Za profesjonalizm, oddanie i poświęcenie. Gratulacje dla zasłużonych pracowników kultury i ochrony zdrowia

22 kwietnia w odrestaurowanym dworze w Glinciszkach odbyła się uroczysta impreza – z okazji obchodzonego 15 kwietnia Światowego Dnia Kultury zostali nagrodzeni twórcy i propagatorzy kultury, a z okazji zbliżającego się Dnia Medycyny – pracownicy ochrony zdrowia rejonu wileńskiego, w tym przychodni rejonu wileńskiego. Listy z podziękowaniami wręczyła i gratulacje złożyła mer Maria Rekść.

| Fot.vrsa.lt

We dworze, w którym zbliża się do końca remont, od dawna nie było takiej wrzawy i świątecznego nastroju. Zgromadziło się tu ok. 150 najbardziej zasłużonych pracowników kultury i medycyny rejonu wileńskiego. – Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na świecie połączyła kulturę i medycynę – powiedziała prowadząca imprezę. – Przez kilka miesięcy pracownicy kultury i medycyny uczciwie pracowali w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i w Przychodni w Niemenczynie, by zapobiec rozpowszechnianiu się covid-19 w rejonie wileńskim i zapewnić sprawność wykonywanych szczepień przeciwko koronawirusowi. Wspólnie udało się zrealizować sprawny proces szczepienia w rejonie wileńskim.

Uczestnicząca w imprezie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała wszystkim przybyłym i złożyła serdeczne podziękowania dla pracowników sfery medycyny i kultury. – Bardzo miło, że w takim czasie, Tygodniu Miłosierdzia, mogę państwu szczerze podziękować. W tamtym trudnym czasie nie spodziewaliście się na pewno, że ktoś wynagrodzi tę prace, że musicie tyle godzin spędzać w pracy i poświęcać się innym. Wiadomo, że wasz zawód wymaga poświęcenia, by ratować innych ludzi i im pomagać. Ludzie wam ufają. Proces szczepienia też odbywał się dzięki wam, bo ludzie zaufali nauce i wam. Dla pracowników medycyny to jest powszedni dzień i praca codzienna, ale wy tę pracę wykonaliście nie na 100 proc., ale na 150 proc., nie licząc swego czasu. Nie było wam łatwo, ale z pomocą przyszli wam nasi pracownicy kultury. Wszystkim wam serdecznie dziękuję – powiedziała mer.

– W tym czasie mamy ból w sercu w związku z wojną na Ukrainie, dlatego chcę życzyć pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Niech będzie pokój w naszych sercach i rodzinach. Modlimy się o pokój – dodała mer.

Pracownicy i kierownictwo Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i Przychodni w Niemenczynie otrzymali listy z podziękowaniami od mer za pracę w zakresie zarządzania ogniskami choroby covid-19 (zakażenia koronawirusem) w szpitalach opieki i pielęgniarstwa, w punktach mobilnych pobierania próbek i badań w kierunku covid-19 i organizacji szczepień.

Czytaj więcej: Mer Maria Rekść złożyła sprawozdanie z działalności

Składając życzenia pracownikom medycznym, mer Maria Rekść podziękowała im także za wielkie poświęcenie.

Pracownikom instytucji kultury rejonu wileńskiego podziękowano zaś nie tylko za ważny wkład w rozwój życia kulturalnego i piękne inicjatywy w rejonie, lecz także za aktywny wolontariat i konstruktywną współpracę w promowaniu szczepień wśród mieszkańców rejonu wileńskiego.

Listy dziękczynne zostały wręczone pracownikom Ośrodków Wielofunkcyjnych w Rudominie i Niemenczynie i ich pododdziałów, filii Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego i jej pododdziałów oraz Muzeum Władysława Syrokomli. Za propagowanie kultury zostało też nagrodzone kierownictwo. Podziękowania i szczere gratulacje zostały złożone na ręce Wiolety Ciereszki, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, Germana Komarowskiego, dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie, Heleny Bakuło, dyrektora Muzeum Władysława Syrokomli, Algimanta Baniewicza, dyrektora Regionalnego Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, dyrektora Biblioteki Centralnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Wojciulewicza. Listy z podziękowaniami za zachowanie i pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przekazano także palmiarkom z Izby Palm i Bytu z Ciechanowiszek.

Uroczyste wydarzenie upiększył Rafał Jackiewicz Quartet.