Więcej

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Wicemer Teresa Dziemieszko reprezentowała rejon wileński na posiedzeniu zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów (LSA), które odbyło się 20 września. Podczas spotkania podniosła temat zmian, jakie strefy przygranicznej niesie planowana reorganizacja organów policji.

  Czytaj również...

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych działalność policyjna będzie organizowana na zasadzie pięciu okręgów. Reorganizacja ma na celu zaoszczędzenie środków, które mają być skierowane na sprawniejsze zarządzanie siłami policyjnymi i reagowanie na zdarzenia, a także na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy.

  Wicemer Teresa Dziemieszko zapytała, czy reforma policji zakłada skierowanie większej uwagi na strefę przygraniczną. Podczas potkania zapewniono, że współpraca z jednostkami policji w strefie przygranicznej będzie ściślejsza, co jest istotne dla samorządów położonych w obszarze przygranicznym, w tym Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Podczas prezentacji planowanej reorganizacji w policji podkreślono, że nadchodzące zmiany nie spowodują żadnych niedogodności dla mieszkańców, ponieważ celem jest, aby policja była jak najbliżej mieszkańców, aby sprawnie reagować na zgłoszenia oraz zwiększyć wykrywalność czynów zabronionych.

  Czytaj więcej: Policja bezradna wobec oszustów z „markowym” towarem

  Przedstawiciele LSA przedstawili propozycję samorządów, aby zainicjować zmiany w prawie łowieckim i samorządzie terytorialnym.

  Nowelizacja prawa łowieckiego ma na celu wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego dla każdego myśliwego. Wprowadzenie obowiązku wykupienia przez myśliwych ubezpieczenia gwarantowałoby odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim w przypadku uszczerbku na ich zdrowiu lub mieniu.

  Przedstawiono również zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym, związane z realizacją programów likwidowania skutków żywiołowych zjawisk meteorologicznych, chorób zakaźnych zwierząt oraz ustalenia szkód i strat wyrządzanych rolnictwu przez zwierzęta łowne i gatunki ściśle chronione.

  Na posiedzeniu rozmawiano też o nagrodzie „Złote Wici”, której celem jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla samorządności na Litwie. Na wniosek Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego do nagrody wytypowano w tym roku Jadwigę Ingielewicz, dyrektor Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...