Więcej

  Gmina Sużany ma nowego partnera współpracy międzynarodowej

  22 marca Tadeusz Alancewicz, starosta gminy Sużany i Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi (Rzeczpospolita Polska) podpisali umowę o współpracy międzynarodowej.

  Czytaj również...

  W uroczystości podpisania umowy uczestniczył także dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny Algimant Baniewicz oraz członkowie delegacji gminy Rozogi. Umowa o współpracy przewiduje współpracę między gminą Sużany rejonu wileńskiego a gminą Rozogi, w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnych celów i interesów społeczności. Uzgodniono, że współpraca będzie odbywała się w zakresie realizacji wspólnych projektów w ramach programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027”, będzie rozwijana współpraca w zakresie turystyki, edukacji, kultury i działalności sportowej, będzie prowadzona wymiana młodzieży i społeczności szkolnych, instytucji kultury, sportu oraz organizacji publicznych.

  Po omówieniu wspólnych inicjatyw i perspektyw na najbliższe lata oraz podpisaniu umowy o współpracy w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, delegacja z Polski wraz z przedstawicielami gminy Sużany odwiedziła filię Muzeum Oświaty Wileńszczyzny w Orzełówce oraz zwiedziła gmach byłej Szkoły Podstawowej w Tarakańcach.

  Czytaj więcej: Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  „Mam nadzieję, że po podpisaniu umowy o współpracy międzynarodowej już wkrótce przedstawimy społeczności Sużan wspólnie zaplanowane działania i inicjatywy, wymienimy się dobrymi praktykami w dziedzinie edukacji i kultury w zakresie przeprowadzania wymiany dzieci i młodzieży, realizacji wspólnych projektów, które otworzą dodatkowe korzyści i możliwości dla społeczności zarówno Sużan, jak i Rozogów” –  powiedział Tadeusz Alancewicz, starosta gminy Sużany, ciesząc się z nowej przyjaźni, którą nawiązała gmina.

  Gmina Sużany Rejonu Wileńskiego współpracuje z dwoma innymi gminami z Polski – w 2018 r. podpisano umowę o współpracy z powiatem Braniewskim, a w 1998 r. – z gminą Pasym.


  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...