Więcej

  Nazwisko po polsku dla niektórych Polaków

  Czytaj również...

  Od 1 maja weszła w życie ustawa, zgodnie z którą imię i nazwisko obywatela Litwy w dokumentach osobistych może być w niektórych przypadkach pisane literami alfabetu łacińskiego, co prawda, bez znaków diakrytycznych.

  Paszporty obywateli Litwy.
  Imię i nazwisko obywatela Litwy w dokumentach osobistych może być w niektórych przypadkach pisane literami alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Po zmianę nazwiska do Urzędu Stanu Cywilnego

  — Aby zmienić imię lub nazwisko, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnić formularz wniosku. Jeśli osoba zmienia nazwisko na nazwisko męża lub dziecko zmienia nazwisko na nazwisko rodzica będącego cudzoziemcem, konieczne jest przedstawienie paszportu lub dowodu osobistego męża/ojca — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

  Tak jak poprzednio, zmiana nazwiska małoletniego dziecka będzie wymagała pisemnej zgody jednego z rodziców, a także pisemnej zgody dziecka, jeśli ukończyło ono 10 lat. Nie będzie wymagane, by narodowość dzieci była wskazana w Rejestrze Mieszkańców — przy zapisywaniu imion dzieci będzie uwzględniana narodowość rodziców.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — W przypadku, gdy osoba będąca obywatelem Republiki Litewskiej i należąca do mniejszości narodowej chce zmienić swoje nazwisko na formę oryginalną, musi również złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, a podstawą do zmiany będzie zapis o narodowości w Rejestrze Mieszkańców (w przypadku jego braku wniosek taki można również złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego) — zaznacza minister.

  Czytaj więcej: Akty do Ustawy o pisowni nazwisk. AWPL-ZChR nie zagłosował za koniecznymi poprawkami

  Zmiana danych w akcie urodzenia

  Zmienione zostaną dane dotyczące narodowości w akcie urodzenia, zostaną one usunięte lub akt ten będzie mógł być uzupełniony o te dane.

  — Prawo do imienia i nazwiska stało się możliwe dzięki przyjęciu przez Sejm RL w styczniu tego roku Ustawy o pisowni imienia i nazwiska w dokumentach — mówi dalej minister.

  Obywatele Litwy narodowości nielitewskiej mogą pisać literami alfabetu łacińskiego tylko nazwy zgodne z ich nazwami narodowymi — będą one musiały być napisane zgodnie z zasadami pisowni i słowotwórstwa tego języka narodowego.

  Nowa ustawa zezwala na oryginalną pisownię nazwisk w określonych przypadkach: jeżeli obywatel Litwy wybierze nielitewskie nazwisko współmałżonka, również w przypadku, gdy nazwisko jego rodziców lub jednego z rodziców zostało wpisane w języku nielitewskim w źródle dokumentu.

  Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której on sam, jego rodzice, dziadkowie, przodkowie mieli lub posiadają obywatelstwo innego państwa, a imię i nazwisko są zapisane znakami nielitewskimi w źródle dokumentu.

  Za źródło dokumentu uważa się dokument potwierdzający tożsamość, sporządzony i wydany przez kompetentne instytucje Republiki Litewskiej lub obcego państwa, lub dokument poświadczający wpis do aktu stanu cywilnego, orzeczenie sądu, tj. te dokumenty, z których imię lub nazwisko osoby zostanie spisane lub przepisane.

  Oryginalna pisownia nazwisk w dokumentach została dozwolona również w przypadku, ​​jeżeli osoba nabyła swoje imię i nazwisko w obcym państwie, w którym zamieszkuje, i są one zapisane tymi znakami w źródle dokumentu.

  Należy zauważyć, że uchwała rządu stanowi, że przy zmianie nazwiska na nazwisko przodków, którzy mieli obywatelstwo innego państwa, w celu zapisania go literami alfabetu łacińskiego, nie należy opierać się na dokumentach wydanych w języku innym niż litewski w okresach nielitewskiej państwowości.

  Litery: „w”, „q” i „x”

  Przyjęty dokument legalizuje pisownię nielitewskich nazwisk alfabetem łacińskim, z użyciem łacińskich liter „w”, „q” i „x”, których nie ma w litewskim alfabecie. Wraz z przyjęciem ustawy rezygnuje się też z zapisu nielitewskich nazwisk w litewskim brzmieniu. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy można będzie używać dwuznaków, na przykład „cz” albo „rz”, albo poprawnego zapisu imienia „Anna”, które w wersji litewskiej zapisywane jest jako „Ana”.

  Czytaj więcej: Połowiczne rozwiązanie problemu pisowni nazwisk


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Rozłożenie długu za prąd na raty

  Laura Beganskienė, kierowniczka PR dostawcy energii elektrycznej Ignitis, tłumaczy, jak klienci mogą odroczyć spłatę zaległości. Czytaj więcej: Fala oszczędzania prądu zmywa sklepowe zapasy żarówek Operatorzy odmawiają negocjacji — Ludzie skarżą się, że operatorzy sieci energetycznych kategorycznie odmawiają negocjacji w celu pokrycia...

  Walka z rakiem nie jest z góry przegrana

  Ze smutkiem muszę stwierdzić, że z każdym rokiem przybywa chorych na raka. W hospicjum przyjmujemy niestety coraz młodszych pacjentów. W ciągu 2021 r. pomogliśmy ponad 315 pacjentom – dorosłym i dzieciom – w hospicjum i w domu pacjenta –...

  Plany pracodawców na 2023 rok

  Służba Zatrudnienia poinformowała „Kurier Wileński”, że w tym roku pojawiło się już jedno zgłoszenie o spodziewanym zwolnieniu grupowym. Czytaj więcej: Litewska służba zatrudnienia nie narzeka na brak pracy 24 proc. pracodawców poszukuje pracowników „W badaniu pracodawców przeprowadzonym przez Służbę Zatrudnienia w...

  Lutowe prośby modlitewne

  Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa — To są ważne święta dla każdego katolika. 2 lutego obchodzimy święto Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia wierni do kościoła przynoszą gromnice. Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto...