Więcej

  Wszystkimi zmysłami chłonąć Podlasie — Werki wzięły udział w projekcie integracyjnym

  Czytaj również...

  Wileńska szkoła — centrum wielofunkcyjne w Werkach wzięła udział w projekcie „Perły Podlasia drogą do integracji”, który był realizowany w polskim mieście Sokółka i całym powiecie sokólskim, w dniach 23 – 27 maja 2022 roku.

  Wileńska szkoła — centrum wielofunkcyjne w Werkach w Białymstoku.
  Uczestnicy projektu wspólnie zwiedzili Białystok
  | Fot. archiwum centrum

  Podlasie — pogranicze kultur oraz kilku religii

  Podlasie to obszar leżący na terenie północno — wschodniej Polski, na pograniczu kultur oraz kilku religii. Tutaj mieszkali z dawien dawna obok siebie katolicy, prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz kalendarze. W tym regionie możemy wrócić do korzeni — skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon czy osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, poznać wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to poznaliśmy w ramach projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

  Poznanie się polskiej i litewskiej młodzieży

  Uczestnikami byli 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Wileńskiej Szkoły–Centrum Wielofunkcyjnego w Werkach. Miejsce realizacji: Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe były realizowane w terminie 10-05-2022 do 26-06-2022, przyjazd naszej grupy z Litwy do Polski zaplanowany był na dni 23-27 maja 2022.

  Poznawanie Podlasia wszystkimi zmysłami

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Realizacja projektu zakładała poznawanie Podlasia wszystkimi zmysłami. „Perły Podlasia”, tj. Tykocin, Bohoniki, Sokółka, Białystok, Janów, Supraśl, które chcieliśmy wspólnie eksplorować, a potem promować wiedzę o nich, są to miejsca szczególnie obfitujące w ciekawostki edukacyjne. Zebranie ich w grę planszową pozwoli wspólnie spędzić czas, lepiej poznać siebie nawzajem, otworzyć się na drugiego człowieka, odkryć wspólną historię i kulturę, ale także zainteresowania i potrzeby rówieśników z podobnymi trudnościami rozwojowymi.

  Poprzez wyjazdy edukacyjne projekt zakłada poznanie głównych zwyczajów i obrzędów religijnych oraz miejsc bezpośrednio związanych z daną kulturą i wiarą, poszerzenie wiedzy o tym, jak wielokulturowość przejawia się w życiu codziennym w małym mieście, odszukanie korzeni polskich i litewskich w teraźniejszości. W ramach realizacji projektu zaplanowane były wyjazdy edukacyjne do Synagogi w Tykocinie celem poznania życia wyznawców judaizmu. Zwiedzanie Sokółki pozwoliło na przybliżenie wiadomości o katolicyzmie oraz prawosławiu, zaś zajęcia w Muzeum Ziemi Sokólskiej przybliżyły charakter tutejszych terenów oraz proces powstawania tradycyjnej chusty — krajki.

  Czytaj więcej: Narkiewicz: Kontynuujemy prace na rzecz przebudowy i modernizacji odcinka Białystok–Wilno–Grodno

  Lekcje tkactwa w Janowie, które poprowadzili twórcy ludowi, zapoznały z procesem powstawania „janowskich dywanów”
  | Fot. archiwum centrum

  Janowskie dywany

  Z procesem tkania „janowskich dywanów” zapoznali nas twórcy ludowi w Janowie. Zajęcia dały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu tkactwa oraz były okazją ćwiczeń praktycznych w wytworzeniu takiego dywanu. Wizyta w Muzeum Ikon w Supraślu, a także zwiedzanie prawosławnego Monastyru przybliżyły wątek prawosławia oraz wprowadziły w sekrety pisania ikon. Zajęcia edukacyjne w Centrum Nauki EpiCentrum w Białymstoku umożliwiły integrację poprzez zabawę naukową, natomiast wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Białymstoku przedstawiła Podlasie od strony fauny i flory. Zwiedzanie meczetu i mizaru w Bohonikach pozwoliło na poznanie ciekawostek z życia polskich Tatarów.

  Zajęcia kulinarne, sportowe…

  Zaplanowane posiłki w miejscach odwiedzin stały się uzupełnieniem zdobywanej wiedzy ze względu na bezpośrednie nawiązanie do tych miejscowości, np. obiad w tatarskiej jurcie poszerzył zdobyte informacje na temat życia i kultury Tatarów. Zostały również zorganizowane zajęcia o charakterze integracyjnym z udziałem społeczności szkolnej, zajęcia kulinarne — z udziałem wolontariuszy z klasy gastronomicznej ZSR w Sokółce, zajęcia sportowe (mecz piłki nożnej) i taekwondo z udziałem grupy młodzieży uprawiających ten sport, zajęcia poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii służące opracowaniu zebranych informacji oraz utrwalające wiadomości poprzez rysowanie 3D z udziałem wolontariuszy z klasy informatycznej z ZSZ w Sokółce. Rozpowszechnianiu celów i efektów projektowych posłuży zestaw gier składający się z gry edukacyjnej planszowej z bazą pytań na temat poznanych religii i kultur, gry w typie dooble, pictureka i memory służące zebraniu skojarzeń w formie obrazów, zaś chmury wyrazowe będą zawierać skojarzenia w formie słownej, wystawa zdjęć z realizacji projektu z elementami wydruków 3D oraz broszura zawierająca notatki, artykuły i zdjęcia. Podsumowanie poszukiwań cech wspólnych obu narodów będzie stanowił kolaż ze zdjęć.

  Koordynatorami projektu ze strony SOSW są Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko, z naszej szkoły w Werkach Stanisława Wołodkowicz i Walentyna Kutko.


  Stanisława Wołodkowicz,
  nauczycielka ze szkoły w Werkach

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wilno trzecią dobę szuka 15-letniego Mykolasa. Znaleziono kurtkę, plecak, telefon i kartę

  W poszukiwania włączył się Związek Strzelców, policja z kynologami, mieszkańcy, a także Czerwony Krzyż, podniesiono drony. Dotychczas znajdowano rzeczy nastolatka, ale samego zaginionego nie znaleziono. Ostatni kontat Ostatni raz 15-latek kontakt miał z kolegą ok. godz. 16 w sobotę 4 lutego...

  Janusz Laskowski po 5-letniej przerwie powraca. Legenda polskiej estrady zagra w Wilnie

  Janusz Laskowski — wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego utwory są znane miłośnikom muzyki już od dawna. Na koncertach artysty pojawiają się przedstawiciele kilku pokoleń. Wszyscy bawią się razem z artystą śpiewając największe przeboje! Artysta jest mistrzem w nawiązywaniu bezpośredniego...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o książkach

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka nawołuje nas w...

  Produkty spożywcze a chemia

  Prof. Emilia Iwaszkiewicz, znana na Litwie i w Europie chemiczka z Instytutu Chemii i Technologii Chemicznych, przybliżyła naszym słuchaczom zagadnienie chemii i jej obecności w niektórych produktach w naszym pożywieniu. Ogólnie mówiąc, w naszym dzisiejszym życiu prawie zawsze narażeni jesteśmy...