Więcej

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  O tym, jak placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowały się do nowego roku szkolnego, rozmawiamy z Marią Rekść, wieloletnią mer rejonu wileńskiego z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

  Czytaj również...

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym?

  Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe, bardzo zadbane są również szkoły i przedszkola już funkcjonujące. Od września br. w placówkach oświatowych pojawią się specjaliści ds. doradztwa zawodowego, a dla mieszkańców rejonu wileńskiego studiujących na kierunkach oświatowym, socjalnym i kulturalnym Samorząd oferuje cały pakiet motywacyjny, w tym stypendia w wysokości 250 euro miesięcznie, doświadczenie zawodowe i pracę w placówkach rejonu wileńskiego. Prognozujemy, że oferta ta pomoże pozyskać potrzebnych wysoko wykwalifikowanych specjalistów i zachęci mieszkańców do wybierania takich zawodów, których specjalistów szczególnie brakuje, w tym nauczycieli. Chcemy, by naszym uczniom niczego nie brakowało.

  A z jakich osiągnięć oświatowych rejon wileński jest szczególnie dumny?

  W placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego zapewnione są wyjątkowe warunki do nauki i pracy. Cieszę się niezmiernie, że ma to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie uczniów, w tym w klasach pierwszych. W tym miejscu pragnę podziękować Rodzicom za zaufanie i za powierzenie nam jakże istotnej misji edukowania i kształtowania osobowości swoich pociech.

  Już od czterech lat Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca dla nauczycieli i specjalistów ds. pomocy uczniom wydatki na dojazd do pracy od 3 do 40 km w jedną stronę i z powrotem.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dla wszystkich rodziców, niezależnie od ich statusu, rekompensuje 30 proc. kosztów żywienia dzieci w placówkach nauczania przedszkolnego. Dodatkowo Samorząd stosuje ulgi w wysokości od 50 aż do 100 proc. na utrzymanie dziecka z uwzględnieniem m.in. sytuacji materialnej w rodzinie.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego już piąty rok z rzędu utrzymuje dodatkowo utworzone etaty pracowników stołówek szkolnych. Rozwiązanie to pozwoliło na obniżenie aż o połowę ceny obiadów oraz zapewnienie, by były one zdrowe, świeże i smaczne.

  Bardzo sprawnie i komfortowo przebiega w naszym rejonie również dowożenie uczniów. Placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego dysponują 49 szkolnymi busami, z nich aż 23 pojazdy nabył sam samorząd.

  Podczas gdy inflacja jest powszechna i wszyscy wokół podnoszą ceny na wszystko, opłaty za uczęszczanie dzieci do szkół sztuk pięknych i szkół muzycznych w rejonie wileńskim należą do najniższych na Litwie, zaś uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zupełnie nieodpłatne.

  Z uwagi na prowadzoną przez Samorząd Rejonu Wileńskiego i nasze gminy aktywną współpracę z partnerami w Polsce nasi uczniowie mają co roku możliwość korzystania z treściwych wakacji letnich w Polsce. Ponadto na organizację letnich obozów uczniowskich w naszym kraju Samorząd skierował w tym roku prawie 30,5 tys. euro.

  W celu zapewnienia uczniom klas początkowych bezpiecznego i treściwego spędzania czasu po lekcjach oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć w nauce, a rodzicom dzieci – stworzenia sprzyjających warunków do godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych od października 2018 r. w grupach dnia przedłużonego w placówkach oświatowych samorządu rejonu wileńskiego powołano stanowiska specjalistów pomocy uczniom. Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje utrzymanie tych etatów, co pozwala na oszczędności w budżetach domowych rodzin podwileńskich.

