Wilno najlepsze, rejon wileński na 9. miejscu indeksu dobrobytu samorządów Litwy

Wileński Instytut Analiz Politycznych opracował indeks dobrobytu 60 samorządów Litwy. Najlepiej zostało ocenione Wilno, które otrzymało 6,5 pkt., Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 9. miejsce z 4,5 pkt.

Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Rejon wileński został dobrze oceniony pod względem demograficznym
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Indeks mierzy bezpieczeństwo społeczne i fizyczne, wskaźniki ekonomiczne, edukacyjne i demograficzne. Do indeksu wykorzystano oficjalne statystyki Litwy, Litewskiej Służby Zatrudnienia, Instytutu Higieny, Systemu Informacji Zarządzania Oświatą. Rejon wileński został najlepiej oceniony pod względem zdrowej demografii i prężnej gospodarki.

Czytaj więcej: Proponowany model samorządów: mer z prawem weta, oficjalna pozycja lidera opozycji w radzie

Zdrowa demografia

Samorząd Rejonu Wileńskiego został też dobrze oceniony pod względem demograficznym. Składnik „Zdrowa demografia” został oceniony przez twórców indeksu na 7,9 pkt. Według tego wskaźnika zajmuje wysokie 3. miejsce wśród 60 samorządów, wyprzedzając 57 samorządów, a nawet stolicę.

Wśród samorządów pierścieniowych Samorząd Rejonu Wileńskiego znajduje się na drugim miejscu, ustępując jedynie kłajpedzkiemu samorządowi pierścieniowemu, który zdobył maksymalną liczbę punktów — 10.

Do oceny składnika zdrowej demografii mierzono następujące wskaźniki statystyczne: wskaźnik starzenia się demograficznego na początku roku, bilans migracji (bilans między przyjazdami i wyjazdami mieszkańców).

Według wskaźnika „żywotna gospodarka” rejon wileński w 2021 r. wzniósł się o 3 pozycje. Po uzbieraniu 3,5 pkt. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 10. miejsce. Składnik „żywotna gospodarka” mierzono według wynagrodzeń (miesięcznie netto), liczby małych i średnich przedsiębiorstw działających na początku roku, oraz poziomu zatrudnienia w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na mieszkańca na koniec roku.

Czytaj więcej: Sezon grzewczy. Samorząd Rejonu Wileńskiego radzi, jak zaoszczędzić

Bezpieczeństwo społeczne

W dziedzinie bezpieczeństwa społecznego rejon wileński zajął 15. miejsce z 3,1 pkt. Spośród samorządów pierścieniowych Samorząd Rejonu Wileńskiego pod względem bezpieczeństwa społecznego wywalczył drugie miejsce. Na składnik bezpieczeństwa społecznego składają się: liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba dzieci otrzymujących bezpłatne posiłki, liczba osób długotrwale bezrobotnych, wskaźnik zatrudnienia kobiet/mężczyzn oraz wskaźnik zagrożenia ubóstwem.

Dziedzina edukacji

W dziedzinie oświaty rejon wileński został oceniony na 5,6 pkt. i zajął 43. miejsce. W porównaniu do 2020 r. rejon wileński wzniósł się o 7 pozycji. Zastosowana metodologia oceny tego wskaźnika nie oddaje jednak całej sytuacji systemu oświaty w rejonie wileńskim.

W sferze oświaty rankingi oceniały następujące kryteria: odsetek dzieci w wieku obowiązku szkolnego, które nie uczęszczają do szkoły, zakres edukacji dzieci w wieku 4-6 lat, liczbę uczniów uczestniczących w programach edukacji pozaformalnej lub uczęszczających do grup szkolnych ogólnokształcących, udział absolwentów, którzy otrzymali 51-100 pkt. z egzaminu maturalnego — z matematyki, z języka litewskiego.

Edukacja zawsze była i będzie priorytetową sferą samorządu rejonu wileńskiego. Każdego roku jest jej przydzielana największa część budżetu. Co roku bardzo dużo inwestuje się w infrastrukturę placówek edukacyjnych, tworzenie bezpiecznego i nowoczesnego środowiska szkolnego. Dla instytucji edukacyjnych w 2021 r. przydzielono 51 mln 679 tys. euro (w 2020 r. — 48 mln 11,7 tys. euro). Do tej pory odnowiono aż 87 proc. instytucji edukacyjnych.

Czytaj więcej: Polskie szkoły mają czym się pochwalić


Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego