Więcej

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Rejon wileński zajął 6. miejsce spośród 54 małych samorządów w najnowszym Indeksie Samorządów Litwy, opracowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku.

  Czytaj również...

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął 5.–6. miejsce wśród 54 małych samorządów. Miejsce te dzieli z Samorządem Rejonu Elektreńskiego.

  Eksperci przyznali rejonowi wileńskiemu 56 pkt. Dla porównania: zajmująca pierwsze miejsce Nerynga otrzymała 78 pkt, plasująca się na drugim miejscu Połąga – 77 pkt i na trzecim miejscu rejon kłajpedzki – 64 pkt, a rejon kowieński – 62 pkt.

  Budżet

  Samorząd Rejonu Wileńskiego został wyróżniony jako samorząd o najniższym zadłużeniu wśród małych samorządów. „Rejony poniewieski, radziwiliski i wileński charakteryzują się najniższym poziomem zadłużenia i zostały najwyżej ocenione” – podano w rankingu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Samorząd Rejonu Wileńskiego spośród innych małych Samorządów wyróżnia się szczególnie zrównoważonymi finansami publicznymi. W 2021 r. stosunek zadłużenia do przewidywanych dochodów w Samorządzie Rejonu Wileńskiego był o dwie dziesiąte niższy niż średnia małych samorządów. Stabilność finansów publicznych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego opiera się na ostatnim wskaźniku dziedziny „Budżet”, który ocenia samodzielność finansową Samorządu. W 2021 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego stosunek samodzielnych dochodów do dotacji państwowych wzrósł o 13 proc.

  W 2021 r. dług Samorządu Rejonu Wileńskiego stanowił 1,2 proc. dochodów prognozowanych, w porównaniu do 2020 r. zmiana zadłużenia wynosi zaledwie 1 proc. redukcji zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że samorząd podstołeczny utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów prognozowanych i przestrzega dyscypliny fiskalnej, uzyskał najwyższą ocenę – 10 pkt. 10 pkt pzyznano też Kłajpedzie.

  Czytaj więcej: W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  Otoczenie inwestycyjne

  Środowisko inwestycyjne w Samorządzie Rejonu Wileńskiego jest satysfakcjonujące. W 2021 r. wielkość inwestycji materialnych przypadająca na jednego mieszkańca była wyższa od średniej małych samorządów i wzrosła w ciągu roku aż o 73 proc. Podobna tendencja obserwuje się w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych – roczny wzrost wynosi 34 proc. Miało to również pozytywny wpływ na migrację ludności – w 2021 r. więcej osób zamieszkało w Samorządzie Rejonu Wileńskiego niż go opuściło.

  Rejon wileński znalazł się w pierwszej czwórce małych samorządów pod względem otoczenia inwestycyjnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego uzyskał 72 pkt, tyle samo otrzymał też Samorząd Neryngi. Na pierwszym miejscu – rejon kowieński z 77 pkt i Połąga z 75 pkt.

  Rejon wileński wraz z Neryngą i rejonem kowieńskim otrzymuje najwięcej inwestycji materialnych spośród innych małych samorządów – na jednego mieszkańca przypada prawie 5500 euro inwestycji materialnych w ciągu roku. Za wielkość zagranicznych inwestycji materialnych i bezpośrednich, przypadających na jednego na mieszkańca w 2021 roku, rejon wileński uzyskał odpowiednio 9,37 i 9 pkt.

  Czytaj więcej: Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Prowadzenie działalności gospodarczej

  Oceniając otoczenie inwestycyjne, analizowano również liczbę posiadanych przez mieszkańców zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej. Liczba mieszkańców, którzy mają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jest jednym ze wskaźników pozwalających ocenić aktywność gospodarczą na terenie samorządu. Wyższy wskaźnik pokazuje, że stworzono korzystniejsze warunki dla samodzielnej działalności i przedsiębiorczości mieszkańców (m.in. samorząd stosuje niskie stawki podatkowe).

  Analizując liczbę mieszkańców, którzy wykupili/przedłużyli licencje na prowadzenie działalności gospodarczej rejon wileński uzyskał 8,18 pkt. Statystyki pokazują, że liczba podmiotów gospodarczych działających w rejonie wileńskim rośnie z roku na rok, a na początku 2023 r. wyniosła 3822. Od 2019 do 2023 r. liczba podmiotów gospodarczych w rejonie wileńskim wzrosła aż o 41,09 proc.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wg posiadanych przez mieszkańców zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 r. uplasował się na 4. miejscu spośród wszystkich 60 litewskich samorządów (po Wilnie, Kownie i Kłajpedzie), a według podatków z działalności gospodarczej – 1. miejsce wśród samorządów rejonowych oraz 6. miejsce spośród wszystkich 60 samorządów.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie promuje przedsiębiorczość oraz wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego powołał Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...

  W kolejnych gminach rejonu wileńskiego pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne

  Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa około 50 proc. wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono już modernizację oświetlenia ulicznego w gminach Mickuny, Niemież i Rudamino. Stare i nieefektywne...