Więcej

  Szydłowo zaprasza Polaków

  Jak co roku we wrześniu w Sanktuarium Pielgrzymkowym w Szydłowie odbędzie się wielki odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

  Czytaj również...

  W dniach 7–15 września do miejsca objawień maryjnych będą podążać pielgrzymi ze wszystkich stron Litwy, a także wielu zagranicznych turystów. W tym roku swoje miejsce podczas tych uroczystości będą mieć także Polacy, bo 9 września zostanie tam odprawiona Msza św. w języku polskim.

  Czytaj więcej: Szydłowo: Tam gdzie wiara niewiarę pokonuje

  Dzieci miały zobaczyć Maryję

  Historia zaczyna się tak, jak wiele innych mówiących o dziejach miejsc objawień. Miejscowym dzieciom ok. 1612 r. miała ukazać się Matka Boża, która powiedziała, że dawniej w tym miejscu znajdował się kościół. O sprawie poinformowano miejscowego biskupa, który dziecięce opowieści potraktował poważnie. Informacje sprawdzono w miejscu, które wskazały dzieci, i odnaleziono skrzynię zawierającą dokumenty, ornaty i obraz z kościoła, który rzeczywiście kiedyś tu się znajdował, a został zlikwidowany, gdyż właściciel dóbr przeszedł na kalwinizm.

  Cudowne zdarzenie już niedługo zaczęło ściągać do tego miejsca rzesze pielgrzymów. Dzięki, jak wierzono, cudownemu objawieniu majątek kościelny przejęty wcześniej przez kalwinów zwrócono katolikom, a po wyroku sądu w 1622 r. (a więc dokładnie 400 lat temu) na miejscu objawienia postawiono drewniany kościół. Od tej pory Szydłowo stało się ważnym elementem katolickiej Litwy.

  Satry kościół okazał się zbyt mały na potrzeby wierzących. Obecna świątynia pochodzi z końca XVIII w. Ukończenie jej budowy wiąże się z kolejną ważną datą w dziejach sanktuarium. 8 października 1786 r. dokonano koronacji miejscowego obrazu Matki Bożej Szydłowskiej (w ołtarzu głównym) koroną poświęconą przez papieża Piusa VI. Obraz jest siedemnastowieczną kopią poprzedniego obrazu, datowanego na XV w., który został spalony w czasie reformacji. W uroczystościach brało udział 12 biskupów, 5 wojewodów oraz około 30 tys. wiernych z Litwy, Polski i Prus. Dawny kościół pozostawiono natomiast jako kaplicę.

  W dniach 7–15 września do miejsca objawień maryjnych będą podążać pielgrzymi ze wszystkich stron Litwy, a także wielu zagranicznych turystów
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Niełatwe lata prześladowań

  Szydłowskie sanktuarium, podobnie jak cały Kościół katolicki na Litwie, nieraz doświadczało prześladowań. Już w czasach zaborów miejscową pobożność próbowały zniszczyć carskie władze. Nie udało się to jednak i Szydłowo pozostało ważnym miejscem kultu, szczególnie zyskując znaczenie w okresie międzywojennym, gdy na miejsce jedynych na Litwie, potwierdzonych przez kościół, objawień ściągało nawet do 100 tys. wiernych. Tradycja pielgrzymowania w dniu odpustu, czyli 8 września, przetrwała trudny okres sowiecki, choć komunistyczne władze sięgały po najrozmaitsze sposoby, by zniechęcić pielgrzymów. Funkcjonariusze bezpieki na różne sposoby próbowali utrudniać pątnikom dotarcie do Szydłowa. W 1979 r. miała w tym pomóc epidemia trzody chlewnej, którą ogłoszono w czasie odpustu, zamykając wszystkie drogi dojazdowe do miasteczka. Wiara i tradycja były jednak silniejsze i miejsce pielgrzymek nigdy nie zostało opuszczone przez wiernych.

  Sanktuarium odegrało również ważną rolę po odzyskaniu niepodległości. To właśnie tu w 1991 r. kardynał Vincentas Sladkevičius i Vytautas Landsbergis podpisali akt zawierzenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie. Dwa lata później, 7 września 1993 r., Szydłowo odwiedził Ojciec św. Jan Paweł II.

  „Drodzy bracia i siostry, to jest pokój, którego pragnie człowiek. Potrzebuje go zwłaszcza nowa Litwa. Dobrze wiem, jak wiele przecierpieliście i jak długo musieliście czekać, aż przeminą niekończące się dziesięciolecia brutalnej dyktatury, zniesionej w cudowny sposób dopiero niedawno. Przybyłem tutaj, do Szydłowa, aby podziękować Bogu, który pozwolił wam przetrwać straszliwy czas próby” — mówił podczas liturgii słowa w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ojciec święty.