  Wśród naszych priorytetów znajduje się m.in. kształcenie naszych dzieci i młodzieży w duchu poszanowania i pielęgnowania wartości chrześcijańskich. Cieszę się bardzo, że w naszych szkołach organizowane są w tym celu różnego rodzaju konkursy, pielgrzymki i inne przedsięwzięcia. W naszych szkołach pielęgnowane są tradycje nauczania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

  Czytaj więcej: Mer Maria Rekść złożyła sprawozdanie z działalności

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rozmawiamy u progu nowego roku szkolnego. Czy przedszkola i szkoły znajdujące się w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego są już gotowe na spotkanie z dziećmi po wakacjach letnich?

  Placówki oświatowe są odświeżane przed każdym nowym rokiem szkolnym. W tym roku w 34 szkołach i przedszkolach rejonu przeprowadzono prace remontowe, uporządkowano otoczenie, wyremontowano lub odnowiono place zabaw dla dzieci i zakupiono meble. Na te cele samorząd skierował blisko 600 tys. euro. Mniejsze prace zostaną zakończone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, zaś większe prace budowlane jeszcze potrwają.

  W ubiegłym roku przy żłobku i przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach wzniesiono nową dobudówkę dla 6 grup wychowania przedszkolnego (wartość projektu to 2 mln euro).

  Żłobek i przedszkole w Wołczunach zmieni się nie do poznania. Obecnie modernizacja na kwotę 700 tys. euro trwa tutaj zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Uporządkowany będzie również teren przylegający: zostanie on ogrodzony, odnowione będą ścieżki.

  Inne oblicze zyskają również szkoła i przedszkole w Wojdatach „Kolorowy Latawiec”. 1,3 mln euro – na taką kwotę opiewają prowadzone w placówce prace remontowo-modernizacyjne. Zakończono już prace architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe wnętrz, systemu wodno-kanalizacyjnego, grzewczego, systemu wentylacyjnego, prace elektrotechniczne. Obecnie rozstrzygane są kwestie dotyczące modernizacji elewacji i dachu, planowane są również prace nad uporządkowaniem otoczenia.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola na 125 miejsc w Wielkiej Rzeszy. Wartość budowy – ok. 3,1 mln euro, zakończenie prac jest planowane na koniec 2024 r.

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego zaproponuje studentom stypendia

  Pani Mer, jakie kroki poczyniono, by dzieci w rejonie miały możliwość uprawiać sport w dobrych warunkach?

  Samorząd wiele uwagi poświęca rozwojowi infrastruktury sportowej. Boisko jest urządzone przy niemalże każdej szkole w rejonie, część z nich – to boiska wielofunkcyjne, dobrze wyposażone, nowe. Tylko w ostatnich latach odnowiliśmy boiska w: Niemieżu, Mickunach, Miednikach, Mejszagole, Czarnym Borze, Ławaryszkach, Podbrzeziu. Średnio rocznie urządzamy po 3–4 boiska. Obecnie kontynuowane są prace nad odnowieniem boiska przy Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (w tym roku na uporządkowanie boiska skierowano 600 tys. euro).

  Jakie jeszcze zmiany czekają uczniów podwileńskich w nowym roku szkolnym?

  Od września br. w placówkach oświatowych pojawią się specjaliści ds. doradztwa zawodowego, którzy dla uczniów klas 1–12 będą doradzali w sprawie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej i kariery. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego utworzonych niedawno zostało 4,3 etatu takich specjalistów, dodatkowo 5,5 etatu powstanie w gimnazjach w Awiżeniach, im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, im. Giedymina w Niemenczynie, im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w Pogirach, im. F. Ruszczyca i „Ryto” w Rudominie.

  Dla uczniów szkół, w których nie było możliwości zatrudnienia specjalistów ds. doradztwa zawodowego, usługi te będą świadczyli specjaliści zatrudnieni w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Samorząd Rejonu Wileńskiego codziennie czyni starania, by złożyć dla swoich najmniejszych mieszkańców, naszej przyszłości, atrakcyjną ofertę edukacyjną w komfortowych i nowoczesnych przedszkolach i szkołach.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...