Więcej

  Pisownia nazwiska ze znakiem diakrytycznym jest możliwa? EFHR dowodzi, że tak i zaprasza do inicjatywy

  Czytaj również...

  Jak informuje Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), jej działania w kwestii przywrócenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk zakończyły się sukcesem. Przyjęto ustawę o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, która obowiązuje od 1 maja. Fundacja zaznacza, że w styczniu 2022 roku wygrała sprawę o pisownię z użyciem znaku diakrytycznego. Apeluje, aby dołączyć do akcji, która może przyczynić się do tego, że Ustawa o nazwiskach znowu zostanie znowelizowana.

  Czytaj więcej: Rusza kampania społeczna „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk“

  Dziewczyna rozdaje ulotki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
  | Fot. EFHR

  Pisownia nazwisk na Litwie

  Wspomniana Ustawa o nazwiskach legalizuje możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion mniejszościom narodowym. Jednak nie rozwiązuje ona nadal kwestii związanych z zapisem znaków diakrytycznych. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka w dalszym ciągu apeluje o rozszerzenie tego aktu prawnego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Inicjatywa „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” pomaga wszcząć procedury zmiany imienia i/lub nazwiska. W ten sposób można przekonywać rządzących do zmiany prawa. Tak było w przypadku obecnie obowiązującej ustawy — ponieważ nie było nigdy zakazu nielitewskiej pisowni, to na sprawy dotyczące nazwisk trwoniono pieniądze z budżetu państwa. Były to sprawy, w których de facto nie było konfliktu prawnego. W związku z tym przyjęcie nowej ustawy jest krokiem w kierunku oszczędności. Mówiła o tym w specjalnym wywiadzie minister sprawiedliwości.

  Czytaj więcej: Dobrowolska w wywiadzie. „Problem jest jasny, rozwiązanie jest jasne”

  W styczniu 2022 roku EFHR wygrała pierwszą sprawę w zakresie zmiany pisowni polskiego nazwiska ze znakiem diakrytycznym. Fundacja zaznacza, że to może być początek dobrych zmian.

  Czytaj więcej: Sąd w Wilnie zezwolił na znak diakrytyczny w dokumencie. „Brak dowodów na szkodliwość nielitewskich liter dla dobra publicznego”

  Ulotki informacyjne

  O procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska można przeczytać w naszych ulotkach.

  Pierwsza z nich przedstawia procedurę zmiany pisowni imion oraz nazwisk na podstawie ustawy. Ulotka pt. „Nowa ustawa ułatwia procedurę zmiany pisowni imion i nazwisk”

  Druga z nich poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym znaków diakrytycznych nieobjętych ustawą. Ulotka pt. Kampania „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”.

  Niżej podajemy plik PDF z ulotkami i potrzebnymi informacjami.

  Więcej informacji na temat spraw pisowni imion i nazwisk można znaleźć na stronie fundacji.

  | Fot. EFHR

  Kontakty

  Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej mogą kontaktować się drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.


  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...