Więcej

  Mer Robert Duchniewicz spotkał się z przewodniczącą Państwowej Komisji Języka Litewskiego dr Violetą Meiliūnaite

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podczas spotkania 26 czerwca z przewodniczącą Państwowej Komisji Języka Litewskiego (lit. VLKK) dr Violetą Meiliūnaite omówili używanie języka litewskiego i języków mniejszości narodowych w rejonie wileńskim. Odnieśli się też do apelu mera do przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen oraz parlamentarzystów w sprawie projektu uchwały dotyczącej wytycznych polityki językowej państwa na lata 2023–2030, a także pisowni nazw osiedli i innych istotnych spraw.

  Czytaj również...


  – Nasze stanowisko, jako Samorządu Rejonu Wileńskiego, jest takie, że musimy utrzymać równowagę używania języka państwowego, tj. litewskiego i innych języków ojczystych. Rejon wileński wyróżnia się tym, że zamieszkuje go wielu mieszkańców różnych narodowości. Konieczne jest wzmocnienie języka litewskiego, ale jednocześnie umożliwianie lokalnym mieszkańcom zachowanie i poznanie ich języka ojczystego. Dlatego na tym spotkaniu mamy nadzieję znaleźć możliwości bliższej współpracy z Państwową Komisją Języka Litewskiego – powiedział mer Duchniewicz.
  Podczas spotkania omówiono apel mera z dnia 14 czerwca do przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen oraz parlamentarzystów o ponowne przyjrzenie się i poprawienie przedłożonego przez PKJL projektu uchwały ws. wytycznych polityki językowej państwa na lata 2023–2030. Podczas rozmowy dr Violeta Meiliūnaitė powiedziała, że ten projekt przygotowała poprzednia PKJL, i przyznała, że przed skierowaniem go do Sejmu należałoby go uzgodnić z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zarówno mer, jak i przewodnicząca PKJL zgodzili się w przyszłości co do wymiany informacji dotyczących takich i podobnych projektów.
  – Priorytetowymi zadaniami naszej komisji jest wzmacnianie prestiżu języka litewskiego i szkolnictwa lituanistycznego zarówno na Litwie, jak i poza jej granicami. Jednak w pełni rozumiemy, że pewne terytoria Litwy, takie jak rejon wleński, Wisaginia itp., wyróżniają się różnorodnością ludzi innych narodowości. Dlatego zgadzamy się, że razem musimy nie przymusowo, ale jak zaznacza mer, zachowując równowagę, pozwolić mieszkańcom jeszcze bardziej pokochać język litewski, uczyć się go, ale jednocześnie pielęgnować swój język ojczysty. Myślę, że z nowym kierownictwem rejonu wileńskiego uda nam się to wszystko osiągnąć – zaznaczyła dr Meiliūnaitė.

  Czytaj więcej: Mer R. Duchniewicz odwiedził i złożył życzenia podopiecznym Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

  Na spotkaniu omówiono również pismo skierowane przez inną instytucję – Państwową Inspekcję Językową – do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, które informuje, że we wsiach Bieliszki i Orzełówka, znajdujących się na terenie samorządu, znajdują się napisy w języku litewskim i polskim, i wskazuje, że należy je usunąć, pozostawiając jedynie napisy w języku państwowym.
  – Nie zgadzamy się z takim zaleceniem. Rzeczywiście brakuje jasnych regulacji prawnych. Jednak, jak już wspomniałem, Samorząd Rejonu Wileńskiego, w przeciwieństwie do innych samorządów na Litwie, jest gęsto zamieszkany przez osoby, które uważają się za osoby narodowości polskiej. Konstytucja Republiki Litewskiej gwarantuje obywatelom należącym do mniejszości narodowych prawo do pielęgnowania swojego języka, kultury i obyczajów. Dlatego my, jako reprezentanci tych mieszkańców i przestrzegający Konstytucję Litwy, musimy to docenić i zapewnić im możliwość pielęgnowania naszego języka i obyczajów – powiedział Robert Duchniewicz.
  Przewodnicząca PKJL dr V. Meiliūnaitė obiecała dokładniej przyjrzeć się tej sprawie i ewentualnie opublikować wskazówki.
  Ponadto na spotkaniu uzgodniono, że będą organizowane wspólne wydarzenia, projekty, bezpłatne prelekcje dla mieszkańców rejonu wileńskiego, wdrażana i wykorzystywana większa ilość narzędzi cyfrowych w edukacji (np. w gminach Ławaryszki, Miedniki, Kowalczuki i in.) i innych instytucjach, a także będzie zwiększane rozpowszechniane informacji, narzędzi edukacyjnych w lokalnych mediach.  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...