Więcej

  Litwa i Finlandia odnowiły memorandum dot. obronności i wspólnych zakupów wojskowych

  Czytaj również...

  Resorty obronności Litwy i Finlnandii odnowiły obustronne memorandum, na podstawie którego w dalszym oba kraje będą rozwijały zdolności obronne. Zobowiązano się również do ułatwiania wymiany informacji, rozwoju naukowych badań oraz dokonywania wspólnych zakupów.

  „Litwę i Finlandię łączą w zakresie obronności różne formaty, takie jak Połączone Siły Ekspedycyjne, grupy północno-bałtyckie i grupy krajów północnych. To memorandum to kolejny duży krok w kierunku tego samego celu – jeszcze ściślejszej współpracy i wzmocnienia zdolności obronnych obu państw” – powiedział Vilius Semeška, wiceminister obrony kraju, który podpisał memorandum w Helsinkach.

  Odnowienie memorandum wymuszone przez sytuację geopolityczną

  Memorandum zostało po raz pierwszy podpisane w 2005 roku i działało do 2015 roku. Podpisanie nowego memorandum wynika ze zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, która wymusiła na obu krajach ponowne zaangażowanie się w bezpieczeństwo regionu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podczas spotkania z dyrektorem generalnym ds. zakupów fińskiego resortu obrony, Raimo Jyväsjärvi, litewski wiceminister omówił także sprzedaż Litwie okrętów patrolowych klasy Jehu, na które w najbliższym czasie podpisana będzie umowa. Według Semeški, statki te zwiększyłyby zdolność monitorowania litewskich wód przybrzeżnych i wypełniłyby lukę w zdolnościach do operowania na Mierzei Kurońskiej.

  Współpraca Litwy i Finlandii w zakresie obronności

  Litwa już współpracuje z Finlandią w pozyskiwaniu systemów dowodzenia i kontroli. Po podpisaniu umowy pod koniec 2016 roku zainstalowano i rozbudowano System Zarządzania Walką „Sitaware” firmy Systematic. Procedury zakupu, instalacja systemu, wsparcie oraz rozwój są wykonywane przez przedstawicielstwo firmy Systematic, ktrej przedstawicielstwo działa w fińskim Tampere.

  W 2017 roku została podpisana umowa z fińską firmą Navielektro Ky na aktualizację zintegrowanego systemu monitoringu morskiego oraz oprogramowania. W tym roku planowane jest zawarcie umowy z Navielektro Ky na modernizację systemu do pracy z informacjami utajnionymi.


  Na podst.: BNS, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...