Więcej

  Za profesjonalizm, oddanie i poświęcenie. Gratulacje dla zasłużonych pracowników kultury i ochrony zdrowia

  Czytaj również...

  22 kwietnia w odrestaurowanym dworze w Glinciszkach odbyła się uroczysta impreza – z okazji obchodzonego 15 kwietnia Światowego Dnia Kultury zostali nagrodzeni twórcy i propagatorzy kultury, a z okazji zbliżającego się Dnia Medycyny – pracownicy ochrony zdrowia rejonu wileńskiego, w tym przychodni rejonu wileńskiego. Listy z podziękowaniami wręczyła i gratulacje złożyła mer Maria Rekść.

  | Fot.vrsa.lt

  We dworze, w którym zbliża się do końca remont, od dawna nie było takiej wrzawy i świątecznego nastroju. Zgromadziło się tu ok. 150 najbardziej zasłużonych pracowników kultury i medycyny rejonu wileńskiego. – Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na świecie połączyła kulturę i medycynę – powiedziała prowadząca imprezę. – Przez kilka miesięcy pracownicy kultury i medycyny uczciwie pracowali w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i w Przychodni w Niemenczynie, by zapobiec rozpowszechnianiu się covid-19 w rejonie wileńskim i zapewnić sprawność wykonywanych szczepień przeciwko koronawirusowi. Wspólnie udało się zrealizować sprawny proces szczepienia w rejonie wileńskim.

  Uczestnicząca w imprezie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała wszystkim przybyłym i złożyła serdeczne podziękowania dla pracowników sfery medycyny i kultury. – Bardzo miło, że w takim czasie, Tygodniu Miłosierdzia, mogę państwu szczerze podziękować. W tamtym trudnym czasie nie spodziewaliście się na pewno, że ktoś wynagrodzi tę prace, że musicie tyle godzin spędzać w pracy i poświęcać się innym. Wiadomo, że wasz zawód wymaga poświęcenia, by ratować innych ludzi i im pomagać. Ludzie wam ufają. Proces szczepienia też odbywał się dzięki wam, bo ludzie zaufali nauce i wam. Dla pracowników medycyny to jest powszedni dzień i praca codzienna, ale wy tę pracę wykonaliście nie na 100 proc., ale na 150 proc., nie licząc swego czasu. Nie było wam łatwo, ale z pomocą przyszli wam nasi pracownicy kultury. Wszystkim wam serdecznie dziękuję – powiedziała mer.

  – W tym czasie mamy ból w sercu w związku z wojną na Ukrainie, dlatego chcę życzyć pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Niech będzie pokój w naszych sercach i rodzinach. Modlimy się o pokój – dodała mer.

  Pracownicy i kierownictwo Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i Przychodni w Niemenczynie otrzymali listy z podziękowaniami od mer za pracę w zakresie zarządzania ogniskami choroby covid-19 (zakażenia koronawirusem) w szpitalach opieki i pielęgniarstwa, w punktach mobilnych pobierania próbek i badań w kierunku covid-19 i organizacji szczepień.

  Czytaj więcej: Mer Maria Rekść złożyła sprawozdanie z działalności

  Składając życzenia pracownikom medycznym, mer Maria Rekść podziękowała im także za wielkie poświęcenie.

  Pracownikom instytucji kultury rejonu wileńskiego podziękowano zaś nie tylko za ważny wkład w rozwój życia kulturalnego i piękne inicjatywy w rejonie, lecz także za aktywny wolontariat i konstruktywną współpracę w promowaniu szczepień wśród mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Listy dziękczynne zostały wręczone pracownikom Ośrodków Wielofunkcyjnych w Rudominie i Niemenczynie i ich pododdziałów, filii Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej pododdziałów oraz Muzeum Władysława Syrokomli. Za propagowanie kultury zostało też nagrodzone kierownictwo. Podziękowania i szczere gratulacje zostały złożone na ręce Wiolety Ciereszki, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, Germana Komarowskiego, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, Heleny Bakuło, dyrektora Muzeum Władysława Syrokomli, Algimanta Baniewicza, dyrektora Regionalnego Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, dyrektora Biblioteki Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Wojciulewicza. Listy z podziękowaniami za zachowanie i pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przekazano także palmiarkom z Izby Palm i Bytu z Ciechanowiszek.

  Uroczyste wydarzenie upiększył Rafał Jackiewicz Quartet.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...