Więcej

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  Wraz z początkiem nowego roku tradycyjnie dokonujemy przeglądu statystyk Wydziału Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego za miniony rok.

  Czytaj również...

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą.

  Urodziło się więcej dziewczynek

  Obserwowana w ostatnich latach wyższa tendencja urodzeń chłopców w 2022 r. została wstrzymana – w ubiegłym roku urodziło się więcej dziewczynek. W 2022 r. dokonano 524 wpisów chłopców i 533 – dziewcząt. Sporządzono 13 aktów urodzenia dzieci obywateli Ukrainy, urodzonych na Litwie.

  12 grudnia zarejestrowano tysięczne dziecko urodzone w rejonie wileńskim. W Wydziale Stanu Cywilnego mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść złożyła życzenia rodzinie, w której urodziło się tysięczne dziecko w rejonie wileńskim. Szczęśliwi rodzice otrzymali słodki upominek oraz tradycyjną wyprawkę dla niemowląt. 

  Wyprawka dla niemowląt jest wręczana od 2018 r. noworodkom, których przynajmniej jeden z rodziców zadeklarował miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego (co najmniej na miesiąc przed urodzeniem dziecka) i zarejestrował urodzenie dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  W 2022 r. zarejestrowano 15 par bliźniąt: 6 par bliźniąt tej samej płci i 9 par bliźniąt różnej płci.

  488 matek urodziło pierwsze dziecko, 409 matek – drugie dziecko, 126 matek – trzecie dziecko, 22 matki urodziły czwarte dziecko, 7 matek urodziło 5. dziecko, 2 matki urodziły 6. dziecko. Jedna matka urodziła 7. dziecko, a nawet 2 matki – 8. dziecko.

  Najwięcej metryk urodzeń sporządzono w sierpniu – 114, w maju – 110, w czerwcu – 93 i w lipcu – 90.

  Czytaj więcej: Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  Tendencje w wyborze imion

  Wybór imienia dla noworodka jest dziś uważany za jedną z najważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć rodzice. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., były Dominik/Dominykas (nadano 14 razy), Marek/Markas (nadano 17 razy), Adam/Adomas – 12 razy, Lukas, Motiejus, Teodoras – po 9 razy, imię Adrian/Adrian zostało nadane 7 razy. Imiona Oskar/Oskaras, Aron, Rokas, Alan, Leon nadano po 4-6 razy.

  Dziewczynkom 17 razy nadano imię Emilia, 14 razy – imię Amelia/Amelia, 13 razy – Maja, 11 razy – Kamilė, 11 razy Gabija, Sofia. Dziewczynki otrzymały imiona Olivii, Adele, Pauliny, Kai, Ewy – od 5 do 9 razy.

  Wśród rzadszych i ciekawszych imion nadawanych noworodkom w 2022 r. były takie imiona jak: Didra, Audre, Salvadora, Melika, Nerina, Omeilita, Laila, Tille, Etele, Inide, Osman, Airis, Ezekielis, Gottardas-Gopalas, Teiloras, Timonas, Ajan. Ze starszych imion, które dziewczętom nadano raz lub dwa razy: Ona, Eglė, Valerija, Milda, Marija, Lucija, Jonė, Elena, Anna, Valerija, Anelė.

  Chłopcom ze starszych imion nadano imiona: Jonas (5 razy), Vilius, Jurgis, Algirdas, Dainius, Gediminas, Giedrius, Pranas, Pranciskus, Modestas po jednym. Dzieciom urodzonym za granicą nadano imiona: Mia, Saphira, Armando, Kiril, Teja, Daniel, Emmanuella, Adria, Mille, Logan, Aayan, Sadie, Gideons, Sebastian, Maksim, Luna, David, Alexa Maya.

  W 2022 r. podwójne imię otrzymało 60 dzieci. Spośród nich 32 dotyczą dzieci urodzonych za granicą, wciągając narodziny do ewidencji.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  – Od 1 maja, gdy obywatele Republiki Litewskiej narodowości nielitewskiej mają możliwość zapisywania swoich imion i nazwisk alfabetem łacińskim (bez znaków diakrytycznych) zgodnie z zasadami pisowni i budowy tego języka narodowego, nazwiska 5 noworodków zapisano w języku narodowym – podkreśla st. specjalistka Wydziału Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, p.o. kierownik wydziału Łucja Zacharko.

  Statystyki małżeństw

  Małżeństwo to radosne wydarzenie, kiedy dwoje ludzi decyduje się na stworzenie wspólnej przyszłości. W 2022 r. takich szczęśliwych wydarzeń zarejestrowano 347, w porównaniu z 2021 r. to o 64 więcej małżeństw (w 2021 r. zarejestrowano 283 małżeństwa).

  – To szczęśliwe statystyki, ponieważ liczba zawieranych małżeństw w naszym wydziale w ostatnich latach co roku nieznacznie spadała. Ponieważ jesteśmy blisko stołecznego Pałacu Ślubów, w wielu wypadkach młodzi mieszkańcy rejonu tradycyjnie wybierają stołeczny Pałac Ślubów. Poza tym większość mieszkańców naszego rejonu bierze ślub w kościołach miasta, a nie rejonu – zauważa Łucja Zacharko.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza młodych do celebrowania radosnej chwili zawarcia związku małżeńskiego w nowo urządzonej sali Urzędu Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Spośród 347 małżeństw, na ewidencję wciągnięto 75 małżeństw pobłogosławionych w trybie ustalonym przez Kościół (wyznaniowym). Zawarto 57 małżeństw za granicą.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W ciągu roku najwięcej małżeństw pobłogosławiono w kościele parafialnym w Suderwie – 17, 10 – w kościele parafialnym w Wojdatach, 9 – w kościele parafialnym w Ławaryszkach.

  Z roku na rok coraz więcej małżeństw jest rejestrowanych w innym miejscu, wybranym przez nowożeńców. Stało się to szczególnie popularne w ostatnich latach. W 2022 r. zarejestrowano aż 55 takich małżeństw (w 2021 r. – 44). Najwięcej małżeństw (13) zarejestrowano w Bradeliszkach w gminie Dukszty, 4 – w Parku Europy.

  Geografia małżeństw jest szeroka nie tylko pod względem naszego terytorium, ale także w skali globalnej. 57 mieszkańców naszego rejonu wzięło ślub za granicą: 15 – w Rosji, 5 – w Polsce, po 4 na Białorusi, Ukrainie, we Włoszech, w Gruzji, po 2 – w Grecji i Wielkiej Brytanii. Małżeństwa zawierano również w krajach takich jak Maroko, RPA i Cypr.

  W Wydziale Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego związek małżeński zawarło 22 obywateli innych krajów. Śluby zawierały osoby z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

  Najmłodsza panna młoda miała 17 lat, najmłodszy pan młody – 19. Najstarsza kobieta wyszła za mąż w wieku 69 lat, najstarszy mężczyzna – w wieku 73 lat. Największa różnica wieku między nowożeńcami – 25 lat.

  Najczęściej kobiety podczas zawierania małżeństwa wybierają nazwisko współmałżonka. W 2022 r. 263 kobiety wybrały nazwisko męża, 57 zachowało dotychczasowe nazwisko, a 27 kobiet wybrało podwójne nazwisko. 3 mężów wybrało nazwisko żony, a 1 mąż wybrał nazwisko podwójne.

  W ciągu roku w wydziale zarejestrowano 137 aktów rozwodowych. W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego odnotowano 1276 aktów zgonów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Celem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększanie atrakcyjności podwileńskich miejscowości


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...