Więcej

  Litwa ogranicza płatności gotówką. Limit 5 tys. euro, powyżej tylko przelew

  Od 1 listopada 2022 r. płatności większe niż 5 tys. euro będziemy musieli wykonywać bezgotówkowo, czyli przelewem. Choć przewidziane są wyjątki, zmiany te krytykują szczególnie branże, w których gotówka jest częstsza —gastronomia, budownictwo oraz sprzedaż i naprawa aut.

  Czytaj również...

  Zalety rozliczania się przelewem

  — Zalet rozliczania się przelewem jest bardzo dużo, nie tylko dla instytucji, ale też dla osób prywatnych. Przede wszystkim jest to bezpieczne. Poza tym ograniczenie rozliczeń gotówkowych może pomóc w walce z uchylaniem się od podatków przez nieuczciwe przedsiębiorstwa, poprawie poboru podatków, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Simonas Gentvilas, członek sejmowego komitetu ds. budżetu i finansów.

  A więc od 1 listopada, zamierzając płacić gotówką, musimy ocenić, czy wysokość kwoty, którą płacimy, jest dopuszczalna przez prawo.

  — Wielkie sumy płacimy, gdy kupujemy drogie rzeczy, na przykład samochód, czy płacimy za prace budowlane. Często zdarza się, że zatwierdzana jest jedna kwota, a kupiec otrzymuje zupełnie inną, w ten sposób unika się większych podatków. Na pewno rozliczanie się przelewem nie powinno sprawiać jakichś dodatkowych trudności — zaznacza Simonas Gentvilas.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W opinii przedstawicieli branży usługowej przyjęte ograniczenie utrudni handel, szczególnie w tych firmach, w których płatności gotówkowe są częstsze — w obszarach gastronomii, budownictwa, handlu samochodami i napraw.

  Czytaj więcej: Płatność gotówką tylko do 3 tys. euro? Tak proponuje sejmowy komitet

  Dla wielu dodatkowe trudności

  — Dla mnie osobiście to będzie problem. Wykonuję prace budowlane. Zdarza się, że za wykonaną pracę gospodarz powinien zapłacić i ponad 5 tys. euro. Teraz nie ma problemu, jeżeli płaci gotówką, a to dosyć często zdarza się, gdy na przykład człowiek pożycza pieniądze u kilku osób. To co ja teraz mam mu powiedzieć, że ma pojechać włożyć sobie na konto, a potem przelać dla mnie? Dla niego to będą dodatkowe koszty. Starsze osoby często nie wierzą w karty bankowe i nawet gdy otrzymują emerytury przelewem, od razu wymieniają na gotówkę. Za pracę płacą w gotówce, a przelew to dla nich wielki problem. Sam też często potrzebuję gotówki, ponieważ czasami muszę tu i teraz zapłacić, a nie zawsze jest taka możliwość, wtedy muszę robić przelew, a on też nie od razu jest widoczny. Dla wielu to będą dodatkowe problemy — mówi robotnik Marian z rejonu wileńskiego.

  Limit 5 tys. euro dotyczy wszystkich rozliczeń i płatności

  Co ważne, limit 5 tys. euro na płatności gotówkowe dotyczy wszystkich rozliczeń i płatności dokonywanych zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osoby prawne i fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także stałych rezydentów Litwy lub cudzoziemców.

  Płacąc ratami, nie da się obejść ograniczeń

  Należy zauważyć, że przepis prawa o płatnościach za transakcję w ratach jest jasny — transakcja może być opłacona gotówką kilka razy, aż do osiągnięcia ustalonego limitu, tj. 5 000 euro, natomiast reszta transakcji powinna zostać zapłacona w formie bezgotówkowej. Tym samym podział transakcji na mniejsze płatności, w celu obejścia ograniczeń ustanowionych przez prawo, jest niemożliwy.

  Ustalone wyjątki

  Ustalono jednak wyjątki, do których będą miały zastosowanie dodatkowe wymagania oraz przypadki, w których zakaz nie będzie obowiązywał. Są to przypadki płatności ustanowione przez inne przepisy; płatności dokonywane za pośrednictwem ustawowych dostawców usług płatniczych, w przypadku, gdy zapewniona jest identyfikacja klienta; w przypadku, gdy płatności z tytułu transakcji nie mogą być dokonane przelewem, poprzez powiadomienie organu podatkowego w określony sposób. Nie dotyczy to jednak normalnej działalności gospodarczej.

  Przyjęte ograniczenie utrudni handel, szczególnie w tych firmach, w których płatności gotówkowe są częstsze — w obszarach budownictwa i handlu samochodami
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Praktyka innych krajów

  Patrząc na praktykę krajów Unii Europejskiej (UE) w zakresie płatności gotówkowych, widać, że nie ma jednolitej polityki w tej kwestii. Niemcy, Irlandia, Austria nie nakładają żadnych ograniczeń na płatności gotówkowe, w innych krajach UE kwota ta waha się od 500 euro (Grecja) do 7 200 euro (Łotwa).

