Więcej

  Coraz więcej ubóstwa i potrzebujących

  Chociaż wskaźnik zagrożenia ubóstwem na Litwie stopniowo maleje, w naszym kraju pozostaje ono jednym z najwyższych w Unii Europejskiej — co piąty mieszkaniec żyje w ubóstwie, podaje Urząd Statystyczny Litwy.

  Czytaj również...

  Liczba potrzebujących wzrosła o 50 proc.

  — W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób objętych wsparciem wzrosła o 17 tys. Do organizacji dobroczynnych codziennie zwracają się osoby potrzebujące. Według naszych prognoz w grudniu osób potrzebujących będziemy mieli o 50 proc. więcej. Oznacza to, że czeka nas bardzo trudny grudzień. Będziemy potrzebowali więcej wolontariuszy oraz o wiele więcej środków finansowych. Dlatego prosimy ludzi dobrej woli o pomoc, o darowizny. Zadzwoń pod numery 1343 (darowizna 3 euro) i 1403 (darowizna 10 euro) — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Simonas Gurevičius, dyrektor organizacji dobroczynnej „Maisto bankas” („Bank Żywności”).

  Z prognoz Departamentu Statystyki wynika, że w 2022 r., oceniając dochody ludności kraju, wskaźnik zagrożenia ubóstwem wyniesie 21,2 proc. Potwierdza to po raz kolejny, że zapomogi jednorazowe zasadniczo nie rozwiązują problemu ubóstwa ludności kraju i nie poprawiają sytuacji, która wymaga ukierunkowanych i zrównoważonych rozwiązań.

  Czytaj więcej: Ubóstwo na Litwie: problem nasila się wraz ze wstrząsami w gospodarce

  Pomocy potrzebują ludzie z różnych grup społecznych

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — O pomoc proszą osoby z różnych grup społecznych: seniorzy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, samotne. Wraz ze wzrostem kosztów żywności, rachunków komunalnych, nawet osobom, które pracują, ale otrzymują płacę minimalną, bardzo trudno jest przetrwać — zaznaczył Simonas Gurevičius.

  Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, że ubóstwo, zwłaszcza wśród seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych, pozostaje delikatnym problemem, który resort opieki socjalnej będzie nadal starał się rozwiązać za pomocą długoterminowych i jak najbardziej ukierunkowanych środków, tak aby zmniejszyło się ubóstwo wśród najbardziej wrażliwych grup.

  Najbardziej zagrożone osoby starsze

  „Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy przewiduje, że historycznie największy wzrost świadczeń socjalnych i przyspieszona indeksacja emerytur w 2022 r. będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie ubóstwa w kraju, zwłaszcza wśród osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych. Według prognoz Departamentu Statystyki najwyższe zagrożenie ubóstwem pozostanie w grupie wiekowej osób w wieku 65 lat i starszych, sięgającej 37,9 proc.” — napisano w nadesłanym oświadczeniu.

  W 2021 r. próg zagrożenia ubóstwem na osobę wynosił 516 euro miesięcznie, 1 084 euro dla rodziny składającej się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci do 14 lat. Bezwzględna granica ubóstwa wynosi 267 euro na osobę. W 2022 r. najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem odnotowano w Wilnie i rejonie wileńskim (odpowiednio 13,5 proc. i prawie 17 proc.), a najwyższy — w rejonach birżajskim i jezioroskim, gdzie przekroczył 33 proc.

  Pomoc państwa dla potrzebujących

  Osobom, których dochód z pracy, zabezpieczenia społecznego i innych dochodów z przyczyn obiektywnych pozostających poza ich kontrolą jest niewystarczający, zapewnia się pieniężną pomoc społeczną (zasiłek socjalny, rekompensata kosztów ogrzewania mieszkania i ciepłej wody).

  Dla dzieci z ubogich rodzin (wychowujących jedno lub dwoje dzieci), a także dzieci z rodzin wielodzietnych (wychowujących troje lub więcej dzieci) i dzieci niepełnosprawnych, dodatkowo przyznawany i wypłacany jest zasiłek rodzinny.

  Dzieci uczące się według programu nauczania przedszkola lub programów kształcenia ogólnego w szkole mają zapewnione wsparcie społeczne dla uczniów — bezpłatne posiłki i wsparcie na zakup przyborów uczniowskich. Wszystkie przedszkolaki, pierwszo- i drugoklasiści mają prawo do bezpłatnych obiadów bez oceny dochodów rodziny. Zaś dla starszych uczniów bezpłatne posiłki są zapewnione pod względem dochodów ich rodzin.

  Biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację osoby/rodziny oraz szczególne okoliczności, samorządy mają prawo do udzielenia pomocy społecznej w innych, nieprzewidzianych przypadkach (np. jednorazowe, celowe, okresowe, warunkowe itp.), gdy w trudnych sytuacjach wsparcie to jest konieczne.

  Czytaj więcej: Mieszkańcy otrzymają większą rekompensatę wydatków na ogrzewanie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat

  Według danych litewskiej policji drogowej w 2021 r. na litewskich drogach zginęło 126 osób. W tym roku, do 8 listopada, na Litwie doszło zaś do 2603 wypadków drogowych, w których rannych zostało aż 3033 osób, a 102 zginęły. „Światowy Dzień...

  Niebezpieczny czas na litewskich drogach. Jak postępują piesi i co mówią statystyki wypadków

  Kary dla pieszych od 10 do 230 euro Jak informuje policja drogowa, piesi podlegają odpowiedzialności administracyjnej za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kodeks wykroczeń administracyjnych przewiduje, że za naruszenie przepisów ruchu drogowego mogą oni zostać ukarani grzywną od 10 do 230...

  Obserwuj swoje dziecko: niebezpieczne używki są wszędzie

  Jak napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Służby Kontroli Leków, nie są zbierane informacje statystyczne o osobach zatrutych, w tym o uczniach. Jednak zmiany w sposobie konsultacji pozwalają czasem zauważyć tendencje dotyczące zatruć niektórymi substancjami. Objawy stosowania...

  Ukraiński zespół „Rushnychok” z Kłajpedy działa. „Wirus, teraz wojna, ale zdołamy przezwyciężyć”

  Już tradycyjne festiwale kultur narodowych na Litwie gromadzą wielu widzów, a występy zespołu „Rushnychok” stały się ozdobą takich festiwali sztuki. Dziewięć lat działalności — Ukraiński zespół „Rushnychok” został założony w grudniu 2013 r. przy ukraińskim centrum kulturalno-edukacyjnym „Rodyna” w Kłajpedzie....