Więcej

  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja z ceremonią wręczenia odznaczeń

  Czytaj również...

  Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w Ambasadzie RP w Wilnie polskimi odznaczeniami państwowymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej oraz za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

  Czytaj więcej: 231. rocznica Konstytucji 3 maja w Wilnie [GALERIA]

  Urszula Doroszewska z uhonorowanymi osobami.
  Święto 3 maja było okazją do wręczenia odznaczeń nadanych obywatelom Republiki Litewskiej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  | Fot. Bartosz Frątczak

  Radosne święto, jakim zarówno dla Polaków, jak i Litwinów jest 3 maja, nie sprawiło jednak, że jego uczestnicy zapomnieli o toczących się niedaleko naszych granic dramatach. Minutą ciszy upamiętniono ofiary wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Konstytucja 3 maja była aktem, który przyniósł demokrację, równe prawa, tolerancję dla obywateli naszego państwa. Niestety, wszystkie te wartości zostały odrzucone i brutalnie stłumione przez naszych bardzo potężnych sąsiadów, przede wszystkim przez carską Rosję. Zaledwie cztery lata później Rzeczpospolita Obojga Narodów — ta wyspa demokracji na mapie ówczesnej autorytarnej Europy — została ponownie podzielona i zniknęła z mapy Europy na długie 123 lata” — zwróciła się do zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

  „Jestem przekonana, że te dzieje dziś dla wszystkich są przestrogą. Od ponad dwóch miesięcy historia ewidentnie powtarza się na naszych oczach. Kiedy widzimy okrucieństwa czynione przez tzw. armię rosyjską, dokonywane za co najmniej milczącą zgodą, jeśli nie zachętą jej przywódców politycznych, wiemy, że nie możemy szczędzić wszelkich wysiłków, aby temu zapobiec i to powstrzymać. I nawet jeśli potężna strona zła nie uważa się za ograniczoną jakimikolwiek konwencjami i aktami prawnymi, wiemy, że silna i jasna strona ukraińska powinna odnieść ostateczne zwycięstwo, podobnie jak nasi przodkowie po pierwszej wojnie światowej. Jestem głęboko przekonana, że zwycięstwo odważnych mężczyzn i kobiet Ukrainy nastąpi wkrótce jako uznanie dla ich oddania ojczyźnie i wartości, za które są gotowi poświęcić życie” — podkreśliła w swym przemówieniu ambasador.

  Czytaj więcej: Ambasador Doroszewska w rocznicę Konstytucji 3 maja: „Różniliśmy się od tych sąsiadów, dla których prawem była wola władcy”

  Do zebranych zwrócili się również minister energetyki Dainius Kreivys, ambasador Ukrainy na Litwie Petro Beshta oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

  Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja były również okazją do wręczenia odznaczeń nadanych obywatelom Republiki Litewskiej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Odznaczeni zostali:

  Vydas Dolinskas — Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie muzealnictwa, za upowszechnianie wiedzy o polsko-litewskiej historii;

  Veronika Vitaitė — Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej;

  Edward Kiejzik — Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych;

  Romuald Grzybowski — Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych, za krzewienie oświaty;

  Dariusz Żybort — Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

  Czytaj więcej: Dariusz Żybort – historia jednego sukcesu

  — To odznaczenie to dla mnie ogromy zaszczyt. Ale wielką dumę czuję dziś przede wszystkim z tego, że jestem Polakiem, a także obywatelem Litwy. To wielkie bogactwo, że mogę czerpać z kultury i historii nie jednego, a dwóch narodów, i na tej podstawie budować swoją wizję przyszłości. Czuję też ogromną wdzięczność wobec ludzi, z którymi współpracuję przez ostatnie lata i którzy dodają mi sił —mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Edward Kiejzik.

  Czytaj więcej: Edward Kiejzik: Ciągle mam nadzieję na piękne życie


  Na podst.: gov.pl, inf. wł.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Kapitan Myszkowski”, dokument o nieznanej historii, która łączy Polskę i Łotwę

  Kpt. Aleksander Zygmunt Myszkowski był człowiekiem o bardzo bogatym życiorysie, który nie bez powodu należał do grona najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Zmienił bieg historii Jako oficer legionowy został ranny w bitwie pod Łowczówkiem w 1914 r., uczestniczył też w bitwie...

  Małgorzata Kozicz: „W sprawie przyszłej emerytury warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami”

  Ilona Lewandowska: Wokół II filaru funduszy emerytalnych pojawia się coraz więcej dyskusji, coraz częściej są to głosy niezadowolenia z działania systemu. Dlaczego system emerytalny budzi takie dyskusje i jakie są jego najsłabsze strony? Małgorzata Kozicz: Dyskusje o systemie emerytalnym na...

  Wizyta Andrzeja Dudy na Łotwie

  Wizytę na Łotwie prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą rozpoczęli od spotkania z łotewskimi Polakami. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe, wyrażając wdzięczność uhonorowanym za wielki wkład pracy w budowanie relacji polsko-łotewskich oraz budowanie pamięci polskiej tradycji. Wśród odznaczonych...

  O polskiej inteligencji w Związku Sowieckim

  Spotkanie w Wilnie w symbolicznym miejscu Słownik prezentuje sylwetki nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli polskich elit, którzy po 1945 r. pozostali na terenach wcielonych do Związku Sowieckiego. Wielu z nich nie miało możliwości kontynuowania działalności w czasach komunizmu, wszyscy narażeni...