Więcej

  Przedszkole w rejonie wileńskim architektonicznym z Oscarem!

  Przedszkole „Pelėdžiukas” („Sówka”) w podwileńskich Pogirach zdobyło Oscara architektury! Ceremonia uhonorowania najlepszych obiektów architektury nowoczesnej na Litwie odbyła się w połowie października w Ratuszu wileńskim.

  Czytaj również...

  Nagrody przyzała komisja międzynarodowa, która wyróżniła na Litwie pięć najbardziej imponujących obiektów architektury nowoczesnej, w tym przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach (rejon wileński). Za projekt odpowiada spółka „DO Architects”.

  Przedszkole w Pogirach otworzyło nową kartę w swojej historii przed rokiem, 15 września 2021 r., kiedy to uroczyście otwarto nową dobudówkę, w której kształci się 100 nowych przedszkolaków.

  Projekt Samorządu Rejonu Wileńskiego pt. „Zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu Pelėdžiukas” polegał na wzniesieniu nowej dobudówki przedszkola oraz wyremontowaniu pomieszczeń już istniejącego budynku przedszkola. Dwukondygnacyjna dobudówka z nowoczesnymi pomieszczeniami, wewnętrznym dziedzińcem i przyjaznymi tarasami dla dzieci zachwyca swoim wyjątkowym wyglądem.

  Czytaj więcej: Przedszkole w Pogirach zachwyci wszystkich

  Przedszkole zachwyca nie tylko wyglądem wewnętrznym, ale i zewnętrznym. Już istniejący budynek połączono z nową dobudówką, w trakcie prac modernizacyjnych urządzono również taras wewnętrzny, który nie tylko jest miejscem świąt wspólnoty przedszkolnej, ale również lubianą lokalizacją podczas spędzania czasu wolnego.

  W nowej dobudówce stworzono dodatkowych 100 miejsc – powstały 2 grupy przedszkolne po 20 dzieci i 4 grupy żłobkowe po 15 dzieci. Przedszkole kształci dzieci w językach polskim i litewskim. Łącznie w przedszkolu jest 17 grup dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

  Całkowita wartość projektu opiewa na 2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na dobudówkę ponad 1,6 mln euro, kolejnych zaś 306 tys. euro pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 27 tys. euro – z budżetu państwa.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...