Więcej

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  17 września na placu Katedralnym w Wilnie odbyły się IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”. Wśród uczestników targów dorobek szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie zaprezentowały szkoły rejonu wileńskiego oraz po raz pierwszy – polskie przedszkola.

  Czytaj również...

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi.

  Wśród uczestników targów byli przedstawiciele rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie wraz ze Żłobkiem-Przedszkolem w Rudominie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole wspólnie ze Żłobkiem-Przedszkolem w Mejszagole oraz Gimnazjum w Mickunach wspólnie ze Żłobkiem-Przedszkolem w Mickunach.

  Rodzice mogli bezpośrednio u dyrekcji, nauczycieli i wychowawców zasięgnąć informacji na temat interesującej ich szkoły czy przedszkola
  | Fot. gmina Mickuny

  Na stoiskach było prezentowane to, czym żyje szkoła – nie tylko osiągnięcia w nauce, lecz także bogate spektrum zajęć pozalekcyjnych. Zastępca dyrektora Gimnazjum w Mickunach Julia Agafonowa z dumą pokazywała osiągnięcia swoich uczniów podczas zajęć z robotyki. Dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz zademonstrował przedmioty, które jego uczniowie potrafią wydrukować na drukarce 3D.

  Częstował też wszystkich ciasteczkami, które upiekli uczniowie uczęszczający na kółko kulinarne. Rodzice mogli bezpośrednio u dyrekcji, nauczycieli i wychowawców zasięgnąć informacji na temat interesującej ich szkoły czy przedszkola. Podczas IV Targów Edukacyjnych Szkół Polskich na Litwie „100 barw” przed gośćmi wystąpił m.in. Polski Zespół Tańca Ludowego z Niemenczyna „Perła”.

  Czytaj więcej: Pierwszy dzwonek w Mickunach [GALERIA]


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...