Narkiewicz: Kontynuujemy prace na rzecz przebudowy i modernizacji odcinka Białystok–Wilno–Grodno

Pełniący obowiązki Ministra Transportu i Komunikacji Jarosław Narkiewicz skierował pismo do polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie oceny możliwości budowy odcinka Białystok–Wilno–Grodno. Na trasie tej proponuje się stworzenie infrastruktury kolejowej przystosowanej do obsługi pociągów dużych prędkości.

Trwają prace nad uruchomieniem szybkich połączeń kolejowych między Polską, Litwą a Białorusią
| Fot. SUMIN

„Podczas wizyty polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na Litwie we wrześniu br. rozmawialiśmy m.in. o zainicjowanej przeze mnie inicjatywie dotyczącej możliwości stworzenia dodatkowych połączeń kolejowych dużych prędkości pomiędzy trzema krajami: Polską, Litwą i Białorusią” – tłumaczy J. Narkiewicz.

Czytaj więcej: Narkiewicz: Litwa szykuje się na ewentualne zamknięcie granicy z Białorusią

Pełniący obowiązki ministra transportu Narkiewicz wyraził nadzieję na powiązanie trójstronnego przedsięwzięcia z inicjatywą UE, aby ogłosić rok 2021 Rokiem Transportu Kolejowego.

Ze względu na znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, transport kolejowy góruje w tym zakresie nad innymi środkami lokomocji, a rozwój i promocja tej formy podróży jest zgodna z celami Unii Europejskiej w dziedzinie ekologii – podaje Ministerstwo Transportu i Komunikacji.

Stworzenie dodatkowych połączeń kolejowych dużych prędkości oraz modernizacja odcinka Białystok–Grodno–Wilno pozwoliłyby na szybszą podróż, zmniejszenie ruchu samochodowego, rewitalizację regionów przygranicznych, ułatwienie przepływu towarów i usług, promowanie turystyki i wymiany kulturalnej, a także zacieśnienie więzi gospodarczo-społecznych z sąsiednimi krajami.

Czytaj więcej: Pandemia uderzyła w Litewskie Koleje

Pismo p.o. ministra transportu i komunikacji do polskiego partnera ma na celu uruchomienie analizy ekonomicznej w sprawie projektu oraz kontynuacji debaty nad celowością modernizacji wspomnianego odcinka kolei.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji przypomina, że ​​trwają obecnie prace nad przywróceniem linii kolejowej między Marcinkańcami, Druskienikami a granicą z Białorusią.

Opr. własne


Na podst.: SUMIN, ELTA