Więcej

  Świąteczne prezenty dla dzieci niepełnosprawnych w rejonie wileńskim 

  Święta Bożego Narodzenia to okres nadziei i radości, a aby uczynić ten czas jeszcze bardziej magicznym, Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje od wielu lat realizowaną inicjatywę – tradycję wręczania upominków niepełnosprawnym dzieciom w rejonie wileńskim.

  Czytaj również...

  W tym roku, w celu nawiązania bliższego kontaktu i relacji z rodzicami i opiekunami dzieci niepełnosprawnych, poznania stojących przed nimi wyzwań, dzieci zostaną obdarowane upominkami podczas wizyt w ich domach.

  Już wkrótce, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy socjalni wileńskiego rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej do pracy z rodzinami, zgodnie z obsługiwanymi przez gminy terytoriami, do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi przyjadą i przekażą upominki ufundowane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz IB „Centrum Usług Społecznych Rejonu Wileńskiego”: manierkę, odblaski, torby sportowe, świąteczne świece zapachowe, gorzką  czekoladę  oraz ulotki informacyjne o usługach społecznych, świadczonych w rejonie wileńskim. W tym roku upominki będą wręczone dla 317. niepełnosprawnych dzieci.

  Wręczenie prezentów świątecznych podczas wizyt domowych zostało zainicjowane przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego, inicjatywę aktywnie wspierał i realizował Wileński Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Czytaj więcej: Józef Tomaszewicz-Jakowicz: „Rejon wileński nie wykorzystuje wszystkich możliwości, które ma”

  Zdaniem Krystyny Malinowskiej, kierownika Wydziału Usług Społecznych dla Rodzin i Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, ważne jest, aby na bieżąco informować o wszystkich możliwościach rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością rozwojową, aby zapewnić rodzicom i rodzinom informację o oferowanych usługach. – Cieszymy się z inicjatywy i jej aktywnej realizacji. Niezwykle ważne jest dla nas nawiązywanie kontaktu z rodzinami osób niepełnosprawnych oraz niesienie pomocy i udzielanie niezbędnych informacji w każdy możliwy sposób. Niestety, rodziny nadal w wielu przypadkach są zamknięte, nie zawsze wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka, dlatego ta inicjatywa jest doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, zapoznania się z pomocą, jaką oferuje im Samorząd – cieszy się z realizowanej świątecznej inicjatywy kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci K. Malinowska.

  Usługi socjalne dla potrzebujących pomocy dzieci niepełnosprawnych świadczone są przez instytucje świadczące usługi socjalne w rejonie wileńskim oraz w mieście Wilnie, przedstawionych przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  – Pracownicy socjalni Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego do pracy z rodzinami rozpoczęli już odwiedzanie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie tylko wręczają prezenty, ale też interesują się, jakie przeżywają trudności, jak ułatwić im codzienność, informują o oferowanych usługach socjalnych – mówi Beata Bartkienė, dyrektor IB „Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego”. 

  Usługi socjalne świadczone są osobom niepełnosprawnym, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym. Przypominamy, z jakich usług socjalnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub ich rodziny oraz gdzie powinni się zwracać, jeśli ich potrzebują.

  Czytaj więcej: Jezus mógł urodzić się wszędzie

  Świadczone są następujące usługi socjalne:

  • ogólne – usługi informacyjne, doradcze, pośrednictwa i reprezentacji, których celem jest rozwijanie lub kompensowanie zdolności osoby (rodziny) do samodzielnego dbania o życie osobiste (rodzinne) oraz uczestniczenia w życiu publicznym;

  • specjalne – nadzoru i opieki, których celem jest przywrócenie osobie (rodzinie) zdolności do samodzielnego dbania o siebie i integracji ze społeczeństwem lub zaspokajania potrzeb życiowych osoby poprzez udzielanie kompleksowej pomocy.

  Usługi socjalne mogą być świadczone w domu osoby, w samorządowych instytucjach socjalnych, organizacjach pozarządowych i wspólnotach.

  W sprawie usług świadczonych osobom niepełnosprawnym zapraszamy do kontaktu z IB „Ośrodek Pomocy Socjalnej Rejonu Wileńskiego” (ul. Bažnyčios 21, Niemenczyn) tel. (8 5) 215 3447 lub pocztą elektroniczną na adres info@vrspc.lt.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W sprawie świadczonych usług socjalnych na rzecz dziecka niepełnosprawnego można kontaktować się z Wydziałem Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tel. (8 5) 240 1490 lub pocztą elektroniczną: Ivona.Stasilovic@vrsa.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...