Przedszkole w Pogirach zachwyci wszystkich

15 września przedszkole w Pogirach zapisało nową kartę w swojej historii – została uroczyście otwarta nowa dobudówka, w której już kształci się 100 nowych przedszkolaków.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zrealizował projekt o wartości 2 mln euro pt. „Zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu „Pelėdžiukas”. Projekt polegał na wzniesieniu nowej dobudówki przedszkola oraz wyremontowaniu pomieszczeń już istniejącego budynku. Dwukondygnacyjna dobudówka z nowoczesnymi pomieszczeniami, wewnętrznym dziedzińcem i przyjaznymi tarasami dla dzieci zachwyca wyjątkowym wyglądem.

Już istniejący budynek połączono z nową dobudówką, w trakcie prac modernizacyjnych urządzono też taras wewnętrzny, które będzie miejscem nie tylko organizowania świąt wspólnoty przedszkolnej, lecz także spędzania czasu wolnego.

– Oświata jest priorytetem działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego, dlatego wiele uwagi kierujemy na jakość i dostępność usług edukacyjnych. Niezmiernie się cieszymy, że przedszkole w Pogirach przyjmie jeszcze więcej dzieci i zaoferuje im świetne warunki, przytulne i nowoczesne otoczenie, gdzie nasi milusińscy będą się kształcić i wesoło spędzać czas. Przedszkole dla dziecka jest niczym drugi dom, dlatego powinniśmy dokładać wszelkich starań, by dziecko czuło się tutaj bezpieczne i zadowolone. Tak też czynimy. Nowoczesne przestrzenie edukacyjne będą rozwijały kreatywność dzieci i jeszcze bardziej skłaniały do poznawania świata – mówi mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

W nowej dobudówce stworzono dodatkowych 100 miejsc – powstały dwie grupy przedszkolne po 20 dzieci i cztery grupy żłobkowe po 15 dzieci. Przedszkole kształci dzieci w językach polskim i litewskim. Łącznie w przedszkolu jest 17 grup dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Całkowita wartość projektu opiewa na 2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył na dobudówkę ponad 1,6 mln euro, kolejnych zaś 306 tys. euro pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 27 tys. euro – z budżetu państwa. Projekt został uruchomiony w 2018 r.

Na uroczystość przybył wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz, który w imieniu mer i własnym pogratulował placówce, wręczył upominki i list.