Więcej

  Coraz smutniejszy obraz gospodarczej przyszłości Litwy

  78 proc. mieszkańców Litwy uważa, że sytuacja gospodarcza na Litwie pogorszyła się w ostatnim czasie, a tylko 1 proc. uważa, że uległa ona poprawie, jak wynika z sondażu.

  Czytaj również...

  Reprezentatywny sondaż na temat nastrojów ludności Litwy i ocenę obecnej sytuacji przeprowadzono w dniach 12–28 lipca na zlecenie partii politycznej Związek Demokratów „W imię Litwy”. Badanie i ocena sytuacji zostały przeprowadzone przez litewsko-brytyjską firmę badawczą rynku i opinii publicznej Baltijos tyrimai.

  Światowy kryzys energetyczny

  — Wyniki sondażu wskazują na to, że ludzie gorzej oceniają ekonomiczne perspektywy kraju. Głównym tego powodem jest światowy kryzys energetyczny, w szczególności kryzys energetyczny w Europie, niedobory gazu i energii elektrycznej, jego wysokie ceny. To wszystko jest powodem do niepokoju dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Naturalne, że mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, widząc dzisiejszy kryzys, którego wcześniej nie było, nie wiedzą, jak to wszystko pokonają. Czy państwo pomoże? Jakie będą kompensacje? Co ich czeka zimą? — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mačiulis, główny ekonomista Swedbanku.

  Czytaj więcej: Na wierzchołku góry lodowej galopującej inflacji

  Ważne są nastroje obywateli

  — Ten sondaż został przeprowadzony, ponieważ dla nas jest bardzo ważne zdanie naszych obywateli. Sondaż zawierał najważniejsze pytania, które dotyczą każdego. Każdy polityk, każda partia polityczna, która reprezentuje swoich obywateli, powinna być zaciekawiona, jakimi nastrojami żyją ludzie, politycy powinni obcować z ludźmi, przeprowadzać sondaże, żeby wiedzieć, jakie są problemy i szukać ich rozwiązania — ocenia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vytautas Bakas, członek Frakcji Demokratów „W imię Litwy”.

  72 proc. respondentów twierdzi, że sytuacja się pogarsza

  Ankietowani zostali zapytani, czy ich zdaniem sprawy na Litwie zasadniczo zmieniają się na lepsze czy na gorsze. 72 proc. stwierdziło, że jest gorzej, a 8 proc. ankietowanych stwierdziło, że idzie lepsze. 20 proc. respondentów stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie. Wyniki badania pokazują, że zarówno kobiety, mężczyźni, młodsi czy starsi mieszkańcy kraju, jak i ci zarabiający mało lub dużo, a także mieszkańcy wsi i miast, mają bardzo podobny pogląd na sytuację — zdaniem większości z nich sprawy zmieniają się na gorsze.

  1 proc. wskazało, że sytuacja się poprawiła

  Uczestnicy badania zostali również zapytani o to, czy ich zdaniem sytuacja gospodarcza na Litwie poprawiła się, pogorszyła lub pozostała niezmieniona w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 38 proc. z nich stwierdziło, że znacznie się pogorszyło, 40 proc. stwierdziło, że nieznacznie się pogorszyło, 16 proc. — że się nie zmieniło. Tylko 1 proc. badanych wskazało, że sytuacja gospodarcza w kraju poprawiła się w ostatnim czasie nieznacznie, podczas gdy nie było takich, którzy stwierdzili, że nastąpiła znacząca poprawa. 5 proc. respondentów wskazało, że nie ma zdania w tej sprawie lub nie odpowiedziało na pytanie.

  — Dzięki wynikom sondażu widzimy, jakie są nastroje, jakie są problemy u ludzi. Teraz, znając problemy, możemy przystąpić do jesiennej sesji i robić wszystko, żeby polepszyć życie ludzi, żeby pomóc przezwyciężyć inflację i przeżyć zimę, nie tylko tą, ale i następne — podkreśla Vytautas Bakas.

