Więcej

  Architekci zajęli się trzema obiektami w rejonie wileńskim

  Owocowy udział Samorządu Rejonu Wileńskiego w konkursie architektonicznym „Inteligentne miasto 9“ i w poszukiwaniu nowych oraz oryginalnych rozwiązań architektonichnych. 3 obiekty na terenie Samorządu przyciągają coraz więcej uwagi spośród architektów i studentów.

  Czytaj również...

  Samorząd do udziału w konkursie zaproponował trzy obiekty: Geograficzne Centrum Europy, plażę w Suderwie i park w Skojdziszkach. Samorząd poszukuje oryginalnego pomysłu architektonicznego, jak stworzyć w tych miejscach atrakcyjne społecznie, funkcjonalnie wygodne obszary rekreacyjne, które byłyby docenione przez mieszkańców nie tylko okolic, ale i całego kraju.

  W siedzibie Litewskiego Związku Architektów w Wilnie odbyły się w ub. tygodniu warsztaty twórcze w ramach konkursu „Inteligentne miasto 9”. Uczestniczyły w nich również przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Czesława Lisowska, kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego (główny architekt), Andżelika Komarowska, kierownik Wydziału Zarządzania Krajobrazem, Anna Matwiejko, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Grażyna Gołubowska, gł. specjalistka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

  Podczas kreatywnych warsztatów uczestniczący w projekcie przedstawiciele samorządów, partnerzy i architekci omawiali aktualne kwestie, dzielili się doświadczeniami i radami, tworząc nowe wizje miast na Litwie.

  Przedstawiciele samorządów przybliżyli uczestnikom warsztatów specyfikę terenów zgłoszonych do projektu, odpowiedzieli na ich pytania oraz wyrazili swoje oczekiwania. Partnerzy przedstawili reprezentowane przez siebie produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania oraz możliwości ich integracji w projekcie.

  Podczas spotkania zaprezentowano również pomysły na obiekty w rejonie wileńskim. Wszystkie 3 proponowane obiekty spotkały się z dużym zainteresowaniem. Potencjał Geograficznego Centrum Europy, charakteryzującego się wyjątkowym położeniem i historią, dostrzegły zespoły architektów z firm „Architektūros linija” i „Aarchitects”. Pomysły na projekt przebudowy plaży w Suderwie są przygotowywane przez zespół architektów z „Archigonas”, a oryginalne pomysły na park w Skojdziszkach oferują dwa zespoły studentów architektury.

  Powołana komisja zdecyduje, które pomysły zespołów architektów zostaną zrealizowane w rejonie wileńskim.

  Czytaj więcej: Wybory samorządowe są próbą generalną przed sejmowymi

  „Bardzo się cieszymy, że obiekty rejonu wileńskiego zwróciły uwagę architektów, którzy przedstawili świetne pomysły na odnowę tych obiektów, aby stały się one bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i gości naszego rejonu. Wygenerowaliśmy pomysły, rozważyliśmy wiele różnych scenariuszy dla tych obiektów, a powołana komisja zdecyduje na początku czerwca, które pomysły zostaną wdrożone” – mówi Anna Matwiejko, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji.

  „Inteligentne miasto” to projekt, który z powodzeniem działa już dziewiąty rok. Skupia przedstawicieli innowacyjnego biznesu, instytucji rządowych i samorządów, a także najbardziej kreatywne młode talenty architektoniczne i profesjonalistów w celu wspólnego kształtowania wizerunku i przyszłości Litwy oraz tworzenia harmonijnych miast z inteligentnymi budynkami i rozwiązaniami.

  Misją projektu jest identyfikacja problematycznych przestrzeni publicznych na terenach samorządów i przyczynienie się do rozwiązywania w nich wrażliwych problemów społecznych oraz promowanie integracji młodych utalentowanych specjalistów na rynku pracy.

  Łącznie w projekcie bierze udział 9 samorządów: rejonów oniksztyńskiego, tauroskiego, łozdziejskiego, jurborskiego, możejskiego, malackiego, solecznickiego, wileńskiego i Druskienik.

  Czytaj więcej: Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim


  tlum. www.l24.lt

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...