Upamiętnienie wyprawy wileńskiej 1919 r. w DKP w Wilnie. Program obchodów

We wtorek 19 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się specjalne wydarzenie oraz koncert — upamiętnienie rocznicy wyprawy wileńskiej 1919 r., polskiej ofensywy dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego w ramach wojny polsko-bolszewickiej.

Mateusza Ziółko z zespołem.
| Fot. facebook.com/MateuszZiolko

Projekt pt. „Upamiętnienie rocznicy wyprawy wileńskiej 1919 r. — polskiej ofensywy dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego w ramach wojny polsko-bolszewickiej” przygotowany został z myślą o upowszechnieniu wśród młodzieży polskiej w Wilnie tematyki związanej z wojną polsko-bolszewicką, w szczególności z wyprawą wileńską 1919 r., której w tym roku przypada 103. rocznica. Atrakcyjna forma przedsięwzięcia artystycznego przybliży młodzieży szkolnej znaczenie i rolę wileńskiej ofensywy oraz zachęci do dalszego poznawania historii Polski w szerszym kontekście.


Dom Polski w Wilnie, Naugarduko 76, Wilno
19 kwietnia 2022 roku

Program wydarzenia:

17:30 godz. — rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników spotkania.

17:35 godz. — animacja wprowadzająca w tematykę wojny polsko-bolszewickiej „Niezwyciężeni. Czas próby” (produkcja: Biuro Edukacji Narodowej IPN).

17:40 godz. — przemówienia: przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Pani Irmina Szmalec (kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP), prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski.

18:00 godz. — „Wyprawa wileńska 1919 r.” — prelekcja Waldemara Tyszuka, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

18:20 godz. — koncert w wykonaniu polskiego piosenkarza, pianisty i autora piosenek Mateusza Ziółko z zespołem.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Wydarzeń Kulturalnych
Związek Polaków na Litwie


Organizatorzy