Więcej

  Przedszkole w Pogirach zachwyci wszystkich

  Czytaj również...

  15 września przedszkole w Pogirach zapisało nową kartę w swojej historii – została uroczyście otwarta nowa dobudówka, w której już kształci się 100 nowych przedszkolaków.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował projekt o wartości 2 mln euro pt. „Zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu „Pelėdžiukas”. Projekt polegał na wzniesieniu nowej dobudówki przedszkola oraz wyremontowaniu pomieszczeń już istniejącego budynku. Dwukondygnacyjna dobudówka z nowoczesnymi pomieszczeniami, wewnętrznym dziedzińcem i przyjaznymi tarasami dla dzieci zachwyca wyjątkowym wyglądem.

  Już istniejący budynek połączono z nową dobudówką, w trakcie prac modernizacyjnych urządzono też taras wewnętrzny, które będzie miejscem nie tylko organizowania świąt wspólnoty przedszkolnej, lecz także spędzania czasu wolnego.

  – Oświata jest priorytetem działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego, dlatego wiele uwagi kierujemy na jakość i dostępność usług edukacyjnych. Niezmiernie się cieszymy, że przedszkole w Pogirach przyjmie jeszcze więcej dzieci i zaoferuje im świetne warunki, przytulne i nowoczesne otoczenie, gdzie nasi milusińscy będą się kształcić i wesoło spędzać czas. Przedszkole dla dziecka jest niczym drugi dom, dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, by dziecko czuło się tutaj bezpieczne i zadowolone. Tak też czynimy. Nowoczesne przestrzenie edukacyjne będą rozwijały kreatywność dzieci i jeszcze bardziej skłaniały do poznawania świata – mówi mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

  W nowej dobudówce stworzono dodatkowych 100 miejsc – powstały dwie grupy przedszkolne po 20 dzieci i cztery grupy żłobkowe po 15 dzieci. Przedszkole kształci dzieci w językach polskim i litewskim. Łącznie w przedszkolu jest 17 grup dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

  Całkowita wartość projektu opiewa na 2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na dobudówkę ponad 1,6 mln euro, kolejnych zaś 306 tys. euro pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 27 tys. euro – z budżetu państwa. Projekt został uruchomiony w 2018 r.

  Na uroczystość przybył wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz, który w imieniu mer i własnym pogratulował placówce, wręczył upominki i list.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...