  „Matko, czuwaj nadal nad tym ludem i błogosław mu. Umacniaj w Litwinach przywiązanie do słowa Twojego Syna Jezusa — słowa życia, od dawna już zasianego na tych ziemiach. Królowo Pokoju, czczona tutaj w sanktuarium w Szydłowie, pomagaj swoim litewskim dzieciom, które z ufnością uciekają się do Ciebie, w budowaniu przyszłości na skale Ewangelii, a nie na piasku ideologii; spraw, aby w decyzjach społecznych i politycznych kierowały się miłością i solidarnością, a nie osobistym czy zbiorowym egoizmem” — modlił się św. Jan Paweł II.

  Czytaj więcej: Pułkownik wspomina pielgrzymkę papieską Jana Pawła II na Litwie

  Serce regionu

  Dziś Szydłowo to miejsce otwarte na każdego pielgrzyma, tak przybywającego indywidualnie, jak i w grupie. Od 2003 r. działa tu Dom Jana Pawła II, w 2008 r. odrestaurowano Kaplicę Objawienia i bazylikę oraz wykonano prace budowlane zaplanowane jeszcze przed wojną przez abpa Juozapasa Skvireckasa, których nie można było zrealizować w okresie sowieckim. Sanktuarium jest bez wątpienia dumą i sercem nie tylko miasteczka, ale całego regionu.

  Oczywiście — czasem szczególnym w roku pozostaje wrześniowy odpust, na który corocznie przybywa 50-75 tys. wiernych, organizowane są katechezy, konferencje, realizowany jest program kulturalny. W tym roku organizatorzy postanowili zwrócić szczególną uwagę na polskich pielgrzymów. W czasie Wielkiego Odpustu w Szydłowie 9 września (piątek) o godz. 16:00 w szydłowskim sanktuarium Msza św. zostanie odprawiona w języku polskim.

  Wszyscy chętni do odwiedzenia w tym czasie Szydłowa mogą już teraz uzyskać szczegółowe informacje w centrum pielgrzymkowym. W Szydłowie istnieje nie tylko możliwość modlitwy, można tam spędzić więcej czasu, gdyż obok sanktuarium istnieje dom pielgrzyma, w którym można się zatrzymać. Goście zachęcani są także do pieszych lub rowerowych wędrówek po okolicy, podczas których mogą odwiedzić inne ważne dla chrześcijan miejsca regionu, odpocząć, wyciszyć się i nabrać sił do podejmowania kolejnych życiowych wyzwań.

  Sanktuarium jest bez wątpienia dumą i sercem nie tylko miasteczka, ale całego regionu
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Więcej informacji o zbliżającym się odpuście i jego szczegółowy program: https://siluva.lt/ i https://siluvosparapija.lt

  Szczegółowe informacje:

  tel. +370 618 34 611, e-mail: info@atraskraseinius.lt;
  tel. +370 618 11 701, e-mail: info@siluva.lt


  Więcej od autora

  Wileński teatr komentuje rzeczywistość. Mrożek wciąż aktualny

  Sławomir Mrożek należy do autorów, po których Polski Teatr Studio sięga najczęściej. W repertuarze teatru znalazły się już takie spektakle, jak: „Serenada”, „Wdowy”, „Krawiec”, „Zabawa”, „Emigranci” i „Pieszo”. – Tym razem TVP Wilno zaproponowało nam po raz kolejny przygotowanie spektaklu...

  „Wyższe wykształcenie jest wartością samą w sobie”. Absolwenci wileńskiej filii UwB otrzymali dyplomy

  „W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tej rocznicy będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy” — powiedział podczas uroczystości dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab....

  100 lat „Słowa”: To fenomen, który zdecydowanie przerósł ramy Wilna

  Gazeta powstała jako lokalny opiniotwórczy dziennik wydawany w Wilnie, postrzegany jako organ prasowy monarchistów, konserwatystów i litewskiego ziemiaństwa skupionych w Stronnictwie Prawicy Narodowej, a następnie po 1926 r. w Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej. Konserwatywnie i zachowawczo Początek dało jej środowisko tzw....

  Kraszewski — najbardziej litewski z polskich romantyków

  — Nie ma wątpliwości, że jest to twórca niezwykle ważny z perspektywy litewskiej literatury i kultury. Zauważyli to już przywódcy XIX-wiecznego litewskiego ruchu narodowego, określając go jako twórcę litewskiego eposu narodowego — mówi dr Irena Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Urodził...