Więcej

  Litwa znów wprowadza stan nadzwyczajny w związku z agresją Rosji na Ukrainę

  Czytaj również...

  Litwa po dniu przerwy znów wprowadza stan nadzwyczajny w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Od 22 kwietnia na całym terytorium Republiki Litewskiej obowiązywać będzie stan nadzwyczajny, który potrwa do północy 29 czerwca.

  Posiedzenie sejmu.
  | Fot. VRM

  Jak czytamy w Ustawie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, jest to odpowiedź na otwartą agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej mieszkańców.

  W dokumencie wskazuje się też, że agresywna polityka Rosji i Białorusi mają wpływ na bezpieczeństwo regionu, czyli Unii Europejskiej oraz NATO i całej Europy. W obawie przed atakami hybrydowymi i prowokacjami, wprowadza się na Litwie stan nadzwyczajny. Potrwa on od 22 kwietnia do północy 29 czerwca na terenie całego kraju.

  Do wdrożenia stanu nadzwyczajnego oraz monitorowania delegowano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

  Czytaj więcej: Na Litwie stan nadzwyczajny, przywódcy wzywają do jedności

  Ograniczenie praw i wolności w stanie nadzwyczajnym

  W czasie stanu nadzwyczajnego na całym terytorium Republiki Litewskiej ustanawia się następujące ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności, o których mowa w artykułach 25. i 36. Konstytucji:

  • Zabrania się retransmisji i/lub rozpowszechniania w internecie na terytorium Republiki Litewskiej programów radiowych, programów telewizyjnych i/lub odrębnych programów podmiotów utworzonych, bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych lub finansowanych przez Federację Rosyjską lub Republikę Białorusi, z wyjątkiem przypadków, gdy litewska Komisja ds. Radia i Telewizji zezwala na transmisję lub retransmisję z państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Osobom zabrania się organizowania zebrań w celu wspierania w jakiejkolwiek formie i zakresie działań Federacji Rosyjskiej i/lub Republiki Białoruś, które doprowadziły do konieczności ​​stanu nadzwyczajnego.

  Środki nadzwyczajne

  Podczas stanu nadzwyczajnego mowa o następujących środkach nadzwyczajnych:

  • Wykorzystanie rezerwy państwowej w celu zapewnienia odpowiednich warunków przyjmowania uchodźców wycofujących się z agresji wojskowej i/lub prześladowań, udzielenia wsparcia Ukrainie, finansowania działalności instytucji zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe;
  • Wzmacnianie ochrony przedsiębiorstw, obiektów i mienia ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa;
  • Wzmocnienie ochrony granicy państwowej. Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest wzmacniana za pomocą środków przewidzianych w prawodawstwie i specjalnych planach. Osoby zamierzające przekroczyć granicę zewnętrzną Unii Europejskiej w miejscach do tego nieprzeznaczonych nie będą wpuszczane na terytorium Republiki Litewskiej (przepis ten nie dotyczy zapewnienia humanitarnego wjazdu);
  • Tranzyt cudzoziemców podróżujących w ramach specjalnego programu tranzytowego przez terytorium Republiki Litewskiej odbywa się na warunkach ustalonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej i uzgodnionych z Państwową Strażą Graniczną;
  • Zaostrzenie reżimu wizowego dla cudzoziemców. Wizy dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś za granicą zostają zawieszone, z wyjątkiem przypadków, w których Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej pośredniczy w wydawaniu wiz;
  • Kontroli pojazdów i osób oraz ich bagażu na odcinku granicznym w trybie określonym ustawą w celu zlokalizowania i zajęcia nielegalnie posiadanej broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, substancji i urządzeń promieniotwórczych, trujących i innych niebezpiecznych, oraz zatrzymywania przestępców, zapewnienia porządku publicznego, ochrony życia, zdrowia i mienia ludności.

  Litewskie Siły Zbrojne

  • W czasie stanu wyjątkowego Litewskie Siły Zbrojne są używane zgodnie z trybem określonym w ustawie o organizacji systemu obrony narodowej Republiki Litewskiej i służbie wojskowej.

  Czytaj więcej: Litewskie siły zbrojne mają nowego dowódcę


  Na podst.: LRS

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Robczik” także po litewsku. Premiera przekładu odbędzie się na Targach Książki w Litexpo

  Litewski przekład książki „Robczik” będzie miał premierę na Targach Książki w Litexpo w Wilnie 25 lutego o godz. 11:00 w sali 1.3. Prezentację poprowadzą autor Bartosz Połoński oraz Juozas Žitkauskas. Tę edycję powieści wydało wydawnictwo Slinktys. Premiera książki „Robczik” w...

  Armenia „zawiesiła” członkostwo w ODKB. Pieskow: „Musimy wyjaśnić znaczenie tych wypowiedzi”

  Armenia „zamroziła” członkostwo państwa w postsowieckiej, utworzonej i kontrolowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) — oświadczył armeński premier Nikol Paszynian w wywiadzie dla telewizji France 24. Paszynian oznajmił, że kilka miesięcy temu Moskwa „otwarcie wezwała ludność Armenii...

  Podsumowanie 35. olimpiady polonistycznej na Litwie [GALERIA]

  Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu Magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Uroczystość udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Bułgaria za rok przejdzie na euro. Na monetach będą widnieli prawosławni święci

  Ten historyczny krok, ogłoszony przez Narodowy Bank Bułgarii po zakończeniu koordynacji projektów, to kolejny krok w drodze Bułgarii do przyłączenia się do strefy euro w 2025 roku. Proces ten, wcześniej planowany na 2024, został opóźniony przez wysoką inflację. Wzory...