Więcej

  Nieobecność na lekcjach stała się dla szkół dużym problemem

  Odkąd nieobecność uczniów na lekcjach usprawiedliwiana jest pismem od rodziców, absencja na zajęciach stała się dużym problemem dla szkół. Dlatego Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu RL proponuje, aby rodzice mogli usprawiedliwić jedynie 5 dni nieobecności ucznia w miesiącu.

  Czytaj również...

  Wakacje zamiast choroby

  — Stale otrzymujemy informacje ze szkół, że rodzice pod pretekstem choroby dziecka i korzystając z faktu, że zaświadczenia lekarskie nie są obowiązkowe, wyjeżdżają na wakacje. Uważamy, że jest to nie do przyjęcia, ponieważ w konsekwencji cierpią uczniowie i jakość ich edukacji. Każda lekcja jest bardzo ważna. Wnioski Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jednoznacznie stwierdzają, że istnieje pewien związek między czasem, jaki uczniowie spędzają na nauce w szkołach, a ich osiągnięciami. Z międzynarodowych badań wynika, że uczniowie, którzy spóźniają się na zajęcia lub je opuszczają, mają gorsze wyniki w nauce niż ci, którzy pilnie uczęszczają na wszystkie zajęcia — poinformowano „Kurier Wileński” w ministerstwie edukacji, nauki i sportu.

  Do 2019 r. rodzice mogli w miesiącu usprawiedliwić tylko kilkudniową absencję ucznia na lekcjach, resztę nieobecności uzasadniano zaświadczeniem lekarskim. Jednak ze względu na wymogi ochrony danych, zaświadczenia lekarskie nie są już wydawane i od 2019 r. nieobecność na wszystkich zajęciach usprawiedliwiana jest wyłącznie pismem od rodziców.

  Czytaj więcej: O wojnie naszej, którą wiedziemy z uczniami, ich rodzicami i resztą świata…

  Poszukiwanie rozwiązań

  — Wspólnie z ministerstwem ochrony zdrowia szukamy sposobów rozwiązania problemu informowania szkoły o chorobie dziecka bez nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych na lekarzy i bez naruszania zasad ochrony danych. Dzięki pracy i dyskusji zostanie znalezione najlepsze rozwiązanie, aby dać szkole więcej informacji i uprawnień kontrolnych bez ujawniania wrażliwych danych osobowych — poinformowano nas w resorcie oświaty.

  Zaświadczenie lekarskie

  Rozważana jest następująca zasada: jeśli dziecko nie przychodzi do szkoły przez więcej dni w miesiącu, niż rodzice będą mogli uzasadnić, to szkoła będzie musiała otrzymać zaświadczenie lekarskie. W przypadku naruszenia tego wymogu wychowawca klasy będzie musiał ostrzec rodziców. Jeśli wymóg ten zostanie naruszony po raz drugi, sprawa dziecka zostanie rozpatrzona przez komisję ds. opieki nad dziećmi. Jeśli w ciągu roku zostanie zatwierdzone trzecie naruszenie, sprawa zostanie przekazana do Służby Ochrony Praw Dziecka.

  Coraz większa liczba opuszczanych lekcji

  — Nie możemy powiedzieć dokładnie, o ile zwiększyła się liczba opuszczonych lekcji od czasu, gdy nieobecność uczniów na lekcjach usprawiedliwiana jest pismem od rodziców. Posiadamy tylko statystyki sporządzone przez obecny rząd; aby potwierdzić taki wzrost, musimy pozyskać dane z poprzednich lat. Docierają jednak do nas obawy nauczycieli i dyrektorów szkół, że liczba opuszczonych lekcji wciąż się zwiększa bez żadnego uzasadnienia — poinformowano w resorcie oświaty.

  Od 2019 r. nieobecność na wszystkich zajęciach usprawiedliwiana jest pismem od rodziców
  | Fot. Pixabay.com

  Statystyka nieobecności

  Według posiadanych przez ministerstwo statystyk można powiedzieć, że średnio jeden uczeń opuszcza 9,8 proc. lekcji (co dziesiąta lekcja jest opuszczana) lub opuścił już średnio 57 lekcji w tym roku szkolnym. 20,95 proc. opuszczonych lekcji nie zostało usprawiedliwionych. Choroba uzasadnia usprawiedliwienie 83,78 proc. opuszczonych lekcji. 17,6 proc. uczniów (prawie co piąty uczeń) opuścił już ponad 100 lekcji w tym roku szkolnym.

  — Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tej chwili coraz więcej dzieci w wieku szkolnym opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. Odpowiedź na to pytanie wymagałaby szczegółowych i starannych badań. Z jednej strony, być może, uczniowie z jakiegoś powodu zaniedbali swój główny obowiązek uczenia się, rodzice niezbyt dbają o to, żeby dziecko uczęszczało na lekcje. W związku z tym konieczny jest ściślejszy nadzór nad frekwencją w szkole. Z drugiej strony pojawiają się pytania dotyczące samej szkoły, dlaczego uczniowie jej unikają — powiedziano w ministerstwie.

  Istnieją plany, by przeznaczyć państwowe fundusze na realizację od nadchodzącego roku szkolnego zwiększonej liczby bezpłatnych godzin poświęconych na poradnictwo dla uczniów.

  Rodzice będą mogli usprawiedliwić 5 dni

  Na wstępie z ministerstwem zdrowia uzgodniono, że rodzice będą mogli usprawiedliwić 5 dni nieobecności ucznia w miesiącu; natomiast inne opuszczone lekcje powinni usprawiedliwiać lekarze.

  — Decyzja jeszcze nie została podjęta. Prowadzimy rozmowy z innymi zainteresowanymi stronami, aby uzgodnić dokładną liczbę opuszczonych lekcji, które mogą usprawiedliwić rodzice. Minister spotkała się z przedstawicielami szkół, z którymi omawiano te kwestie. Mamy nadzieję, że na początku następnego roku szkolnego dostosowana zostanie regulacja prawna dotycząca kwestii uczęszczania na zajęcia, co pomoże skuteczniej osiągnąć lepszą frekwencję — zaznaczono.

  Ostrzeżenie lub grzywna

  Kodeks wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej stanowi, że jeżeli rodzice i opiekunowie bez uzasadnionych przyczyn nie zapewniają uczęszczania do szkoły dzieciom w wieku poniżej 16 lat lub uniemożliwiają im naukę zgodnie z programami nauczania na poziomie podstawowym i średnim I stopnia, to otrzymują ostrzeżenie lub grzywnę w wysokości od 140 do 300 euro. Wykroczenie to popełniane wielokrotnie pociąga za sobą grzywnę od 280 do 600 euro.

  Sankcje administracyjne

  W przypadku powtarzających się wykroczeń administracyjnych może zostać zastosowana sankcja administracyjna w postaci zobowiązania rodziców do udziału np. w programach mających na celu poprawę komunikacji z dziećmi. Prawo i obowiązek dziecka do nauki jest również chroniony przez inne artykuły Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Na przykład naruszenie praw dziecka to niedopełnienie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez kierowników instytucji edukacyjnych i innych, pod nadzorem których dziecko się znajduje, wychowawców lub inne osoby im równoważne. Pociąga to za sobą ostrzeżenie lub grzywnę od 30 do 150 euro.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Ile kosztuje darmowa edukacja?

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Czego uczą podczas wojskowej służby obowiązkowej

  — Obecnie dziewięciomiesięczna stała obowiązkowa wstępna służba wojskowa odbywa się w jednostkach wojskowych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez dowódcę litewskich sił zbrojnych. Cykl szkoleniowy podzielony jest na różne fazy. Najpierw żołnierze biorą udział w podstawowym kursie żołnierskim (11 tygodni),...

  Minister Navickienė podała się do dymisji. Matulas: „Musiała zadeklarować tę podróż”

  Minister opieki socjalnej i pracy Monika Navickienė podała się do dymisji po opublikowaniu informacji o tym, że w ubiegłym roku wraz z rodziną poleciała prywatnym samolotem na wakacje do Dubaju. Sytuację jeszcze bardziej skomplikował fakt, że podróż odbyła się...

  Zespół inicjatywy „Może na Litwę?” pomaga w powrocie do ojczyzny

  Służba Zatrudnienia uruchomiła inicjatywę „Może na Litwę?”, skierowaną specjalnie do obywateli Litwy mieszkających za granicą. Celem jest rozpowszechnianie jasnych informacji na temat litewskiego rynku pracy, wolnych miejsc pracy, pracodawców i ich oczekiwań. Organizowane są spotkania z członkami społeczności, zrzeszeń...

  Koszenie trawnika przy bloku: obowiązek samorządu czy właściciela?

  Za koszenie trawnika na terenie, który należy do samorządu, jest odpowiedzialny samorząd. Natomiast jeżeli niektóre bloki mieszkalne znajdują się na terenach prywatnych, to za koszenie trawnika są odpowiedzialni właściciele. Trawniki są koszone na wysokość 5–10 cm — Tereny rekreacyjne wokół bloków...