak nie ma z nami Olgierda Korzenieckiego, znanego wileńskiego lekarza oftalmologa, działacza społecznego, człowieka wiernego wszystkiemu, co polskie.

  Rodzinny grobowiec Olgierda Korzenieckiego na Starej Rossie.
  Znany wileński oftalmolog i działacz społeczny spoczął na Starej Rossie
  | Fot. SKOnSR

  — Ci, którzy znali Olgierda Korzenieckiego, pamiętają o nim do dziś. Rzadko można spotkać człowieka tak otwartego na kontakty zawodowe, towarzyskie, tak szlachetnego i tak skromnego w każdym działaniu czy słowie. Był intelektualistą w pełnym tego słowa znaczeniu. Pasjonował się historią, literaturą, sztuką, zabytkami, fotografią. Był wśród założycieli Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, był wśród tych, którzy wspierali działalność Związku Polaków na Litwie. Jego odejście było okrutną niesprawiedliwością dla Wilna, rdzennych wilnian, Polaków — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Adamowicz, wileńska dziennikarka, prezeska Towarzystwa Absolwentów „Zawsze wierni Piątce”. Zmarł nagle 18 kwietnia 1998 r.

  Czytaj więcej: Zawsze wierni „Piątce”: Gdybym został sam…

  — Jego obecność na VII zjeździe Związku Polaków na Litwie była ostatnim hołdem oddanym społeczności polskiej. Los tak chciał, że odprowadzało go w ostatnią drogę wielu rodaków, którzy byli świadkami jego tak niespodziewanego odejścia. Mówili: „Przecież wczoraj był na uroczystości założenia kamienia węgielnego pod Dom Polski” — wspomina Krystyna Adamowicz. Miał 66 lat. Przyjaciele mówią, że ,,odszedł cichutko, tak jak żył”.

  — Był niezwykle skromnym człowiekiem, wiernym wszystkiemu, co polskie, kochającym Wilno, swoją szkołę, ludzi, z którymi los go zetknął. Był jednym z pomysłodawców spotkań absolwentów klasy oraz tworzenia archiwum szkolnego „Piątki”, co owocuje do dziś — kontynuuje Krystyna Adamowicz.

  Olgierd Korzeniecki
  | Fot. SKOnSR

  Olgierd Korzeniecki ukończył słynną Szkołę Średnią nr 5. Maturę zdał w 1950 r. z wyróżnieniem — srebrnym medalem. Studiował medycynę na uczelni, którą przed laty ukończył jego ojciec — Uniwersytecie Wileńskim. Był wziętym okulistą, jako pierwszy na Litwie zaczął stosować szkła kontaktowe, był wynalazcą szeregu innowacyjnych metod leczenia schorzeń ocznych. Był człowiekiem o niezwykłej życzliwości wobec pacjentów. Wilnianie, obok jego zawodowych sukcesów, pamiętają go jako człowieka, który nie przeszedł obojętnie obok spraw ważnych dla Wilna i ludzi. Kiedy usłyszał, że ma powstać Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, jako jeden z pierwszych był u źródła jego założenia. Swój udział w Komitecie uważał za bardzo ważną misję. Razem z Alicją Klimaszewską, Haliną Jotkiałło i Jerzym Surwiłą co roku przez wiele lat stawał w jednym szeregu ze znakomitościami warszawskiej kultury na Powązkach, by zbierać ofiary na renowację Starej Rossy. Pokłosie tej akcji jest widoczne. Działał w Komitecie aż do śmierci. Wspólnie kwestował, doradzał, a przede wszystkim na fotografiach utrwalał osiągnięcia. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na Starej Rossie.

  Czytaj więcej: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zebrał ponad 3 tys. euro, ale mniej niż w zeszłym roku


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wspominając Śnipiszki: wilnianie zapraszani do tworzenia wyjątkowej wystawy

  — Zapraszamy do współpracy w początkowych fazach tworzenia wystawy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub oryginalne przedmioty nawiązujące do dawnych i współczesnych Śnipiszek — zapowiada Agnė Šimkūnaitė, koordynatorka ds. komunikacji w Muzeum Wilna. Rekwizyty przyniesione przez mieszkańców Na początku czerwca w tej dzielnicy...

  Upamiętnić wieszcza. 40. rocznica odsłonięcia wileńskiego pomnika Adama Mickiewicza

  Są w różnych miastach i miejscowościach pomniki Adama Mickiewicza. Monumentalne i kameralne. Paryż, Warszawa, Lwów, Kraków… Śmiemy jednak twierdzić, że żaden z nich nie jest usytuowany w tak uroczym miejscu, jak wileński. Obok Wilenki, która w tym miejscu tworzy...

  Pałace wileńskie: dawna rezydencja ekscentrycznego miłośnika sztuki

  W 1778 r. wilnianin Wojnicki nabył tu murowany dom, który stał na posesji karmelitów. Na miejscu tego domu w 1839 r. Karol Gregutowicz zbudował pałacyk. W 1885 r. hr. Ignacy Korwin-Milewski, nowy właściciel budynku, odrestaurował pałacyk, dobudowując drugie piętro....

  Pomoc dla walczącej Ukrainy: litewski Caritas zbiera dary

  Od wtorku do czwartku, dniach 16–18 kwietnia w miastach i miasteczkach na terenie całej Litwy wolontariusze Caritasu będą zbierali pomoc rzeczową, która zostanie przetransportowana do Ukrainy. Czytaj więcej: Litewski Caritas dla Ukrainy. Lista potrzebnych rzeczy dla Siewierodoniecka Pomoc finansowa i rzeczowa —...