Więcej

  Dyrektorzy litewskojęzycznych szkół odpowiadają na pomówienia resortu oświaty

  List otwarty do litewskiej minister oświaty, nauki i sportu wystosowali dyrektorzy czterech litewskojęzycznych szkół w rejonie solecznickim w odpowiedzi na artykuł, który się ukazał na stronie resortu.

  Czytaj również...

  Tekst informujący o wizycie minister w dwóch podległych ministerstwu oświaty litewskich szkołach w rejonie solecznickim (Ministrė J. Šiugždinienė susitiko su sukaktis pažyminčių lietuviškų ministerijos gimnazijų Šalčininkų rajone vadovais) zawierał insynuacje, jakoby samorządy rejonu wileńskiego i solecznickiego nie były zainteresowane nauczaniem dzieci w języku państwowym. „Takie stwierdzenia całkowicie nie odpowiadają rzeczywistości” — wskazują w liście otwartym dyrektorzy.

  Minister Jurgita Šiugždinienė w końcu października odwiedziła dwa litewskie gimnazja w rejonie solecznickim. Są one podległe Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu. Jedno z nich — Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach — obchodziło 25-lecie istnienia, inne — Gimnazjum „Aistuvos” w Turgielach — 30-lecie. Z tej okazji minister spotkała się z dyrektorami tych szkół, Vidmantasem Žiliusem i Aušrą Voverienė.

  „Szkoły podległe ministerstwu w rejonach wileńskim i solecznickim są wyjątkowe i mają specjalną misję — zapewniają nauczanie dzieci w języku państwowym, podczas gdy same samorządy nie są taką edukacją zainteresowane. Dlatego ministerstwo je wspiera, pomaga im wzrastać i radzić sobie z wyzwaniami czasów” — czytamy na stronie resortu oświaty.

  Do treści artykułu odnieśli się dyrektorzy litewskojęzycznych szkół w rejonie solecznickim. Poniżej publikujemy w całości list otwarty podpisany przez kierowników czterech placówek.

  Do minister oświaty, nauki i sportu Jurgity Šiugždinienė

  Szanowna Pani Minister,

  Dyrektorzy szkół litewskich w rejonie solecznickim i społeczności tych szkół są poważnie zaniepokojone publicznymi oświadczeniami Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu na temat braku zainteresowania władz rejonu solecznickiego nauczaniem dzieci w języku państwowym oraz niezarządzaną siecią szkół w rejonie. Takie stwierdzenia całkowicie nie odpowiadają rzeczywistości. Litewskie gimnazja w rejonie solecznickim mają 716 uczniów. W Solecznikach funkcjonuje litewski żłobek-przedszkole „Vyturėlis”, w którego grupach kształci się 221 dzieci. Grupy litewskie działają w każdym żłobku-przedszkolu w rejonie solecznickim, którego założycielem jest samorząd rejonu solecznickiego, i kształci się w nich 158 dzieci. Według naszej wiedzy od 1996 roku samorząd rejonu solecznickiego finansuje ze swojego budżetu etaty nauczycieli języka litewskiego dla polskich przedszkoli i grup, tym sposobem uczą polskojęzycznych przedszkolaków po litewsku.

  Nie jest tajemnicą, że nasz rejon jest specyficzny, wielonarodowościowy, na granicy z Białorusią, 65 proc. ludności mieszka na wsi, wielu w oddalonych domostwach i niektórzy uczniowie muszą pokonać odległość około 20 km do najbliższej szkoły. Wszyscy mieszkający tu ludzie: Litwini, Polacy i przedstawiciele innych narodów — mamy prawo do nauki w naszym ojczystym języku, dlatego w tej samej miejscowości rejonu są 2-3 szkoły, które kształcą uczniów w różnych językach. Wszystkie placówki edukacyjne mają równe warunki, wszystkie są pod jednakową opieką założyciela. Szkoły współpracują i rywalizują, wspólnie organizują święta, uczniowie wspólnie uczęszczają do szkół artystycznych, muzycznych i sportowych, na zajęcia edukacji nieformalnej. W rejonie wszyscy mieszkamy w przyjaźni.

  Motto naszego samorządu brzmi „Soleczniki jednoczą” i jesteśmy z tego dumni. Jednak wspomniane wypowiedzi Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu dzielą nasze społeczności i wywołują poczucie braku bezpieczeństwa. Szczególnie w tym burzliwym okresie geopolitycznym chciałoby się, aby władze centralne, a w szczególności Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, zrozumiało specyfikę kulturową naszego kraju.

  Szanowną Panią Minister, specjalistów Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych szkół.

  Z poważaniem

  Danuta Zuzo, dyrektor Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach
  Nijolė Balinskienė, dyrektor Gimnazjum „Šilo” w Białej Wace
  Dalia Paltanavičienė, dyrektor Gimnazjum „Aušros” w Jaszunach
  Lolita Mikalauskienė, dyrektor Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach


  W rejonie solecznickim działają trzy litewskojęzyczne placówki podlegające resortowi oświaty. To Koleśnicka Szkoła Podstawowa im. Mykolasa Rudzisa, Gimnazjum „Aistuvos” w Turgielach, Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach. Czwarta placówka, Butrymańska Szkoła Podstawowa, po reorganizacji w 2020 r. została przekształcona w filię Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach. Pozostałe szkoły i przedszkola działające w rejonie solecznickim z litewskim, polskim i rosyjskim językiem nauczania znajdują się pod pieczą samorządu.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rusza strona kasmanpriklauso.lt: jakie świadczenia przysługują w różnych sytuacjach życiowych

  Informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne dla różnych osób — wychowujących dzieci, decydujących się na adopcję lub rodzinę zastępczą, którzy stracili pracę lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, którzy są chorzy lub opiekują się członkiem rodziny, którzy...

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...