Więcej

  Od 1 listopada zwolnienie lekarskie załatwiamy w SoDrze

  W przypadku rozprzestrzeniania się COVID-19, grypy oraz chorób przeziębieniowych w placówkach edukacyjnych od 1 listopada zwolnienia lekarskie rodzicom dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli będą wystawiać nie przychodnie, a SoDra.

  Czytaj również...

  Zasiłek chorobowy przysługuje dziadkom

  „Od 1 listopada br., jeżeli z powodu wybuchu choroby zakaźnej w placówce oświatowej zostanie ustanowiony reżim ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń i dziecko nie będzie mogło udać się do placówki oświatowej, to wówczas nie tylko matka, ojciec, matka adopcyjna, rodzic adopcyjny, opiekun dyżurny, osoba czasowo opiekująca się dzieckiem, ale także babcia czy dziadek będą mogli otrzymać zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał także osobie opiekującej się osobą niepełnosprawną” — napisano w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” oświadczeniu z Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy RL.

  Możliwe będzie otrzymywanie zasiłku chorobowego wynikającego z opieki nad dzieckiem do 4 klasy szkoły podstawowej włącznie lub osobą niepełnosprawną w czasie nauki według programu kształcenia ogólnego lub ogólnego programu nauczania dostosowanego do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych. Do tej pory zasiłek chorobowy przysługiwał osobom opiekującym się dzieckiem uczęszczającym do przedszkola, do zerówki lub klasy początkowej.

  Zaświadczenie wydawane na okres 14 dni

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Od 1 listopada w przypadku rozprzestrzeniania się COVID-19, grypy oraz chorób przeziębieniowych w placówkach edukacyjnych opiekunom, rodzicom dzieci do 4 klasy włącznie zwolnienie będzie wydawała SoDra.

  Zaświadczenie o niezdolności do pracy będzie wydane nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów i (lub) informacji w dziale SoDry. Zaświadczenie wydawane ma być na podstawie danych określonych we wniosku oraz po otrzymaniu informacji związanych z: odwiedzaniem dzieci i instytucji edukacyjnej lub działalnością niestacjonarnych instytucji pomocy społecznej (ośrodków opieki dziennej) oraz osobami je odwiedzającymi.

  Zaświadczenie o niezdolności do pracy wydawane jest na okres nieprzekraczający 14 dni kalendarzowych.

  Czytaj więcej: SoDra zwiększyła grupę osób otrzymujących zasiłek samotnych

  Komu SoDra może wydać zwolnienie lekarskie?

  „Sodra wyda zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim osobom ubezpieczonym i osobom ze statusem bezrobotnego, gdy konieczne stanie się opiekowanie innym członkiem rodziny w następujących przypadkach: gdy w instytucjach edukacyjnych ustanowiono system ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń; po ogłoszeniu przez rząd stanu wyjątkowego i/lub kwarantanny; w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w okresie zagrożenia i kwarantanny; gdy działalność niestacjonarnych instytucji pomocy społecznej (ośrodków opieki dziennej) jest zawieszona w okresie zagrożenia i / lub kwarantanny” — poinformowano nas.

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek o zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu opieki nad osobą będącą w sytuacji epidemicznej można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze online, logując się na konto osobiste SoDry dla rezydenta, wybierając ogólny wniosek i dołączając wypełniony wniosek o zaświadczenie o niezdolności do pracy w celu opieki osobistej z powodu sytuacji epidemicznej. Można też wniosek wysłać pocztą. W tym wypadku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości, poświadczoną zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo (na przykład przez notariusza).

  Po przybyciu do działu SoDry wniosek zostanie wypełniony i oddany klientowi do podpisu przez pracownika instytucji. Należy posiadać ze sobą dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty, zezwolenie na pobyt na Litwie).

  Nie ma potrzeby kontaktowania się z lekarzami

  Jeśli w powyższych przypadkach pojawia się potrzeba opieki nad innym członkiem rodziny (np. gdy w szkole ustanawia się reżim ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń), nie ma potrzeby kontaktowania się z lekarzami z elektronicznym zaświadczeniem o niezdolności do pracy. Zmiany wchodzą w życie 1 listopada i służą temu, by zmniejszyć obciążenie pracą lekarzy rodzinnych.

  Czytaj więcej: Lekarze rodzinni przeciwko planowanej reformie zdrowia

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pandemia się skończyła, ale nie koronawirus

  — Pandemia się skończyła, ponieważ większość społeczeństwa jest zaszczepiona albo już przechorowała. Możemy już mówić, że społeczeństwo osiągnęło odporność zbiorową. Jednak, mimo że pandemii już nie ma, koronawirus wciąż jest z nami i nie możemy o nim zapominać. Koronawirus...

  Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość

  — 6 grudnia kościół katolicki wspomina św. Mikołaja z Miry. Istnieje wiele pięknych legend z nim związanych. Według tradycji pomagał on tym, którzy mieli trudności finansowe. Tego dnia niektóre parafie organizują święta dla dzieci — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks....

  Dostępność innowacyjnego leczenia na Litwie pozostaje w ogonie Unii Europejskiej

  Według danych Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) w 2021 r. aż 83 proc. nowych leków zarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków nie jest dostępnych dla pacjentów na Litwie. Litwa jest na niższym poziomie refundacji najbardziej zaawansowanych technologii leczenia...

  Banki podwyższają oprocentowanie lokat

  — Patrząc na okres wojny w Ukrainie rozpoczętej przez Rosję (luty), średnie oprocentowanie lokat bankowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło z 0,1 proc. do 0,3 proc. A z dłuższej perspektywy jest to dość znaczący wzrost. Choć występują stałe...