Więcej

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  W celu rozbudowy i poprawy infrastruktury zbierania odpadów komunalnych oraz stworzenia lepszych warunków dla mieszkańców do ich segregacji, Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje projekt kontenerów naziemnych. Łącznie powstanie aż 260 naziemnych punktów zbiórki odpadów.

  Czytaj również...

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny.

  Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem UE na lata 2014-2020 nr 05.2.1-APVA-R-008 „Rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi” priorytetu 5 „Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i adaptacja do zmian klimatu”.

  We wszystkich gminach rejonu wileńskiego powstaną nowe naziemne punkty kontenerowe.

  Realizowany projekt podzielony jest na 5 stref obsługi odpadów wg gmin:

  • Strefa 1: terytoria gmin Awiżenie, Dukszty, Mejszagoła, Suderwie, Zujuny;
  • Strefa 2: terytoria gmin Bezdany, Bujwidze, m. Niemenczyn, Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza i Sużany;
  • Strefa 3: terytoria gmin Czarny Bór, Mariampol, Miedniki, Pogiry;
  • Strefa 4: terytoria gmin Kowalczuki, Ławaryszki, Mickuny, Niemież, Rudomino, Rukojnie i Szaterniki;
  • Strefa 5: terytoria gmin Awiżenie, Bezdany, Dukszty, Mejszagoła, Mariampol, Mickuny, m. Niemenczyn, Niemenczyn, Niemież, Podbrzezie, Pogiry, Rudomino, Rukojnie, Suderwie i Szaterniki.
  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie podpisano umowy z dwoma wykonawcami. W strefach 1, 3, 4 prace prowadzi ZSA „Rekreacinė statyba”, w strefie 2 (we wspólnotach ogrodowych) – ZSA „Inžinieriniai statiniai”. W strefie 5. trwają prace projektowe. Na dzień dzisiejszy możemy się cieszyć częściowo wyposażonymi placami w gminie Mariampol.

  Na każdym nowym placu zostanie zainstalowanych od 5 do 10 pojemników do segregacji odpadów tj. na tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady mieszane pozostałe po segregacji. Zastąpią zużyte, używane od wielu lat kontenery.

  Celem jest, że uporządkowana infrastruktura placów na terenach rejonu zachęci mieszkańców do segregacji i rozbudowy systemu sortowania odpadów. Place kontenerowe staną się też bardziej estetyczne, bezpieczniejsze i bardziej dostępne zarówno dla posiadaczy odpadów, jak i zbieraczy.

  Czytaj więcej: Rekordowy przyrost ludności w rejonie wileńskim w ciągu dziesięciolecia


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...

  W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa około 50 proc. wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono już modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Mickuny, Niemież i Rudamino. Stare i nieefektywne...