Więcej

  Mer Robert Duchniewicz spotkał się z przewodniczącą Państwowej Komisji Języka Litewskiego dr Violetą Meiliūnaite

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podczas spotkania 26 czerwca z przewodniczącą Państwowej Komisji Języka Litewskiego (lit. VLKK) dr Violetą Meiliūnaite omówili używanie języka litewskiego i języków mniejszości narodowych w rejonie wileńskim. Odnieśli się też do apelu mera do przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen oraz parlamentarzystów w sprawie projektu uchwały dotyczącej wytycznych polityki językowej państwa na lata 2023–2030, a także pisowni nazw osiedli i innych istotnych spraw.

  Czytaj również...


  – Nasze stanowisko, jako Samorządu Rejonu Wileńskiego, jest takie, że musimy utrzymać równowagę używania języka państwowego, tj. litewskiego i innych języków ojczystych. Rejon wileński wyróżnia się tym, że zamieszkuje go wielu mieszkańców różnych narodowości. Konieczne jest wzmocnienie języka litewskiego, ale jednocześnie umożliwianie lokalnym mieszkańcom zachowanie i poznanie ich języka ojczystego. Dlatego na tym spotkaniu mamy nadzieję znaleźć możliwości bliższej współpracy z Państwową Komisją Języka Litewskiego – powiedział mer Duchniewicz.
  Podczas spotkania omówiono apel mera z dnia 14 czerwca do przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen oraz parlamentarzystów o ponowne przyjrzenie się i poprawienie przedłożonego przez PKJL projektu uchwały ws. wytycznych polityki językowej państwa na lata 2023–2030. Podczas rozmowy dr Violeta Meiliūnaitė powiedziała, że ten projekt przygotowała poprzednia PKJL, i przyznała, że przed skierowaniem go do Sejmu należałoby go uzgodnić z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zarówno mer, jak i przewodnicząca PKJL zgodzili się w przyszłości co do wymiany informacji dotyczących takich i podobnych projektów.
  – Priorytetowymi zadaniami naszej komisji jest wzmacnianie prestiżu języka litewskiego i szkolnictwa lituanistycznego zarówno na Litwie, jak i poza jej granicami. Jednak w pełni rozumiemy, że pewne terytoria Litwy, takie jak rejon wleński, Wisaginia itp., wyróżniają się różnorodnością ludzi innych narodowości. Dlatego zgadzamy się, że razem musimy nie przymusowo, ale jak zaznacza mer, zachowując równowagę, pozwolić mieszkańcom jeszcze bardziej pokochać język litewski, uczyć się go, ale jednocześnie pielęgnować swój język ojczysty. Myślę, że z nowym kierownictwem rejonu wileńskiego uda nam się to wszystko osiągnąć – zaznaczyła dr Meiliūnaitė.

  Czytaj więcej: Mer R. Duchniewicz odwiedził i złożył życzenia podopiecznym Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

  Na spotkaniu omówiono również pismo skierowane przez inną instytucję – Państwową Inspekcję Językową – do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, które informuje, że we wsiach Bieliszki i Orzełówka, znajdujących się na terenie samorządu, znajdują się napisy w języku litewskim i polskim, i wskazuje, że należy je usunąć, pozostawiając jedynie napisy w języku państwowym.
  – Nie zgadzamy się z takim zaleceniem. Rzeczywiście brakuje jasnych regulacji prawnych. Jednak, jak już wspomniałem, Samorząd Rejonu Wileńskiego, w przeciwieństwie do innych samorządów na Litwie, jest gęsto zamieszkany przez osoby, które uważają się za osoby narodowości polskiej. Konstytucja Republiki Litewskiej gwarantuje obywatelom należącym do mniejszości narodowych prawo do pielęgnowania swojego języka, kultury i obyczajów. Dlatego my, jako reprezentanci tych mieszkańców i przestrzegający Konstytucję Litwy, musimy to docenić i zapewnić im możliwość pielęgnowania naszego języka i obyczajów – powiedział Robert Duchniewicz.
  Przewodnicząca PKJL dr V. Meiliūnaitė obiecała dokładniej przyjrzeć się tej sprawie i ewentualnie opublikować wskazówki.
  Ponadto na spotkaniu uzgodniono, że będą organizowane wspólne wydarzenia, projekty, bezpłatne prelekcje dla mieszkańców rejonu wileńskiego, wdrażana i wykorzystywana większa ilość narzędzi cyfrowych w edukacji (np. w gminach Ławaryszki, Miedniki, Kowalczuki i in.) i innych instytucjach, a także będzie zwiększane rozpowszechniane informacji, narzędzi edukacyjnych w lokalnych mediach.  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...