  Odpowiedzialność administracyjna

  Zgodnie z przyjętymi zmianami, od 1 listopada odpowiedzialność administracyjna za wykroczenia zarówno dla osób fizycznych, jak i kierowników osób prawnych lub ich pododdziałów będzie zróżnicowana w zależności od stopnia złożoności popełnionego wykroczenia administracyjnego, tj. w oparciu o wysokość rozliczeń i innych płatności w gotówce.

  Wysokość administracyjnej kary pieniężnej będzie uzależniona od wielkości gotówki przekraczającej dopuszczalną dla płatności gotówką: do 50, od 50 do 500 i powyżej 500 jednostek bazowych ustalonych dla kar.

  W przypadku przekroczenia kwoty od 2,5 do 25 tys. euro dla osób fizycznych grozi kara od 200 do tysiąca euro, a dla menedżerów firm — od jednego do dwóch tysięcy euro. W przypadku powtarzających się naruszeń obywatelom grozi grzywna w wysokości od jednego do dwóch tysięcy euro, a dla kierowników firm — od dwóch do trzech tysięcy euro.

  Jeśli kwota przekroczy 25 tys. euro, grzywna wyniesie od jednego do dwóch tysięcy euro dla osób fizycznych i od dwóch do trzech tysięcy euro dla dyrektorów firm. Za powtarzające się naruszenia obywatelom grozi grzywna w wysokości od dwóch do trzech tysięcy euro, a kierownictwu firmy — od trzech do czterech tysięcy euro.

  Inne środki w celu ograniczenia gotówki

  Jednak przyjęcie nowego prawa nie jest jedynym środkiem stosowanym w celu ograniczenia płatności gotówkowych. Ustawa o administracji podatkowej Republiki Litewskiej przewiduje również przypadki, w których podatnik może otrzymać instrukcje dotyczące przeprowadzania rozliczeń wyłącznie w formie bezgotówkowej.

  Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, zgodnie z którymi zarówno wynagrodzenia, jak i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy są wypłacane wyłącznie przelewem na konto pracownika.

  Po przyjęciu nowej ustawy nastąpiły zmiany w ustawie o administracji podatkowej, które przewidują konsekwencje dla tych, którzy ignorują ograniczenie płatności gotówkowych — utratę statusu wiarygodnego podatnika lub niemożność uzasadnienia transakcji dokumentami o mocy prawnej.

  Zwalczanie szarej strefy i unikanie opodatkowania

  Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób zmiany wpłyną na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której przepisy przewidują obowiązek identyfikacji klienta i beneficjenta dla osób prowadzących działalność gospodarczą — chodzi o obrót nieruchomościami przy płaceniu za mienie równe lub przekraczające 10 000 euro.

  Nie jest również jasne, w jaki sposób zmieni się obowiązek przekazania służbie dochodzeniowej ds. przestępstw finansowych danych klienta dotyczących transakcji gotówkowych klienta, których kwota jest równa lub większa niż 15 000 euro.

  Czytaj więcej: Szara strefa w branży budowlano-transportowej może sięgać 100 mln euro

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Odlany z brązu orzeł w miejscu stracenia Szymona Konarskiego

  — Właśnie odbyło się odsłonięcie odrestaurowanego i zrekonstruowanego pomnika w miejscu stracenia Szymona Konarskiego. Pomnik znajduje się nieopodal gimnazjum Szymona Konarskiego. Najpierw to był głaz, na którym stal orzeł z rozpostartymi skrzydłami, ale po wojnie orzeł zaginął, a pozostał...

  Rankingi: partia Skvernelisa coraz popularniejsza

  Naturalny proces — To, że partia Skvernelisa staje się coraz popularniejsza, to naturalny proces. Związek Demokratów „W imię Litwy” obecnie nie jest u władzy. Zajmuje wygodne sobie miejsce krytyka. Dla zwykłego wyborcy, zwykłego obywatela może wydawać się, że ci, którzy...

  Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat

  Według danych litewskiej policji drogowej w 2021 r. na litewskich drogach zginęło 126 osób. W tym roku, do 8 listopada, na Litwie doszło zaś do 2603 wypadków drogowych, w których rannych zostało aż 3033 osób, a 102 zginęły. „Światowy Dzień...

  Niebezpieczny czas na litewskich drogach. Jak postępują piesi i co mówią statystyki wypadków

  Kary dla pieszych od 10 do 230 euro Jak informuje policja drogowa, piesi podlegają odpowiedzialności administracyjnej za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kodeks wykroczeń administracyjnych przewiduje, że za naruszenie przepisów ruchu drogowego mogą oni zostać ukarani grzywną od 10 do 230...