Więcej

  Rekordowy przyrost ludności w rejonie wileńskim w ciągu dziesięciolecia

  Liczba mieszkańców w rejonie wileńskim w 2022 r. osiągnęła rekord – rejon wileński w ciągu roku pozyskał aż 5806 nowych mieszkańców, a w ciągu całego dziesięciolecia – ponad 15,5 tys.

  Czytaj również...

  Według danych IP „Centrum Rejestracji” ogółem miejsce zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zadeklarowało 114 634 mieszkańców (w tym są mieszkańcy objęci spisem osób bez miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego).

  Jedną z największych i najszybciej rozwijających się pozostaje gmina Awiżenie. 10 lat temu gmina liczyła zaledwie 7411 mieszkańców, a w 2022 r. liczba ta wzrosła ponaddwukrotnie – 15 611 mieszkańców; w ubiegłym roku osiedliło się tu 1766 nowych mieszkańców. Na drugim miejscu wśród największych gmin w 2022 r. była gmina Niemież, która liczy 9996 mieszkańców, na trzecim – gmina Zujuny (9055 mieszkańców).

  Również szybko się rozwijają inne podmiejskie gminy: gmina Rzesza – 8030 mieszkańców, gmina Pogiry – 7742, gmina Mickuny – 6597.

  Największe osiedla w rejonie wileńskim pod względem liczby mieszkańców: Skojdziszki (4015), Rudomino (3768), Rzesza (3519), Pogiry (3106), Wielka Rzesza (2980), Awiżenie (2870), Niemież (2378), Wołczuny (1795), Czarny Bór (1697), Zujuny (1690), Gałgi (1689), Mickuny (1631), Mejszagoła (1611), Kowalczuki (1547), Bujwidziszki (1454), Bukiszki, (1316), Grygajcie (1292), Bednary (1242), Wojdaty (1233), Bojary (1209), Klonówka (1006).

  Cieszy fakt, że rejon wileński jest właściwie oceniany i z roku na rok coraz więcej osób decyduje się tu zamieszkać. Korzystne położenie geograficzne, niższe podatki, tańsze działki w otoczeniu przyrody oraz stwarzane przez Samorząd bezpieczne, komfortowe warunki życia, zapewniające wysoką jakość życia i dobrobyt, przyciągają osadników do osiedlania się w malowniczym rejonie wileńskim.

  Czytaj więcej: Litwa odnotowała więcej zgonów i mniej urodzeń. Pogłębia się niż demograficzny


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...