Więcej

  Samorząd będzie bronić interesu społecznego mieszkańców w zakresie ustanowienia strefy ochrony sanitarnej

  W celu ochrony interesu publicznego i pomocy mieszkańcom w rozwiązaniu sytuacji, wynikającej z toczącej się obecnie procedury ustanawiania stref ochrony sanitarnej dla budynków zarządzanych przez spółkę „Vilniaus paukštynas” w osiedlach Rudomino, Kalwiszki i Dusienięta, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła wniosek do Sejmu RL, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska i spółki „Vilniaus paukštynas” (pol. Wileńska farma drobiu).

  Czytaj również...

  22 listopada, w celu omówienia tej sytuacji, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu, Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa, Wileńskiego Rejonowego Oddziału Narodowej Służby Rolnej, mieszkańców Rudomina, Kalwiszek i Dusieniąt oraz przedstawicieli SA „Vilniaus paukštynas”.

  Obecna na spotkaniu Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, zaapelowała o konstruktywny dialog i dyskusję oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które zadowoliłyby wszystkie zainteresowane strony. – Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie chronić interes publiczny i pomoże rozwiązać sytuację. Dążymy do ujednolicenia i stworzenia warunków do prowadzenia biznesu w rejonie wileńskim, ale nie chcemy by z tego powodu by cierpieli mieszkańcy, by nie czuli żadnych ograniczeń w codziennym życiu. Oczekujemy na pozytywną decyzję SA „Vilniaus paukštynas” – komentowała dyrektor administracji L. Kotłowska.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal konsekwentnie bronić interesów mieszkańców rejonu wileńskiego, w związku z czym apel do właściwych instytucji został pozytywnie rozpatrzony podczas posiedzenia Rady.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego i Administracja Samorządu 22 listopada 2022 r. otrzymała prośbę mieszkańców wsi Wołczuny, Dusienięta, Słomianka, Czarny Bór, Kalwiszki i Rudomino oraz członków wspólnot placówek oświatowych znajdujących się w Samorządzie Rejonu Wileńskiego o obronę interesu publicznego oraz praw i prawowitych interesów osób, które złożyły wniosek.

  Administracja Samorządu po rozpatrzeniu wniosku dokonała oceny okoliczności określonych w Uchwale Rady oraz zgodnie z art. 11 Ustawy o Administracji Publicznej RL, art. 4 par. 11 Ustawy o Prokuraturze RL, art. 2 pkt 7 cz. 2 Ustawy o kontrolerach Sejmu RL, w pełni popiera stanowisko wyrażone w Decyzji Rady Samorządu oraz w zatwierdzonym przez nią wniosku i przesłał wniosek do Prokuratury Generalnej RL i Urzędu Kontroli Sejmu RL do rozpatrzenia wniosku zgodnie z kompetencjami w zakresie ochrony interesu publicznego i praw człowieka, które mogły zostać naruszone.

  Czytaj więcej: Mer Maria Rekść spotkała się z młodzieżą rejonu wileńskiego

  1 grudnia przedstawiciele samorządu wraz z przedstawicielami innych instytucji uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, gdzie była omówiona powyższa sytuacja.

  Zwracamy uwagę, że w 2017 r. SA „Vilniaus paukštynas” wystąpiła do Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie możliwości rozwoju działalności gospodarczej na farmie drobiu, zlokalizowanej na terenie Dusieniąt i Kalwiszek, ale Rada postanowiła nie zatwierdzać programów wpływu hodowli kurcząt brojlerów na farmie SA „Vilniaus paukštynas” na środowisko, zlokalizowanej na terenie Dusieniąt i Kalwiszek.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...