Więcej

  Spotkanie ministrów oświaty Litwy i Ukrainy: „Razem dla przyszłości naszych dzieci”

  Czytaj również...

  Minister edukacji, nauki i sportu Litwy Jurgita Šiugždinienė spotkała się zdalnie z ministrem edukacji i nauki Ukrainy Serhijem Szkarłetem. Podczas spotkania omówiono kwestie organizacji kształcenia ogólnego dzieci ukraińskich, które przybyły na Litwę oraz potrzebę włączenia ich w system edukacji Litwy i Ukrainy.

  Jurgita Šiugždinienė i Serhiy Shkarlet.
  | Fot. SMSM

  Ministrowie dyskutowali o tym, jak nie tylko skuteczniej prowadzić zdalne kształcenie dzieci ukraińskich w ukraińskich szkołach, ale także zachęcić je do uczęszczania do szkół litewskich. Omówiono kwestie wydawania i dostarczania ukraińskich świadectw dojrzałości litewskim placówkom oświatowym oraz sytuację powstającej w Wilnie międzynarodowej szkoły ukraińskiej.

  Czytaj więcej: Powstaje Centrum Ukraińskie w Wilnie. Możliwość szybkiej adaptacji dla uchodźców z Ukrainy

  „Pracujemy razem dla przyszłości naszych dzieci”

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za wsparcie udzielone przez Litwę. Pracujemy razem dla przyszłości naszych dzieci, a wasze konsekwentne wsparcie jest dla nas bardzo ważne” — powiedział Szkarłet.

  Šiugždinienė wyraziła życzenie, że od nowego roku szkolnego wszystkie ukraińskie dzieci na Litwie będą uczestniczyły w procesie edukacyjnym, a więcej rodzin ukraińskich będzie wybierało szkoły litewskie.

  Lekcje w języku ukraińskim

  Szkoły litewskie oferują lekcje w języku ukraińskim i zapewniają niezbędną pomoc psychologiczną. Państwo organizuje także edukację pozaformalną dla ukraińskich dzieci, prowadzi kolonie letnie dla dzieci i szkoły weekendowe.

  Celem jest pomoc dzieciom w lepszej integracji ze społeczeństwem litewskim i komunikowaniu się z rówieśnikami, szybszej nauce języka litewskiego i uczestniczeniu w kółkach.

  Powyżej 21 tys. ukraińskich dzieci

  Obecnie na Litwie mieszka ponad 21 tys. ukraińskich dzieci, uciekających przed wojną w ojczyźnie. Około połowa z nich uczęszcza do litewskich przedszkoli i szkół. Do kraju wyjechało też ok. 2 tys. nauczycieli ukraińskich, z których prawie 500 pracuje już w szkołach litewskich.

  Dążenie Ukrainy do UE

  Podczas spotkania minister Szkarłet stwierdził również, że Ukraina, która obecnie stara się o członkostwo w UE, byłaby wdzięczna również za wszelką pomoc ze strony Litwy na tej drodze. Litwę poproszono o podzielenie się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu wyzwań stojących przed państwem w przyłączaniu się do wspólnoty, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i nauki.

  Šiugždinienė zapewniła, że ​​Litwa jest gotowa pomóc Ukrainie i popiera dążenie tego kraju do jak najszybszego członkostwa w UE. Zaprosiła również ukraińskiego ministra edukacji i nauki do złożenia wizyty na Litwie i podzielenia się swoimi doświadczeniami w celu pomocy Ukrainie w wejściu do UE oraz omówienia sytuacji ukraińskich dzieci na Litwie.

  Czytaj więcej: Jaceniuk: Ukraina liczy na szybką pomoc finansową z UE


  Na podst.: Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...