Więcej

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Wicemer Teresa Dziemieszko reprezentowała rejon wileński na posiedzeniu zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów (LSA), które odbyło się 20 września. Podczas spotkania podniosła temat zmian, jakie strefy przygranicznej niesie planowana reorganizacja organów policji.

  Czytaj również...

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych działalność policyjna będzie organizowana na zasadzie pięciu okręgów. Reorganizacja ma na celu zaoszczędzenie środków, które mają być skierowane na sprawniejsze zarządzanie siłami policyjnymi i reagowanie na zdarzenia, a także na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy.

  Wicemer Teresa Dziemieszko zapytała, czy reforma policji zakłada skierowanie większej uwagi na strefę przygraniczną. Podczas potkania zapewniono, że współpraca z jednostkami policji w strefie przygranicznej będzie ściślejsza, co jest istotne dla samorządów położonych w obszarze przygranicznym, w tym Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Podczas prezentacji planowanej reorganizacji w policji podkreślono, że nadchodzące zmiany nie spowodują żadnych niedogodności dla mieszkańców, ponieważ celem jest, aby policja była jak najbliżej mieszkańców, aby sprawnie reagować na zgłoszenia oraz zwiększyć wykrywalność czynów zabronionych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Policja bezradna wobec oszustów z „markowym” towarem

  Przedstawiciele LSA przedstawili propozycję samorządów, aby zainicjować zmiany w prawie łowieckim i samorządzie terytorialnym.

  Nowelizacja prawa łowieckiego ma na celu wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego dla każdego myśliwego. Wprowadzenie obowiązku wykupienia przez myśliwych ubezpieczenia gwarantowałoby odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim w przypadku uszczerbku na ich zdrowiu lub mieniu.

  Przedstawiono również zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym, związane z realizacją programów likwidowania skutków żywiołowych zjawisk meteorologicznych, chorób zakaźnych zwierząt oraz ustalenia szkód i strat wyrządzanych rolnictwu przez zwierzęta łowne i gatunki ściśle chronione.

  Na posiedzeniu rozmawiano też o nagrodzie „Złote Wici”, której celem jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla samorządności na Litwie. Na wniosek Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego do nagrody wytypowano w tym roku Jadwigę Ingielewicz, dyrektor Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...