Więcej

  Coraz więcej ubóstwa i potrzebujących

  Chociaż wskaźnik zagrożenia ubóstwem na Litwie stopniowo maleje, w naszym kraju pozostaje ono jednym z najwyższych w Unii Europejskiej — co piąty mieszkaniec żyje w ubóstwie, podaje Urząd Statystyczny Litwy.

  Czytaj również...

  Liczba potrzebujących wzrosła o 50 proc.

  — W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób objętych wsparciem wzrosła o 17 tys. Do organizacji dobroczynnych codziennie zwracają się osoby potrzebujące. Według naszych prognoz w grudniu osób potrzebujących będziemy mieli o 50 proc. więcej. Oznacza to, że czeka nas bardzo trudny grudzień. Będziemy potrzebowali więcej wolontariuszy oraz o wiele więcej środków finansowych. Dlatego prosimy ludzi dobrej woli o pomoc, o darowizny. Zadzwoń pod numery 1343 (darowizna 3 euro) i 1403 (darowizna 10 euro) — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Simonas Gurevičius, dyrektor organizacji dobroczynnej „Maisto bankas” („Bank Żywności”).

  Z prognoz Departamentu Statystyki wynika, że w 2022 r., oceniając dochody ludności kraju, wskaźnik zagrożenia ubóstwem wyniesie 21,2 proc. Potwierdza to po raz kolejny, że zapomogi jednorazowe zasadniczo nie rozwiązują problemu ubóstwa ludności kraju i nie poprawiają sytuacji, która wymaga ukierunkowanych i zrównoważonych rozwiązań.

  Czytaj więcej: Ubóstwo na Litwie: problem nasila się wraz ze wstrząsami w gospodarce

  Pomocy potrzebują ludzie z różnych grup społecznych

  — O pomoc proszą osoby z różnych grup społecznych: seniorzy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, samotne. Wraz ze wzrostem kosztów żywności, rachunków komunalnych, nawet osobom, które pracują, ale otrzymują płacę minimalną, bardzo trudno jest przetrwać — zaznaczył Simonas Gurevičius.

  Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, że ubóstwo, zwłaszcza wśród seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych, pozostaje delikatnym problemem, który resort opieki socjalnej będzie nadal starał się rozwiązać za pomocą długoterminowych i jak najbardziej ukierunkowanych środków, tak aby zmniejszyło się ubóstwo wśród najbardziej wrażliwych grup.

  Najbardziej zagrożone osoby starsze

  „Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy przewiduje, że historycznie największy wzrost świadczeń socjalnych i przyspieszona indeksacja emerytur w 2022 r. będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie ubóstwa w kraju, zwłaszcza wśród osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych. Według prognoz Departamentu Statystyki najwyższe zagrożenie ubóstwem pozostanie w grupie wiekowej osób w wieku 65 lat i starszych, sięgającej 37,9 proc.” — napisano w nadesłanym oświadczeniu.

  W 2021 r. próg zagrożenia ubóstwem na osobę wynosił 516 euro miesięcznie, 1 084 euro dla rodziny składającej się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci do 14 lat. Bezwzględna granica ubóstwa wynosi 267 euro na osobę. W 2022 r. najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem odnotowano w Wilnie i rejonie wileńskim (odpowiednio 13,5 proc. i prawie 17 proc.), a najwyższy — w rejonach birżajskim i jezioroskim, gdzie przekroczył 33 proc.

  Pomoc państwa dla potrzebujących

  Osobom, których dochód z pracy, zabezpieczenia społecznego i innych dochodów z przyczyn obiektywnych pozostających poza ich kontrolą jest niewystarczający, zapewnia się pieniężną pomoc społeczną (zasiłek socjalny, rekompensata kosztów ogrzewania mieszkania i ciepłej wody).

  Dla dzieci z ubogich rodzin (wychowujących jedno lub dwoje dzieci), a także dzieci z rodzin wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci) i dzieci niepełnosprawnych, dodatkowo przyznawany i wypłacany jest zasiłek rodzinny.

  Dzieci uczące się według programu nauczania przedszkola lub programów kształcenia ogólnego w szkole mają zapewnione wsparcie społeczne dla uczniów — bezpłatne posiłki i wsparcie na zakup przyborów uczniowskich. Wszystkie przedszkolaki, pierwszo- i drugoklasiści mają prawo do bezpłatnych obiadów bez oceny dochodów rodziny. Zaś dla starszych uczniów bezpłatne posiłki są zapewnione pod względem dochodów ich rodzin.

  Biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację osoby/rodziny oraz szczególne okoliczności, samorządy mają prawo do udzielenia pomocy społecznej w innych, nieprzewidzianych przypadkach (np. jednorazowe, celowe, okresowe, warunkowe itp.), gdy w trudnych sytuacjach wsparcie to jest konieczne.

  Czytaj więcej: Mieszkańcy otrzymają większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej Ukraińców wraca do kraju: „Mieszkańców nie da się złamać”

  — Nie zważając na ciągłe ataki wojsk rosyjskich na infrastrukturę energetyczną, saldo migracji na/z Ukrainy wciąż schyla się w stronę powrotów, a nie wyjazdów. To bardzo cieszy. Według statystyk ukraińskiej Straży Granicznej w styczniu wyjechało z Ukrainy o 67...

  Rolnicy: wczesny wysiew wcale nie oznacza wcześniejszych plonów

  Jak zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jonas Sviderskis, dyrektor generalny Związku Przedsiębiorstw Rolniczych, z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego sensu, ponieważ na początku kwietnia gleba nie jest jeszcze wygrzana do odpowiedniej temperatury i w drugiej połowie...

  Rheinmetall zbuduje fabrykę na Litwie. Armonaitė: „To historyczny moment dla nas”

  Dokument podpisali minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas oraz Maximilian Froch, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowych programów strategicznych Rheinmetall. Największa inwestycja obronna w historii Litwy — To historyczny moment dla naszego kraju. Właśnie podpisaliśmy protokół ustaleń. Oznacza...

  W tym roku kleszcze atakują wcześniej

  — Z powodu ocieplenia klimatu kleszcze stają się aktywne coraz wcześniej. Przypadki boreliozy, jak i kleszczowego zapalenia mózgu są rejestrowane przez cały rok. Niestety z każdym rokiem zwiększa się też liczba zakażeń — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Žygutienė, główna specjalistka Wydziału Zarządzania Chorobami Zakaźnymi Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego. Czytaj...