Więcej

  Wszystkimi zmysłami chłonąć Podlasie — Werki wzięły udział w projekcie integracyjnym

  Czytaj również...

  Wileńska szkoła — centrum wielofunkcyjne w Werkach wzięła udział w projekcie „Perły Podlasia drogą do integracji”, który był realizowany w polskim mieście Sokółka i całym powiecie sokólskim, w dniach 23 – 27 maja 2022 roku.

  Wileńska szkoła — centrum wielofunkcyjne w Werkach w Białymstoku.
  Uczestnicy projektu wspólnie zwiedzili Białystok
  | Fot. archiwum centrum

  Podlasie — pogranicze kultur oraz kilku religii

  Podlasie to obszar leżący na terenie północno — wschodniej Polski, na pograniczu kultur oraz kilku religii. Tutaj mieszkali z dawien dawna obok siebie katolicy, prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz kalendarze. W tym regionie możemy wrócić do korzeni — skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon czy osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, poznać wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to poznaliśmy w ramach projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

  Poznanie się polskiej i litewskiej młodzieży

  Uczestnikami byli 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Wileńskiej Szkoły–Centrum Wielofunkcyjnego w Werkach. Miejsce realizacji: Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe były realizowane w terminie 10-05-2022 do 26-06-2022, przyjazd naszej grupy z Litwy do Polski zaplanowany był na dni 23-27 maja 2022.

  Poznawanie Podlasia wszystkimi zmysłami

  Realizacja projektu zakładała poznawanie Podlasia wszystkimi zmysłami. „Perły Podlasia”, tj. Tykocin, Bohoniki, Sokółka, Białystok, Janów, Supraśl, które chcieliśmy wspólnie eksplorować, a potem promować wiedzę o nich, są to miejsca szczególnie obfitujące w ciekawostki edukacyjne. Zebranie ich w grę planszową pozwoli wspólnie spędzić czas, lepiej poznać siebie nawzajem, otworzyć się na drugiego człowieka, odkryć wspólną historię i kulturę, ale także zainteresowania i potrzeby rówieśników z podobnymi trudnościami rozwojowymi.

  Poprzez wyjazdy edukacyjne projekt zakłada poznanie głównych zwyczajów i obrzędów religijnych oraz miejsc bezpośrednio związanych z daną kulturą i wiarą, poszerzenie wiedzy o tym, jak wielokulturowość przejawia się w życiu codziennym w małym mieście, odszukanie korzeni polskich i litewskich w teraźniejszości. W ramach realizacji projektu zaplanowane były wyjazdy edukacyjne do Synagogi w Tykocinie celem poznania życia wyznawców judaizmu. Zwiedzanie Sokółki pozwoliło na przybliżenie wiadomości o katolicyzmie oraz prawosławiu, zaś zajęcia w Muzeum Ziemi Sokólskiej przybliżyły charakter tutejszych terenów oraz proces powstawania tradycyjnej chusty — krajki.

  Czytaj więcej: Narkiewicz: Kontynuujemy prace na rzecz przebudowy i modernizacji odcinka Białystok–Wilno–Grodno

  Lekcje tkactwa w Janowie, które poprowadzili twórcy ludowi, zapoznały z procesem powstawania „janowskich dywanów”
  | Fot. archiwum centrum

  Janowskie dywany

  Z procesem tkania „janowskich dywanów” zapoznali nas twórcy ludowi w Janowie. Zajęcia dały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu tkactwa oraz były okazją ćwiczeń praktycznych w wytworzeniu takiego dywanu. Wizyta w Muzeum Ikon w Supraślu, a także zwiedzanie prawosławnego Monastyru przybliżyły wątek prawosławia oraz wprowadziły w sekrety pisania ikon. Zajęcia edukacyjne w Centrum Nauki EpiCentrum w Białymstoku umożliwiły integrację poprzez zabawę naukową, natomiast wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Białymstoku przedstawiła Podlasie od strony fauny i flory. Zwiedzanie meczetu i mizaru w Bohonikach pozwoliło na poznanie ciekawostek z życia polskich Tatarów.

  Zajęcia kulinarne, sportowe…

  Zaplanowane posiłki w miejscach odwiedzin stały się uzupełnieniem zdobywanej wiedzy ze względu na bezpośrednie nawiązanie do tych miejscowości, np. obiad w tatarskiej jurcie poszerzył zdobyte informacje na temat życia i kultury Tatarów. Zostały również zorganizowane zajęcia o charakterze integracyjnym z udziałem społeczności szkolnej, zajęcia kulinarne — z udziałem wolontariuszy z klasy gastronomicznej ZSR w Sokółce, zajęcia sportowe (mecz piłki nożnej) i taekwondo z udziałem grupy młodzieży uprawiających ten sport, zajęcia poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii służące opracowaniu zebranych informacji oraz utrwalające wiadomości poprzez rysowanie 3D z udziałem wolontariuszy z klasy informatycznej z ZSZ w Sokółce. Rozpowszechnianiu celów i efektów projektowych posłuży zestaw gier składający się z gry edukacyjnej planszowej z bazą pytań na temat poznanych religii i kultur, gry w typie dooble, pictureka i memory służące zebraniu skojarzeń w formie obrazów, zaś chmury wyrazowe będą zawierać skojarzenia w formie słownej, wystawa zdjęć z realizacji projektu z elementami wydruków 3D oraz broszura zawierająca notatki, artykuły i zdjęcia. Podsumowanie poszukiwań cech wspólnych obu narodów będzie stanowił kolaż ze zdjęć.

  Koordynatorami projektu ze strony SOSW są Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko, z naszej szkoły w Werkach Stanisława Wołodkowicz i Walentyna Kutko.


  Stanisława Wołodkowicz,
  nauczycielka ze szkoły w Werkach

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Koncerty „Przemarsz Święta Pieśni przez Litwę” w Niemenczynie

  Koncerty mają przybliżyć mieszkańcom Litwy tradycję Święta Pieśni, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Aby bór się zielenił”. Natomiast symbolem „Przemarszu Święta Pieśni przez Litwę” jest szpakówka — jako miejsce nowego życia. Saulius Liausa, dyrektor Litewskiego Narodowego Centrum...

  Finał Turnieju Szachowego Puchar Przyjaźni 2024

  Jest to impreza, która przyczyni się do wzmocnienia przyjaźni wśród szkół, nauki gry w szachy oraz popularyzacji szachów, które są najbardziej inteligentną grą, jaką wynalazła ludzkość. Niech na świecie będą odbywać się bitwy tylko na polu szachowym! Organizatorzy: Wileńska...

  „Noc Helvera” ODWOŁANA. Spektakl w „Pasace” nie odbędzie się

  Jednocześnie serdecznie zapraszamy Was na kolejne wydarzenia festiwalowe: 16 KWIETNIA Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Sala Koncertowa, 10:00, 12:00 — Koncert edukacyjny dla dzieci „SUPERBOHATEROWIE”. Czas trwania 60’. Koncert biletowy: www.polskascena.lt4 MAJA Centrum Kultury w Niemenczynie, 16:00 — (NIE)ZNANA według zapisek...

  Szczególna okazja dla rodziców: profesjonalna konferencja nt. uzależnień, nie tylko tych „tradycyjnych”

  Mowa będzie nie tylko o już znanych uzależnieniach, ale też takich, które dopiero zaczynają być zauważane. Prowadzić konferencję, wraz z sesją pytań, będą dwie prelegentki: dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Lucyna Narkiewicz-Skórko. Więcej na temat konferencji w szczegółowym programie: Polscy medycy...