Więcej

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Rejon wileński nadal jest bardzo atrakcyjny dla młodych rodzin – świadczy o tym nie tylko znaczny wzrost liczby mieszkańców każdego roku, ale także liczba osób, które chcą skorzystać z wsparcia finansowego na zakup pierwszego mieszkania w rejonie.

  Czytaj również...

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania.

  Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania wsparcia (2018 r.) 22 młode rodziny otrzymały wsparcie finansowe, w 2019 r. – 34, w 2020 – 99, w 2021 – nawet 167, w 2022 r. – 85. Również w całym tym okresie kolejnych 87 młodych rodzin otrzymało dodatkowe dotacje w związku ze wzrostem liczby dzieci wychowywanych w rodzinie.

  Do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2022 r. wpłynęły wnioski od 643 młodych rodzin, które chciały skorzystać ze wsparcia na zakup mieszkania i otrzymać oferowaną przez państwo subwencję na pokrycie początkowego wkładu własnego. Spośród złożonych zgłoszeń zatwierdzono 256 wniosków.

  Zdaniem Lucji Lipnickiej, kierownika Wydziału Ekonomiki i Nieruchomości, nie wszyscy spełniają określone warunki otrzymania wsparcia. Jednym z nich jest wysokość kredytu mieszkaniowego, według którego subwencja, przyznawana młodej rodzinie, nie może przekraczać 87 tys. euro. Kolejnym aspektem jest wielkość wsparcia udzielanego przez państwo oraz duża liczba osób oczekujących na wsparcie.

  Głównymi warunkami ubiegania się o zachętę finansową jest to, że oboje małżonkowie nie mogą mieć więcej niż 36 lat lub matka bądź ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci) i nie mają ukończonych 36 lat. Kolejny warunek – do dnia złożenia wniosku młoda rodzina, ani żaden z jej członków, nie posiadała domu lub jego części na terenie Litwy czy za granicą albo posiadany wcześniej lub obecnie dom, którego powierzchnia użytkowa na jednego członka rodziny jest mniejsza niż 14 metrów kwadratowych lub istniejące mieszkanie, niezależnie od jego powierzchni użytkowej, jest fizycznie zużyte o ponad 60 proc.

  W zależności od liczby dzieci dotacja wynosi od 15 do 30 proc. Wsparcie udzielane jest zarówno na zakup mieszkania, jak i na budowę własnego domu. Należy zauważyć, że korzystając z tego wsparcia, można kupić mieszkanie na prawie całym terenie rejonu wileńskiego, z wyjątkiem niektórych miejscowości, które nie mieszczą się w pojęciu rejonu wileńskiego.

  Czytaj więcej: Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  W rejonie wileńskim młode rodziny w większości preferują osiedlanie się na terenie gminy Mickuny – tę gminę w 2022 r. we wniosku wskazało nawet 32,81 proc. młodych rodzin. Dużo jest też chętnych na zakup mieszkania w gminie Niemież (11,17 proc.), trzecie miejsce pod względem pożądanych terytoriów zajmuje gmina Rzesza, w której chciałoby mieszkać 10,55 proc., gmina Pogiry – 5,08 proc.

  Analizując sposób nabywania mieszkania, wyraźnie widać, że młode rodziny preferują zakup domu lub mieszkania, zakup zaznaczyło 155 rodzin. 38 rodzin zdecydowało się na budowę mieszkań ze wsparciem, inne wybrały inny sposób nabywania, np. kupno starego domu i jego renowację.

  Najwięcej wniosków o wsparcie złożyły młode rodziny bezdzietne (100) i wychowujące jedno dziecko (70 rodzin). Wnioski o wsparcie złożyły 33 rodziny z dwójką dzieci, 8 rodzin z 3 dziećmi. Warto zaznaczyć, że gdy urodzi się więcej dzieci, można ubiegać się o dodatkową dotację. W 2022 r. z tej możliwości skorzystało 45 młodych rodzin.

  Cieszymy się, że nowi osadnicy wybierają rejon wileński. Rejon wileński jest atrakcyjny nie tylko ze względu na tereny wokół stolicy, ale także ze względu na stworzone tu środowisko życia – niższe podatki w porównaniu ze stolicą, tańsze działki, więcej przestrzeni i piękną przyrodę.

  Czytaj więcej: Wilno najlepsze, rejon wileński na 9. miejscu indeksu dobrobytu samorządów Litwy


  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...