Więcej

  Dzięki programowi „50 i 50” mieszkańcy mogą wyasfaltować drogi i zainstalować oświetlenie

  Już jedenasty rok Samorząd Rejonu Wileńskiego daje mieszkańcom i firmom możliwość wyasfaltowania dróg i urządzenia oświetlenia, finansując 50 proc. kosztów robót.

  Czytaj również...

  Możliwość finansowania reguluje zatwierdzony w 2012 r. przez Radę Samorząd Rejonu Wileńskiego opis procedury budowy, przebudowy i remontu komunikacji transportowej z udziałem osób fizycznych i prawnych. „Mieszkańcy i przedsiębiorcy aktywnie korzystają z możliwości wspólnie z samorządem po połowie płacić za wykonane roboty i cieszą się wyasfaltowanymi drogami czy zainstalowanym oświetleniem ulicznym. W 2022 r. do Samorządu Rejonu Wileńskiego wpłynęło 10 wniosków od mieszkańców o 50-procentowe dofinansowanie utrzymania dróg i ulic o znaczeniu lokalnym, z czego 9 wniosków zostało uwzględnionych” – czytamy na stronie samorządu.

  W 2022 r. wyasfaltowy został odcinek ul. Basiukų (313 m) we wsi Skojdziszki. Ułożenie nawierzchni asfaltowej kosztowało 69 946,81 euro, samorząd i mieszkańcy wnieśli po 34 973,4 euro. Wyasfaltowany został też odcinek drogi dojazdowej (408 m) do wsi Kowale w Gminie Mariampol. Wartość projektu wyniosła 80 tys. euro.

  Z oświetlenia i znacznie bezpieczniejszego otoczenia cieszą się mieszkańcy ul. Mėtų we wsi Wielka Rzesza (Gmina Rzesza). Postawiono 7 słupów oświetleniowych. Wartość projektu to 15 457,75 euro (mieszkańcy wnieśli 7228,87 euro).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W tym roku kontynuowane są inne rozpoczęte w ubiegłym roku roboty:

  – asfaltowanie odcinka ul. Rytmečio w Awiżeniach (Gmina Awiżenie). Wartość prac – 54 060,16 euro (mieszkańcy wnieśli 27 030,08 euro). Wstępna długość wyasfaltowanego odcinka wynosi 80 m.

  – asfaltowanie ul. Lyglaukių we wsiach Ogrodniki, Polepie, Tołkaciszki. Na tym odcinku zaplanowano wyasfaltować aż 2,664 km drogi. Wartość prac wynosi 772 999,93 euro (wkład mieszkańców – 386 499,96 euro).

  W 2021 r., korzystając ze środków „Programu budowy, przebudowy i naprawy komunikacji transportowej z udziałem osób fizycznych i prawnych” wyasfaltowano aż 2,66 km dróg szutrowych i ich odcinków. Wyasfaltowano odcinek ul. Didžiosios we wsi Kowale w gminie Mariampol (172 550,60 euro), wymieniono nawierzchnię asfaltową ul. Tilto w Dworzyszczach w gminie Rzesza (76 148,91 euro), ułożono nawierzchnię asfaltową na ul. Perkūno we wsi Giłuże w gminie Awiżenie (24 371,25 euro) i na ul. Suopių we wsi Rzesza w gminie Awżenie (48 570,01 euro), z wyasfaltowanej drogi cieszą się też mieszkańcy ul. Baltiešos we wsi Rowy w gminie Zujuny (wartość robót 87 746,11 euro).

  W 2021 r. wraz z samorządem mieszkańcy zainstalowali też oświetlenie uliczne. Oświetlone zostały ulice Žemuogių, Draustinio we wsi Bojary w gminie Awiżenie (31 825,07 euro) i ul. Baltiešos we wsi Rowy w gminie Zujuny (39 287,40 euro).

  Czytaj więcej: Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Gdzie należy zwrócić się, aby skorzystać z możliwości dosfinansowania asfaltowania dróg? Osoby chcące skorzystać z możliwości pokrycia połowy kosztów robót muszą złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski przyjmowane są w okienku obsługi interesantów Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno), przesłane pocztą lub e-mailem (vrsa@vrsa.lt). Do wniosku należy dołączyć prośbę w wymaganej formie, upoważnienie osoby, która złożyła wniosek, wydane zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli jest to konieczne) oraz jego dane kontaktowe, zakres prac zleconych do wykonania (kosztorysy, orientacyjne ceny itp.), schemat obiektu lub opis lokalizacji oraz inne dodatkowe informacje.

  Po otrzymaniu wniosku administracja samorządu zwołuje posiedzenie komisji, na którym wniosek jest rozpatrywany według ustalonych kryteriów i podejmowana jest decyzja o sfinansowaniu robót. Administracja Samorządu opłaca wykonanie prac ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie.

  Tłum. L24.lt


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...