Więcej

  Wystawa „Jerzy Orda 1905-1972” w Trokach

  3 maja, w ramach obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, przy Pałacu Kultury w Trokach zostanie otwarta wystawa plenerowa poświęcona dr. Jerzemu Ordzie.

  Czytaj również...

  Ideały Konstytucji 3 maja przetrwały

  — Dr Jerzy Orda to przykład postaci, która ukazuje, że ideały Konstytucji 3 maja przetrwały wśród Polaków i Litwinów przez długi okres zaborów. O I Rzeczypospolitej przypomina już jego pochodzenie, bo jak wiadomo jego rodzinne korzenie wywodzą się z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Małopolski. O wiele ważniejsze jest jednak to, że można go uznać za prawdziwego spadkobiercę idei Oświecenia, jako człowieka całkowicie oddanego edukacji, ideałom demokratycznym, znawcę kultury i sztuki — podkreśla Edward Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach.

  Wilno i Troki Jerzego Ordy

  Jerzy Orda urodził się 20 marca 1905 r. w Nowoszycach pod Pińskiem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, głęboko zakorzenionej w tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więzy pokrewieństwa łączyły go z Napoleonem Ordą, akwarelistą i rysownikiem, oraz z rodem Giedroyciów. Rodzina od strony matki pochodziła z Galicji, a jego dziadkiem był wybitny historyk Stanisław Smolka.

  Do Wilna przyjechał w 1926 r. by kontynuować studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. Miasto, jego barokowa architektura i niepowtarzalny charakter zafascynowały go tak bardzo, że pozostał mu wierny niezależnie od bardzo burzliwych wydarzeń II wojny światowej i trwającej dziesięciolecia sowieckiej okupacji.

  Wiele uwagi poświęcił również zamkowi w Trokach. Przygotowując artykuł naukowy na jego temat nie tylko badał dokumenty archiwalne, ale także osobiście wykonywał pomiary grubości, szerokości i długości cegieł, grubości i wysokości murów, odtwarzał nawet wymiary nieistniejących już pomieszczeń.

  Czytaj więcej: Jerzy Orda – wilnianin z wyboru

  W Trokach projekcja filmu „Jerzy Orda. Anarchista w Duchu św. Augusta”

  W pierwszej połowie czerwca w Trokach planowana jest także projekcja filmu „Jerzy Orda. Anarchista w Duchu św. Augusta” połączona z warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży.

  Czytaj więcej: Jerzy Orda, Wilno i anarchia

  Autorzy wystawy:

  Scenariusz — Ilona Lewandowska
  Zdjęcia — Waldemar Dowejko
  Rysunki i projekt graficzny — Tomasz Bereźnicki

  Organizatorzy:

  Pałac Kultury w Trokach
  Galeria Fojė

  Wystawa powstała w 2022 r. w ramach obchodów 50 rocznicy śmierci dr Jerzego Ordy jako projekt realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

  W Trokach będzie ją można oglądać do końca sierpnia 2022 r.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...