Więcej

  Gmina Sużany ma nowego partnera współpracy międzynarodowej

  22 marca Tadeusz Alancewicz, starosta gminy Sużany i Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi (Rzeczpospolita Polska) podpisali umowę o współpracy międzynarodowej.

  Czytaj również...

  W uroczystości podpisania umowy uczestniczył także dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny Algimant Baniewicz oraz członkowie delegacji gminy Rozogi. Umowa o współpracy przewiduje współpracę między gminą Sużany rejonu wileńskiego a gminą Rozogi, w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnych celów i interesów społeczności. Uzgodniono, że współpraca będzie odbywała się w zakresie realizacji wspólnych projektów w ramach programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027”, będzie rozwijana współpraca w zakresie turystyki, edukacji, kultury i działalności sportowej, będzie prowadzona wymiana młodzieży i społeczności szkolnych, instytucji kultury, sportu oraz organizacji publicznych.

  Po omówieniu wspólnych inicjatyw i perspektyw na najbliższe lata oraz podpisaniu umowy o współpracy w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, delegacja z Polski wraz z przedstawicielami gminy Sużany odwiedziła filię Muzeum Oświaty Wileńszczyzny w Orzełówce oraz zwiedziła gmach byłej Szkoły Podstawowej w Tarakańcach.

  Czytaj więcej: Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  „Mam nadzieję, że po podpisaniu umowy o współpracy międzynarodowej już wkrótce przedstawimy społeczności Sużan wspólnie zaplanowane działania i inicjatywy, wymienimy się dobrymi praktykami w dziedzinie edukacji i kultury w zakresie przeprowadzania wymiany dzieci i młodzieży, realizacji wspólnych projektów, które otworzą dodatkowe korzyści i możliwości dla społeczności zarówno Sużan, jak i Rozogów” –  powiedział Tadeusz Alancewicz, starosta gminy Sużany, ciesząc się z nowej przyjaźni, którą nawiązała gmina.

  Gmina Sużany Rejonu Wileńskiego współpracuje z dwoma innymi gminami z Polski – w 2018 r. podpisano umowę o współpracy z powiatem Braniewskim, a w 1998 r. – z gminą Pasym.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...