Więcej

  Harcerze z 14 krajów na zlocie „Wilno – miasto miłosierdzia” w 20. rocznicę ogłoszenia patrona, „Wicka” Frelichowskiego

  Czytaj również...

  W tym roku harcerze polscy świętują 20. rocznicę ogłoszenia Stefana „Wicka” Frelichowskiego patronem harcerzy. Z tej okazji Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie we współpracy z Fundacją „Caritas Super Omnia Est” organizuje 12-15 maja br. zlot dziękczynienia pod hasłem „Wilno miasto miłosierdzia”.

  Zlot będzie miał charakter międzynarodowy, planowane jest przybycie przedstawicieli Harcerstwa Polskiego z 14 krajów.

  Biogram Frelichowskiego

  Stefan Wincenty Frelichowski, zwany „Wickiem”, urodził się 22 stycznia 1913 w Chełmży. Żył tylko 32 lata, ale całym swoim sercem pełnił służbę Bogu, ludziom i ojczyźnie. Był księdzem, harcerzem i człowiekiem, który stracił życie pomagając innym.

  Zlot „Wilno — miasto miłosierdzia”.
  | Graf. Dział Harcerskie Drzewo ZHPnL
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W 1927 roku mając 14 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). Za 4 miesiące złożył przyrzeczenie harcerskie, wkrótce został drużynowym. Tę funkcję pełnił przez około 4 lata. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W 1937 roku w wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie.

  Wzorowy kapłan

  Frelichowski był człowiekiem dużego serca i głębokiej wiary, tym samym zostawił po sobie wizerunek wzorowego kapłana. Był przyjacielem młodzieży, działaczem misyjnym, organizatorem kościelnej prasy. Nie raz znany jako opiekun chorych. Nieustannie też pełnił swoją harcerską służbę będąc nie tylko kapelanem Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, ale też będąc redaktorem harcerskiego biuletynu „Zew Starszoharcerski”. Podczas wybuchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy.

  Czytaj więcej: Blanka Szymańska: „Harcerze to ludzie, którzy mocno trzymają się tradycji“

  Areszty

  Wszystkie kolejne wydarzenia w życiu Frelichowskiego były mało optymistycznym wyzwaniem. Był kapłanem, podharcmistrzem, człowiekiem pełnym odwagi i otwartości na pomoc, więc cała jego przedwojenna działaność w harcerstwie i wpływ na młodsze pokolenie zostały powodem jego aresztu we wrześniu 1939 roku. Po dwóch dniach został wypuszczony, ale po miesiący został ponownie zatrzymany i osadzony w Forcie VII. Kolejne lata był przewożony z jednego obozu do drugiego. Mimo to, że duchowni należeli do najbardziej gnębionych grup, Stefan Wincenty nieustannie pełnił swoją posługę organizując modlitwy, spowiedzi, organizując potajemne msze.

  Dzięki wierze w Boga i harcerstwie, które go ukształtowało, dawał wszędzie świadectwo. Był podporą dla innych wszędzie, gdzie się znalazł. W tej parafii, gdzie posługiwał, czy potem w konkretnych obozach — wszędzie potrafił znaleźć dla siebie zadanie i pomagać innym. Nie narzekał, nie tracił na to energii, ale szukał przestrzeni do czynienia dobra” — pisał o Frelichowskim w swoich wspomnieniach kardynał Adam Kozłowiecki, więzień Oświęcimia i Dachau.

  Śmiertelna choroba

  Na przełomie 1944/45 w obozie wybuchła epidemia tyfusu, a chorzy zostawali porzucani na swój własny los. Nie patrząc na śmiertelną chorobę oraz odrzucenie chorych, Ks. S. W. Frelichowski zaangażował się w pomoc chorym i zachęcił do tego innych obecnych kapłanów. Podczas udzielania pomocy współwięźniom sam zaraził się tyfusem, który połączył się z zapaleniem płuc i spowodował śmierć Frelichowskiego 23 lutego 1945 roku.

  W trudnej sytuacji wielu mu mówiło, że warto oszczędzać siły, warto zachować zdrowie i życie, bo kiedy wróci do wolnej Polski, to ludzie będą potrzebowali posługi kapłańskiej. Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski odpowiadał na to bardzo prosto, zwyczajnie: „Ale ja jestem księdzem nie na jutro, nie na przyszłość, jestem księdzem dzisiaj”. To jest odpowiedź na to, jak szczęśliwie przeżyć swoje życie. Trzeba być tu i teraz dobrym człowiekiem, dobrym harcerzem, a jeśli w naszym sercu jest wiara, to trzeba być dobrym chrześcijaninem – mówił ks. bp Wiesław Śmigiel.

  20. rocznica patrona polskich harcerzy

  Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został zaliczony w poczet błogosławionych oraz ogłoszony patronem polskich harcerzy.

  W tym roku harcerze świętują 20 rocznicę ogłoszenia Wicka patronem harcerzy, z tej okazji Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie we współpracy z Fundacją „Caritas Super Omnia Est” im. błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego organizuje 12-15 maja br. zlot dziękczynienia za 20-lecie patrona Harcerstwa Polskiego „Wilno miasto miłosierdzia”. Zlot będzie miał charakter międzynarodowy, planowane jest przybycie przedstawicieli Harcerstwa Polskiego z 14 krajów.

  W ramach zlotu 14 maja o godz 17:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Festiwal „Bóg jest Miłością”, a 15 maja o godz. 13:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w kościele św. Rafała Archanioła w Wilnie.

  Czytaj więcej: Serce druha — polscy harcerze potrafią kochać


  Dział Harcerskie Drzewo ZHPnL

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...