Więcej

  Zmiany w Kodeksie Pracy ważne dla rodzin wychowujących dzieci

  Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie ważne zmiany w Kodeksie Pracy dla rodzin wychowujących dzieci do 3 lat.

  Czytaj również...

  „Celem zmiany art. 112 ust. 5 KP, przedstawionym w nocie wyjaśniającej do projektu, jest zwiększenie atrakcyjności sektora publicznego jako całości. Ta regulacja prawna realizuje pozytywne, istotne społecznie cele zachęcania rodziców do wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego poprzez zapewnienie alternatywnych sposobów godzenia interesów zawodowych i rodzinnych, zmniejszając w ten sposób różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swoich kompetencji udziela konsultacji w zakresie wdrażania prawa pracy, ale nie ocenia ważności przyjętych aktów prawnych, nie formułuje polityki stosunków pracy” — napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Inspekcji Pracy.

  „Celem zmiany art. 112 ust. 5 KP, przedstawionym w nocie wyjaśniającej do projektu, jest zwiększenie atrakcyjności sektora publicznego jako całości. Ta regulacja prawna realizuje pozytywne, istotne społecznie cele zachęcania rodziców do wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego poprzez zapewnienie alternatywnych sposobów godzenia interesów zawodowych i rodzinnych, zmniejszając w ten sposób różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przypominamy, że Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swoich kompetencji udziela konsultacji w zakresie wdrażania prawa pracy, ale nie ocenia ważności przyjętych aktów prawnych, nie formułuje polityki stosunków pracy” — napisano w nadesłanym oświadczeniu „Kurierowi Wileńskiemu” z Państwowej Inspekcji Pracy.

  Poprawki do KP Viktoriji Čmilytė-Nielsen

  Poprawki do Kodeksu Pracy zaproponowała przewodnicząca Sejmu, Viktorija Čmilytė-Nielsen.

  Proponuje w nich ustanowienie w państwowych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach obniżonej stawki pracy w wysokości 32 godzin (4 dni roboczych) tygodniowo (dla skróconego czasu pracy byłby wypłacany jak w pełnym wymiarze godzin) dla pracowników, którzy wracają do pracy przed końcem urlopu rodzicielskiego, aby opiekować się dzieckiem.

  W Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy RL „Kurier Wileński” poinformowano, że taka regulacja prawna ma zachęcać pracowników do wcześniejszego powrotu do pracy bez utraty kwalifikacji, a jednocześnie umożliwiałaby skuteczną opiekę nad małym dzieckiem.

  „Proponuje się ustanowienie tej skróconej stawki pracy dla pracowników instytucji państwowych, przedsiębiorstw i organizacji, aby nie zwiększać obciążenia biznesu i zwiększać atrakcyjność sektora publicznego dla potencjalnych pracowników. Jednocześnie oczekuje się, że gdy czterodniowy tydzień pracy okaże się skuteczny w sektorze publicznym, zostanie on również dobrowolnie wprowadzony przez podmioty sektora prywatnego” — poinformowano nas w ministerstwie.

  Czytaj więcej: Čmilytė-Nielsen: cenzus 21 lat do Sejmu byłby logiczny

  Skrócony czas pracy w placówkach budżetowych

  Od nowego roku prawo do skróconego czasu pracy, 32 godziny tygodniowo, otrzymają pracownicy instytucji budżetowych, tj. pracownicy placówek państwowych i samorządowych, które są utrzymywane z budżetu państwa lub samorządu, ze środków budżetu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z innych funduszy państwowych, pracownicy przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, instytucji publicznych, których właścicielem jest państwo lub samorząd oraz pracownicy Banku Litwy — wychowujący dzieci do lat 3. Mimo krótszego czasu pracy wynagrodzenie nie będzie zmniejszane.

  Skrócenie czasu pracy pracowników instytucji budżetowych do 32 godzin tygodniowo dotyczyć będzie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. pracujących do tej pory 40 godzin tygodniowo. W przypadku, gdy pracownik pracuje do 60 godzin tygodniowo, to jego wymiar czasu pracy powinien być skrócony proporcjonalnie. Skrócony czas pracy do 32 godzin tygodniowo dotyczyć będzie również pracowników, którzy obecnie mają skrócony czas pracy (nauczyciele, wykładowcy, pracownicy służby zdrowia itp.).

  Urlop ojcowski

  Urlop ojcowski, przyznawany pracownikom po urodzeniu dziecka, będzie mógł być podzielony na dwie części. Łączny wymiar urlopu ojcowskiego pozostanie bez zmian i wyniesie 30 dni kalendarzowych.

  Czytaj więcej: Ministerstwo proponuje dwumiesięczny urlop ojcowski

  Urlop rodzicielski

  Zajdą zmiany dotyczące nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego. Każdy z rodziców (rodzice adopcyjni, opiekunowie), korzystający z urlopu rodzicielskiego, w dowolnym momencie do ukończenia przez dziecko 18. lub 24. miesiąca życia, będzie miał w pierwszej kolejności prawo do wykorzystania 2-miesięcznej części urlopu rodzicielskiego, której nie można przenieść na nikogo innego. Każdy z rodziców (rodzice adopcyjni, opiekunowie) będzie mógł skorzystać z nieprzenoszalnej części 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego jednorazowo lub w częściach, na przemian z drugim rodzicem (rodzice adopcyjni, opiekunowie). Tak jak i dotychczas, pracownicy będą mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko 3. roku życia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wynagrodzenie nie jest najważniejsze: co najbardziej motywuje pracowników?

  — Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na zmianę sposobu przyznawania dodatkowych zachęt do pracy. Dla pracowników dzisiaj ważne jest, aby pracodawca więcej uwagi poświęcał usługom związanym ze zdrowiem, takim jak ubezpieczenie zdrowotne i profilaktyka, a także możliwościom dbania o zdrowie...

  Leszek Skierski: „Pierwotna myśl Fredry wciąż przemawia do widzów”

  Honorata Adamowicz: Dlaczego postanowiliście wystawić „Damy i huzary” w Wilnie? Leszek Skierski: W roku 2023 obchodziliśmy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Z tej okazji płocki teatr wystawił na Międzynarodowy Dzień Teatru sztukę „Damy i huzary” — jedną z najlepszych komedii...

  Beata Dzianowicz o „Strzępach”: „To film dla widza, który wierzy w ludzi”

  Honorata Adamowicz: Dlaczego postanowiła pani napisać scenariusz i wyreżyserować film o tak trudnym temacie, jakim jest choroba Alzheimera?  Dr hab. Beata Dzianowicz: Choroba Alzheimera i wszystkie inne neurodegeneracyjne choroby, których jest wiele, przerażają mnie bardziej niż np. wylew. Chciałabym bardzo...

  Groźna kalima znów nad Litwą: wyzwanie dla roślin i zdrowia człowieka

  — Duża fala upałów dotarła na Litwę w niedzielę. W południowo-zachodnich regionach Litwy temperatura przekraczała 20 stopni. Wraz z tym ciepłem już po raz drugi w tym roku dotarł do nas też pył saharyjski z dalekiej północy Afryki —...