Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od wielu lat prowadzi kampanię ekologiczną i zapewnia mieszkańcom rejonu możliwość bezpłatnego unieszkodliwiania odpadów produktów zawierających azbest. Od 2019 r. ponad 1000 ton takich odpadów sposobem objazdowym zebrano, przetransportowano i bezpiecznie unieszkodliwiono.

  Czytaj również...

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa.

  Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły z budżetu ponad 100 tys. euro, wywieziono 842 tony odpadów azbestowych. W ramach współuczestnictwa samorządu w projektach wykorzystano 60 tys. euro wsparcia państwa i wywieziono 244 tony odpadów azbestowych.

  Głównym celem działań proekologicznych prowadzonych przez samorząd jest odbiór odpadów zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie rejonu i ich bezpieczne unieszkodliwianie, zgodnie z aktami prawnymi. Azbest jest niebezpieczny dla ludzi, gdyż wytwarza niebezpieczne pyły, które są uwalniane do powietrza, dlatego odpady azbestowe muszą być zbierane i usuwane w bezpieczny sposób.

  Według Alberta Narwojsza, zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, niezależnie od udziału w projektach gospodarowania odpadami, samorząd dofinansował i będzie nadal finansował porządkowanie odpadów azbestowych dla mieszkańców, przeznaczając środki z budżetu.

  Obecnie tylko niewielka część samorządów w kraju bezpłatnie odbiera od mieszkańców, transportuje i unieszkodliwia odpady azbestowe. Gdzie indziej mieszkańcy, którzy chcą usunąć azbest, muszą zapłacić za usunięcie i odbiór na składowisku odpadów lub na składowisku odpadów wielkogabarytowych (lit. DGASA). Tylko niewielka ilość odpadów azbestowych jest przyjmowana bezpłatnie.

  Z roku na rok coraz więcej mieszkańców korzysta z możliwości, jaką daje samorząd, aby bezpłatnie pozbyć się niebezpiecznych odpadów azbestowych. W tym roku wpłynęło ok. 350 wniosków od mieszkańców i już wywieziono 198 ton azbestu. Jeszcze w tym roku planowane jest obsłużenie pozostałych i nowo zarejestrowanych wniosków mieszkańców oraz usunięcie kolejnych 422 ton odpadów azbestowych.

  Czytaj więcej: Słodkie owoce wsparcia UE: truskawki w rejonie birżańskim również w październiku

  Zwracamy uwagę, że w 2022 r. spisy wniosków mieszkańców zostały już utworzone, więc aktualnie zarejestrowane wnioski zostaną wdrożone, gdy azbest będzie zbierany zgodnie z już utworzoną listą. II etap zbiórki azbestu wstępnie będzie realizowany od września. W sprawie usunięcia odpadów azbestowych można wystąpić do Samorządu Rejonu Wileńskiego lub do gminy w miejscu zamieszkania. Rejestracja odbywa się poprzez e-mail: jolanta.volodko@vrsa.lt.

  Przesyłając prośbę, należy wskazać: imię i nazwisko osoby fizycznej; adres gospodarstwa domowego, w którym wytworzono odpady azbestowe; numer telefonu kontaktowego i wstępną ilość azbestu w kilogramach lub tonach (przyjmuje się, że metr kwadratowy arkusza azbestowego waży 11 kilogramów).

  Przypominamy, że azbest i odpady zawierające azbest można również dodawać do miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych: wieś Grykienie, rejon wileński; wieś Podkrzyż, rejon wileński; al. Pilaitės 50, Wilno; ul. Liepkalnio 113b, Wilno; ul. Graičiūno 36C, Wilno; ul. Pramonės g. 209S, Wilno; wieś Malejkiańce, rejon święciański; wieś Pliauškių, rejon święciański; ul. Wileńska 3G, Soleczniki; wieś Šniponių, rejon szyrwincki; ul. Gerseniškių 5, Wiłkomierz; ul. Elektrinės 14A, Elektreny; ul. Trocka 1, Landwarów.

  Czytaj więcej:Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Przy dostarczaniu azbestu i odpadów zawierających azbest należy spełnić następujące wymagania:

  • odpady zawierające azbest muszą być zbierane oddzielnie i dostarczane bez zmieszania z innymi odpadami;

  • odpady zawierające azbest są dostarczane zapakowane w szczelny plastikowy pojemnik (podwójne plastikowe torby, folia plastikowa itp.);

  • klienci samodzielnie przeładowują odpowiednio zapakowane odpady zawierające azbest do dużych worków określonych przez operatora placu;

  • zabrania się dostarczania niespakowanych odpadów zawierających azbest na składowiska;

  • jednorazowo na plac można dostarczyć do 500 kg odpadów zawierających azbest. Większe ilości tych odpadów zalecamy transportować na regionalne składowisko w Wilnie.

  Zwracamy uwagę, że osoby, które wyrzuciły do środowiska odpady zawierające azbest, ponoszą odpowiedzialność administracyjną za zanieczyszczanie środowiska odpadami niebezpiecznymi. Ponadto może być konieczne zrekompensowanie szkód wyrządzonych przyrodzie.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...