Więcej

  Za profesjonalizm, oddanie i poświęcenie. Gratulacje dla zasłużonych pracowników kultury i ochrony zdrowia

  Czytaj również...

  22 kwietnia w odrestaurowanym dworze w Glinciszkach odbyła się uroczysta impreza – z okazji obchodzonego 15 kwietnia Światowego Dnia Kultury zostali nagrodzeni twórcy i propagatorzy kultury, a z okazji zbliżającego się Dnia Medycyny – pracownicy ochrony zdrowia rejonu wileńskiego, w tym przychodni rejonu wileńskiego. Listy z podziękowaniami wręczyła i gratulacje złożyła mer Maria Rekść.

  | Fot.vrsa.lt

  We dworze, w którym zbliża się do końca remont, od dawna nie było takiej wrzawy i świątecznego nastroju. Zgromadziło się tu ok. 150 najbardziej zasłużonych pracowników kultury i medycyny rejonu wileńskiego. – Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na świecie połączyła kulturę i medycynę – powiedziała prowadząca imprezę. – Przez kilka miesięcy pracownicy kultury i medycyny uczciwie pracowali w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i w Przychodni w Niemenczynie, by zapobiec rozpowszechnianiu się covid-19 w rejonie wileńskim i zapewnić sprawność wykonywanych szczepień przeciwko koronawirusowi. Wspólnie udało się zrealizować sprawny proces szczepienia w rejonie wileńskim.

  Uczestnicząca w imprezie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała wszystkim przybyłym i złożyła serdeczne podziękowania dla pracowników sfery medycyny i kultury. – Bardzo miło, że w takim czasie, Tygodniu Miłosierdzia, mogę państwu szczerze podziękować. W tamtym trudnym czasie nie spodziewaliście się na pewno, że ktoś wynagrodzi tę prace, że musicie tyle godzin spędzać w pracy i poświęcać się innym. Wiadomo, że wasz zawód wymaga poświęcenia, by ratować innych ludzi i im pomagać. Ludzie wam ufają. Proces szczepienia też odbywał się dzięki wam, bo ludzie zaufali nauce i wam. Dla pracowników medycyny to jest powszedni dzień i praca codzienna, ale wy tę pracę wykonaliście nie na 100 proc., ale na 150 proc., nie licząc swego czasu. Nie było wam łatwo, ale z pomocą przyszli wam nasi pracownicy kultury. Wszystkim wam serdecznie dziękuję – powiedziała mer.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  – W tym czasie mamy ból w sercu w związku z wojną na Ukrainie, dlatego chcę życzyć pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Niech będzie pokój w naszych sercach i rodzinach. Modlimy się o pokój – dodała mer.

  Pracownicy i kierownictwo Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i Przychodni w Niemenczynie otrzymali listy z podziękowaniami od mer za pracę w zakresie zarządzania ogniskami choroby covid-19 (zakażenia koronawirusem) w szpitalach opieki i pielęgniarstwa, w punktach mobilnych pobierania próbek i badań w kierunku covid-19 i organizacji szczepień.

  Czytaj więcej: Mer Maria Rekść złożyła sprawozdanie z działalności

  Składając życzenia pracownikom medycznym, mer Maria Rekść podziękowała im także za wielkie poświęcenie.

  Pracownikom instytucji kultury rejonu wileńskiego podziękowano zaś nie tylko za ważny wkład w rozwój życia kulturalnego i piękne inicjatywy w rejonie, lecz także za aktywny wolontariat i konstruktywną współpracę w promowaniu szczepień wśród mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Listy dziękczynne zostały wręczone pracownikom Ośrodków Wielofunkcyjnych w Rudominie i Niemenczynie i ich pododdziałów, filii Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej pododdziałów oraz Muzeum Władysława Syrokomli. Za propagowanie kultury zostało też nagrodzone kierownictwo. Podziękowania i szczere gratulacje zostały złożone na ręce Wiolety Ciereszki, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, Germana Komarowskiego, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, Heleny Bakuło, dyrektora Muzeum Władysława Syrokomli, Algimanta Baniewicza, dyrektora Regionalnego Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, dyrektora Biblioteki Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Wojciulewicza. Listy z podziękowaniami za zachowanie i pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przekazano także palmiarkom z Izby Palm i Bytu z Ciechanowiszek.

  Uroczyste wydarzenie upiększył Rafał Jackiewicz Quartet.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele...

  Uroczyście otwarto nowy ośrodek kultury: Inkubator Sztuki w Rudominie

  Na otwarcie zrealizowanej inwestycji przybyło wielu gości: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, gł. specjalistka Wydziału Oświaty Nijola Ragucka,...

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...