  Na pytanie, czy obecna sytuacja w rodzinie ankietowanych poprawiła się, pogorszyła lub pozostała niezmieniona w porównaniu z tą sprzed trzech miesięcy, uczestnicy badania odpowiedzieli: 24 proc. z nich stwierdziło, że sytuacja znacznie się pogorszyła, 48 proc. — że nieznacznie się pogorszyła, 24 proc. uważa, że sytuacja się nie zmieniła. Tylko 2 proc. respondentów wskazało, że ich sytuacja finansowa nieznacznie się poprawiła. 2 proc. uczestników badania wskazało, że nie zna odpowiedzi na pytanie lub na nie odpowiedziało.

  Sytuację finansową rodziny gorzej oceniają mieszkańcy wsi, starsi mieszkańcy, kobiety
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Zła sytuacja finansowa

  Większość mężczyzn, kobiet, młodszych lub starszych mieszkańców, zarabiających mało lub dużo, mieszkańców wsi czy miast, widzi swoją sytuację finansową jako pogorszającą się.

  — Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju pogarsza się i to wszyscy widzą. Mamy kilka kryzysów — to pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny. Widzimy, że wszystko drożeje, a wynagrodzenia, które ludzie otrzymują, nie są wystarczające, żeby godnie przeżyć. Najgorzej żyją ludzie, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenia, ciężko też się żyje ludziom, którzy otrzymują średnie wynagrodzenie — komentuje Vytautas Bakas, członek Frakcji Demokratów „W imię Litwy”.

  Czytaj więcej: Plan Armonaitė: „minimalne” rośnie do 800, kwota wolna od podatku do 740 euro

  W metropolii żyje się lepiej

  Mieszkańcy metropolii ocenili swoją sytuację finansową nieco lepiej niż mieszkańcy wsi czy miasteczek — 30 proc. z nich stwierdziło, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła, 66 proc. stwierdziło, że się pogorszyła.

  Respondenci zostali zapytani, które z powyższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację finansową ich rodziny: 44 proc. uczestników badania odpowiedziało, że mają wystarczająco pieniędzy na jedzenie i odzież i mogą trochę zaoszczędzić, ale to nie wystarczyłoby na większe zakupy, 22 proc. badanych stwierdziło, że ma wystarczające pieniądze na jedzenie, ale bardzo trudno im kupić ubrania, a 5 proc. badanych stwierdziło, że nie starcza im pieniędzy nawet na jedzenie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Tylko 1 proc. respondentów stwierdziło, że może sobie pozwolić na zakup tego, co chce, podczas gdy 24 proc. stwierdziło, że może sobie pozwolić na kupienie droższych przedmiotów, takich jak telewizor, lodówka i inne, ale nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogie zakupy.

  4 proc. uczestników badania nie wybrało żadnego z oświadczeń. Wyniki badania są następujące: ocena nastroju i sytuacji ludności, czyli sposób, w jaki respondenci oceniają swoją sytuację finansową, koreluje z tym, ile zarabiają: większość tych, którzy źle oceniają swoją sytuację (59 proc.) należy do tych, którzy zarabiają mniej niż 850 euro miesięcznie, 54 proc. osób zarabiających od 851 do 1 600 euro ocenia średnio swoją sytuację. Większość tych, którzy dobrze oceniają swoją sytuację (44 proc.), to ci, którzy zarabiają więcej niż 1 601 euro. Sytuację finansową rodziny gorzej oceniają mieszkańcy wsi, starsi mieszkańcy, kobiety.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Powrót niedźwiedzi do lasów Litwy to przywrócenie sprawiedliwości historycznej

  Pojawiały się również doniesienia o niedźwiedziach atakujących zwierzęta w rejonie Onikszt. A ostatnia wiadomość niestety jest smutna. W Kupiszkach na torach znaleziono niedźwiedzia martwego. Przyrodnik Selemonas Paltanavičius przekonuje nas, abyśmy pogodzili się z myślą, że będziemy mieli coraz więcej...

  Grecja wydłużyła tydzień pracy, a Litwa myśli, jak skrócić

  Najbogatsze kraje UE mają inny kierunek — Litwa zmierza bardziej w kierunku czterodniowego tygodnia pracy. Greckie rozwiązanie jest trochę jak biała wrona, wyróżnia się z ogólnego kontekstu. Jak tłumaczą urzędnicy, głównym celem tej reformy jest walka z szarą strefą i...

  Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić zasiłku

  — Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku...

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...