Więcej

  Dzięki programowi „50 i 50” mieszkańcy mogą wyasfaltować drogi i zainstalować oświetlenie

  Już jedenasty rok Samorząd Rejonu Wileńskiego daje mieszkańcom i firmom możliwość wyasfaltowania dróg i urządzenia oświetlenia, finansując 50 proc. kosztów robót.

  Czytaj również...

  Możliwość finansowania reguluje zatwierdzony w 2012 r. przez Radę Samorząd Rejonu Wileńskiego opis procedury budowy, przebudowy i remontu komunikacji transportowej z udziałem osób fizycznych i prawnych. „Mieszkańcy i przedsiębiorcy aktywnie korzystają z możliwości wspólnie z samorządem po połowie płacić za wykonane roboty i cieszą się wyasfaltowanymi drogami czy zainstalowanym oświetleniem ulicznym. W 2022 r. do Samorządu Rejonu Wileńskiego wpłynęło 10 wniosków od mieszkańców o 50-procentowe dofinansowanie utrzymania dróg i ulic o znaczeniu lokalnym, z czego 9 wniosków zostało uwzględnionych” – czytamy na stronie samorządu.

  W 2022 r. wyasfaltowy został odcinek ul. Basiukų (313 m) we wsi Skojdziszki. Ułożenie nawierzchni asfaltowej kosztowało 69 946,81 euro, samorząd i mieszkańcy wnieśli po 34 973,4 euro. Wyasfaltowany został też odcinek drogi dojazdowej (408 m) do wsi Kowale w Gminie Mariampol. Wartość projektu wyniosła 80 tys. euro.

  Z oświetlenia i znacznie bezpieczniejszego otoczenia cieszą się mieszkańcy ul. Mėtų we wsi Wielka Rzesza (Gmina Rzesza). Postawiono 7 słupów oświetleniowych. Wartość projektu to 15 457,75 euro (mieszkańcy wnieśli 7228,87 euro).

  W tym roku kontynuowane są inne rozpoczęte w ubiegłym roku roboty:

  – asfaltowanie odcinka ul. Rytmečio w Awiżeniach (Gmina Awiżenie). Wartość prac – 54 060,16 euro (mieszkańcy wnieśli 27 030,08 euro). Wstępna długość wyasfaltowanego odcinka wynosi 80 m.

  – asfaltowanie ul. Lyglaukių we wsiach Ogrodniki, Polepie, Tołkaciszki. Na tym odcinku zaplanowano wyasfaltować aż 2,664 km drogi. Wartość prac wynosi 772 999,93 euro (wkład mieszkańców – 386 499,96 euro).

  W 2021 r., korzystając ze środków „Programu budowy, przebudowy i naprawy komunikacji transportowej z udziałem osób fizycznych i prawnych” wyasfaltowano aż 2,66 km dróg szutrowych i ich odcinków. Wyasfaltowano odcinek ul. Didžiosios we wsi Kowale w gminie Mariampol (172 550,60 euro), wymieniono nawierzchnię asfaltową ul. Tilto w Dworzyszczach w gminie Rzesza (76 148,91 euro), ułożono nawierzchnię asfaltową na ul. Perkūno we wsi Giłuże w gminie Awiżenie (24 371,25 euro) i na ul. Suopių we wsi Rzesza w gminie Awżenie (48 570,01 euro), z wyasfaltowanej drogi cieszą się też mieszkańcy ul. Baltiešos we wsi Rowy w gminie Zujuny (wartość robót 87 746,11 euro).

  W 2021 r. wraz z samorządem mieszkańcy zainstalowali też oświetlenie uliczne. Oświetlone zostały ulice Žemuogių, Draustinio we wsi Bojary w gminie Awiżenie (31 825,07 euro) i ul. Baltiešos we wsi Rowy w gminie Zujuny (39 287,40 euro).

  Czytaj więcej: Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Gdzie należy zwrócić się, aby skorzystać z możliwości dosfinansowania asfaltowania dróg? Osoby chcące skorzystać z możliwości pokrycia połowy kosztów robót muszą złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski przyjmowane są w okienku obsługi interesantów Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno), przesłane pocztą lub e-mailem (vrsa@vrsa.lt). Do wniosku należy dołączyć prośbę w wymaganej formie, upoważnienie osoby, która złożyła wniosek, wydane zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli jest to konieczne) oraz jego dane kontaktowe, zakres prac zleconych do wykonania (kosztorysy, orientacyjne ceny itp.), schemat obiektu lub opis lokalizacji oraz inne dodatkowe informacje.

  Po otrzymaniu wniosku administracja samorządu zwołuje posiedzenie komisji, na którym wniosek jest rozpatrywany według ustalonych kryteriów i podejmowana jest decyzja o sfinansowaniu robót. Administracja Samorządu opłaca wykonanie prac ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie.

  Tłum. L24.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...